Tre husstande dominerer vindmølleklager i Danmark

En ny undersøgelse blandt alle kommuner, der har opstillet vindmøller viser, at antallet af vindmølleklager er meget lavt. Resultatet overrasker ikke hos Vindmølleindustrien og Danmarks Vindmølleforening, der påpeger, at vindmøller udgør et mindre problem end mange tror.

I 4 ud af 5 danske kommuner hvor der er sat vindmøller op, var der i 2011 og 2012 0 eller 1 klage over vindmøller. I alt har 81 ud af 82 kommuner med vindmøller opgjort antallet af klager over alle former for vindmøller også hustandsvindmøller.

Sammenlagt er der blevet klaget 131 gange i 2011 og 143 gange i 2012. Heraf stammer over 50 pct. af klagerne fra de samme to kommuner. Begge kommuner oplyser, at det er samme husstande, der står bag størstedelen af klagerne. I Svendborg Kommune betyder det konkret, at de samme to husstande har indsendt størstedelen af de 99 klager, som kommunen har modtaget de to år. Undersøgelsen
konkluderer altså, at op imod halvdelen af alle klager over vindmøller i Danmark stammer fra tre husstande.

De danske politikere og beslutningstagere bliver nødt til at tage disse tal til efterretning. Vi taler om sammenlagt 143 klager i 2012, hvoraf samme få husstande står for op imod halvdelen af klagerne. Tager man de meget aktive vindmøllemodstandere ud af det samlede billede ser vi, at der kun er ganske få klager på tværs af hele landet. Dermed er den skræmmekampagne, som modstandere af vindmøller fører, ikke udtryk for et realistisk billede af naboskabet til vindmøller,” siger Asbjørn Bjerre, direktør i Danmarks Vindmølleforening.

Kilde: Vindmølleindustrien og Danmarks Vindmølleforening

 

 

Scroll to Top