Stort fremmøde til EU-debat i Aarhus!

175 klimaengagerede borgere mødte torsdag den 2. maj op til VedvarendeEnergis  debat om grøn transport, mljøvenligt forbrug og bæredygtige investeringer i en EU-sammenhæng.
I panelet var Morten Løkkegaard (V), Margrete Auken (SF), Jeppe Kofod (A), Pernille Weiss (C) og Nikolaj Villumsen (Ø).

Vi fik en livlig debat om alt fra flyafgifter, energibesparende elapparater, elbiler og grønne penisonsopsparinger.

Mange tak til de mange tilhørere og mange tak til de fem spidskandidater for en oplysende debataften.

VedvarendeEnergi