Hjem > USA har groft undervurderet sit udslip af drivhusgasser

USA har groft undervurderet sit udslip af drivhusgasser

Der lækker så store mængder methan fra især produktionen af naturgas, at det mere end udligner fordelen ved at gå fra kul til skifergas. Det konkluderer forskere på baggrund af ny opgørelse, der går stik imod de officielle tal.

Den officielle amerikanske historie om, at udslippet af drivhusgasser falder,

fordi landet skifter kul ud med naturgas, holder ikke vand.

En tværfaglig forskergruppe på Harvard University har undersøgt påstanden nærmere og konkluderer, at udslippet af methan i hele USA er mellem 1,5 og 1,7 gange højere end de officielle tal. I områder med produktion af naturgas er methan-udslippet næsten fem gange højere end de officielle tal, skriver forskerne i deres egen publikation Harvard Gazette.

Af den fremgår, at også det amerikanske landbrug udleder mere methan, end de tidligere opgørelser viser.

Den voldsomme undervurdering af methan-udslippene skyldes, at de officielle tal benytter en bottom up-tilgang, som tager udgangspunkt i antallet af køer og mængden af solgt naturgas.

Forskerne fra Harvard University har derimod brugt en top down-tilgang, hvor de har målt, hvor meget methan der rent faktisk slipper ud i atmosfæren. Målerne har siddet på telemaster over hele landet. Som supplement har forskerne overfløjet områder med Cessna-fly med luftmålere.

Målingerne er blevet samlet i en computermodel, hvor forskerne har brugt vind- og vejrmodeller til at afgøre, hvor udslippene kommer fra. På den måde har de f.eks. opdaget, at udslippet over den sydlige del af det centrale USA er 2,7 gange højere end de officielle tal. Netop i dette område sker den største produktion af naturgas.

»Vores undersøgelse giver det mest solide og mest detaljerede estimat af udslippet af methan i USA til dato,« lyder det selvsikkert fra forsker Anna M. Michalak fra afdelingen for global økologi ved Carnegie Institution for Science.

Methan virker som drivhusgas mere end 20 gange så kraftig som CO2.

God og dårlig nyhed

Forskerne er forsigtige med at konkludere, hvorfor udslippene er så meget højere end de officielle tal, men peger blandt andet på lækager under produktionen af naturgas.

Undersøgelserne blev foretaget mellem år 2007 og 2008 og bygger på i alt 13.000 målinger. Selv om målingerne har nogle år på bagen, men mener forsker Britton Stephen fra National Center for Atmospheric Research – ligesom Harvard-forskerne – at udslippet af drivhusgasser i USA ikke falder. Det har de officielle tal ellers vist de senere år, fordi skifergas i vid udstrækning har erstattet kulfyring.

»Den dårlige nyhed er, at reduktionen i drivhusgasser, som skyldes skiftet fra kul til naturgas, er langt mindre eller ikke-eksisterende,« siger han til New Scientist.

»Den gode nyhed er, at vi ved at give området mere opmærksomhed og overvågning relativt nemt kan løse problemet.«

Kilde: ing.dk

Scroll til toppen