Et strategisk samarbejde i Vietnam
Hjem > Strategisk samarbejde i Vietnam
Et strategisk samarbejde i Vietnam

Strategisk samarbejde i Vietnam

Et strategisk samarbejde i Vietnam

Strategisk samarbejde i Vietnam

Waste2Energy er strategisk samarbejde i Vietnam, som vi har udviklet sammen med KomTek Miljø. Fokus i samarbejdet er udvikling af ny teknologi og affaldssortering.

KomTek Miljø vil gerne dele deres ekspertise

KomTek Miljø er en dansk virksomhed, der specialiserer sig i separering af affald og håndtering af organisk affald i Danmark. Ønsket om at ekspandere deres ekspertise internationalt via teknologi og knowhow har dannet grundlag for et strategisk samarbejde med bl.a. VedvarendeEnergi omkring affaldsindsamling og -sortering samt energiproduktion.

”W2E projektet er en blanding af forretning og gensidig vidensopbygning på tværs af mange sektorer. VedvarendeEnergi har en overordnet viden om alle sektorerne, samt en specifik energividen, og ikke mindst en viden om de lokale forhold, som er uvurderlig i et projekt som dette,” Bjarne Larsen, Udviklingsdirektør KomTek A/S.

Nye affaldssorteringstekniker til de vietnamesiske byer

Konkret handler projektet om at optimere indsamling og affaldssortering i vietnamesiske byer, samt forarbejde organisk affald og sælge genbrugsprodukterne på det hurtigt ekspanderende vietnamesiske marked. Projektet er etableret i samarbejde med lokale virksomheder, som på sigt forventes at danne et joint-venture med KomTek. Der videreudvikles således på ny affaldssorteringsteknologi baseret på eksisterende erfaringer og maskiner fra både Danmark og Vietnam.

VedvarendeEnergi er bindeledet

VedvarendeEnergi er ansvarlig for at implementere projektets oplysningskomponent for at øge opmærksomheden på genanvendelse af affald og for at øge affaldsindsamling i 5 kommuner. Som led heri støtter VedvarendeEnergi mobiliseringen af lokalbefolkningen.

VedvarendeEnergi har sammen med sine lokale partnere opnået stor troværdighed og legitimitet i lokalbefolkningen gennem mange års erfaring med indsamling, sortering og håndtering af affald. Endelig vil VedvarendeEnergi medvirke til at fremme det politiske arbejde for at skabe et marked for lokal energiproduktion fra affald – især baseret på biogas.

Danida er også med

I opstartsfasen støttes projektet af Danida gennem Danida Business Partnership (DBP). DBP omfatter støtte til etablering af kommercielt orienterede partnerskaber mellem danske virksomheder og partnere i udviklingslande. DBP har til formål at fremme vækst og beskæftigelse med henblik på sikring af bæredygtig udvikling og forbedrede levevilkår. Der gives prioritet til udvikling af innovative partnerskaber, der bidrager til overførsel af grøn teknologi og kapacitetsopbygning.

Få støtte gennem DBP Læs mere om mulighederne for at få støtte gennem DBP

Om forfatteren

Scroll to Top