ve.dk lokalafdelinger

Hurtig omstilling - helt lokalt

VedvarendeEnergi er til stede lokalt i hele landet i form af vores tilknyttede lokalforeninger. Men vi vil også ud i dit område! Hos os samles de frivillige for eksempel i arbejdsgrupper om konkrete opgaver og events, der varierer afhængig af de frivilliges egne interesser og ideer. Det er altid de frivillige, der spiller en stor rolle i skabelsen af projekterne.

Som frivillig i VedvarendeEnergi fokuserer vi på

1) at anvise adfærdsændringer hos borgerne gennem konkrete løsningsforslag og positiv italesættelse

2) at påvirke kommunalpolitikerne til at tage ansvar for en bæredygtig udvikling.

Aktiviteterne ligger inden for de fire fokusområder

  • Ressourcebevidst forbrug af varer med særligt fokus på energiforbruget ved produktion og transport af varer verden rundt
  • Bæredygtig energiforsyning baseret på vedvarende energi
  • Energibesparelser på el og varme
  • Bæredygtig transport med særligt fokus på at mindske flytrafik, personbilstransport – og fremme brug af offentligt transport, samkørsel, cyklisme og elbiler

Kontakt vores frivillig- og medlemsansvarlige Nilas Bay Foged på nbf@ve.dk, hvis du har nogle spørgsmål omkring at starte op i dit område.

nilas_foto

Nilas Bay Foged

Frivilligkoordinator
Scroll to Top