Hjem > Vælg de rigtige klimaideer – og gør det nu

Vælg de rigtige klimaideer – og gør det nu

Der er meget at vælge imellem, når man læser regeringens nye idékatalog til en klimaplan. En række gode forslag kan klare 2/3 af den nødvendige reduktion for at nå målet om 40% reduktion i 2020. Tilsammen har de oven i købet en positiv samfundsøkonomi og gavner miljøet.

Der er mere vedvarende energi og energibesparelser, men også tiltag til et mere bæredygtigt landbrug, som vil have store miljøfordele. Og for politikerne er der ingen grund til at vente med at sætte disse forslag i værk.

Med hvordan når vi så den sidste tredjedel for at nå målet? Der er en række forslag, som både er dyre og har en række problemer. Mest tvivlsomt er idékatalogets største forslag: Opsamling af CO2 og efterfølgende brug til at øge olieudvindingen i Nordsøen. Det er et dyrt forslag, og kan i sidste ende blive negativt for klimaindsatsen.

Transporten svigtes

Der mangler en række oplagte forslag i idékataloget, f.eks. udskiftning af oliefyr og omstilling af naturgasvarme til fjernvarme baseret på vedvarende energi. Mest mangler der dog gode forslag på transportområdet. Der er store besparelser at hente ved at reducere trængslen på vores veje med bedre kollektiv transport, mere samkørsel, mere cykling m.m. Men ingen forslag tager det op.

”Bekymrende”, sådan siger Gunnar Boye Olesen fra VedvarendeEnergi om den del af regeringens nye klimaplan, der handler om transport. Regeringen vil ikke hæve afgifterne på benzin og diesel. Man vil heller ikke indføre roadpricing. Der vil heller ikke blive rørt ved befordringsgodtgørelsen. Fartgrænsen på motorveje skal der åbenbart heller ikke pilles ved, og betalingsringen er tidligere lagt død.

Hvor er forbedringerne for den kollektive trafik?

Lægger man dertil, at der ikke står et ord i det nye klimakatalog om mulighederne for at forbedre den kollektive trafik, så er det svært at se, hvad regeringen har tænkt sig at gøre for at få en bæredygtig transport med mindre klimabelastning og løsning af trængsels- og miljøproblemerne. Alt imens kan FDM juble over, at en håndsky regering tøver med at sætte krav til bilismen.

Med 2,2 millioner biler på de danske veje – og 132.000 flere personbiler på vejene fra 2008 til 2012 – er der al mulig grund til et højt ambitionsniveau på transportområdet, som af alle eksperter omtales som akilleshælen i den danske energipolitik.

I stedet taler klima- og energiministeren om at plukke enkelte lavthængende frugter, fx ved at indføre et obligatorisk kørekursus i brændstofbesparelse i forbindelse med erhvervelse af kørekort. ”Det giver ikke Danmark den bæredygtige transport, vi har brug for,” siger Gunnar Boye Olesen fra VedvarendeEnergi.

Husk den folkelige deltagelse

Med det er ikke nok at vedtage de bedste forslag. Uden en indsats for større folkelig deltagelse, går det ikke. En øget udbygning af vindmøller på land vil skabe store protester, hvis ikke lokalområderne får gavn af vindkraften – ud over energiproduktionen – som det f.eks. sker på Samsø.

Det samme gælder en lang række andre områder, fra energipil over oliefyrsudskiftning til energibesparelser. Der skal fokus på den folkelige deltagelse i klimaplanen med information, lokal debat, lokalt medejerskab, kommunal deltagelse m.m.

Derfor opfordrer VedvarendeEnergi politikerne til at vedtage de bedste forslag i idékataloget og så gå i tænkeboksen igen for at nå de sidste reduktioner med forslag, der gavner både klima, samfund, og miljø.

Scroll til toppen