Hjem > Vækstpakke giver grønt lys til sort energi

Vækstpakke giver grønt lys til sort energi

Regeringen har i dag introduceret en vækstpakke.  Pakken indeholder 89 forslag til stimulering væksten i erhvervslivet. Det væsentligste forslag handler om lettelser i energiafgifterne i det danske erhvervsliv.

VedvarendeEnergi mener, at det er alt for kortsigtet at prøve at skabe vækst med energiafgiftslettelser til dansk erhvervsliv. Danske virksomheders fremtid er, at de omstiller til vedvarende energi, ligesom resten af samfundet.

Derfor bør nye initiativer til at fremme virksomhedernes udvikling også tage omstillingen til vedvarende energi med, samt en stadig mere effektiv brug af energien.

Erhvervsliver skal omstille til vedvarende energi

Konkret foreslår VedvarendeEnergi at virksomheder, der ønsker lavere PSO-afgift på deres elregning, skal lave planer for at omstille til vedvarende energi i løbet af 15 år, og allerede de første år skal tage initiativer til at spare på energien og omstille de mest forurenende forbrug af fossil energi, f.eks. kulforbrug i gartnerier.

Større energieffektivitet vil styrke dansk erhvervsliv, både pga det mindre energiforbrug og fordi det er med til at udvikle nye green tech-løsninger, der også kan sælges. Vedvarende energi giver en mere stabil energipris og sikrer virksomheder bedre mod kommende energiprissvingninger. Rentable energisparemuligheder sker sjældent i virksomheder, da ledelsens fokus er mange andre steder.

Der er gode erfaringer med at stille krav om energibesparelser til de mest energiforbrugende virksomheder, som en betingelse for reducerede afgifter. Der er behov for at gå skridtet videre og stille krav om omstilling til vedvarende energi. Så vi ikke bare får en kortsigtet vækst; men en langsigtet bæredygtig udvikling.

Scroll til toppen