Partnerskab om de 17 verdensmål

FN's 17 verdensmål dannede i 2015 en ramme for bæredygtig udvikling.  Mål 17 (Partnerskaber for handling) har til formål at binde de andre mål sammen, og understreger at partnerskaber er helt afgørende for at vi når i mål med den grønne omstilling og et bæredygtigt samfund.

I VedvarendeEnergi har vi strategisk valgt at arbejde med fire af de 17 verdensmål. Disse mål er: 7 (Bæredygtig energi), 10 (Mindre ulighed), 12 (Ansvarlig forbrug og produktion) og 13 (Klimaindsats). Det gør vi gennem vores egne aktiviteter, men også i partnerskab med andre. Læs mere om VedvarendeEnergi og vores strategi her.

Gennem et SDG-partnerskab kan vi sammen arbejde for målene. I et partnerskab vil vi dialog med jer kortlægge og konkretisere hvordan et partnerskab passer med jeres arbejde, og hvordan I kan byde ind i. Det kan være alt lige fra at understøtte virksomheden ved at lave en grøn handlingsplan til at I laver aktiviteter for jeres medarbejdere om, hvordan de kan være mere energi- og ressourcebevidste i deres hverdag. Mulighederne er mange - lad os tage en snak om det.

Hvorfor kan et partnerskab være interessant for jer? 

Et partnerskab med os viser at I tager ansvar for den grønne omstilling og det vil

  • Styrke jeres brand overfor kunder og samarbejdspartnere 
  • Styrke jeres CSR med en øget grøn profil 
  • Gør jeres arbejdsplads mere attraktive for nuværende og kommende medarbejdere 
  • Styrke jeres sociale ansvarlighed 
  • Give jeres medarbejdere viden om bæredygtighed og den grønne omstilling 
  • Give adgang til nye forretningsmuligheder  
Bjarke_small

Bjarke Rambøll

Sekretariatsleder

Eksempler på partnerskaber

demo-billede

Klimalov

Sammen med 11 af Danmarks største miljø- og udviklingsorganisationer rejste VedvarendeEnergi et borgerforslag om en dansk klimalov, der skal sikre, at Danmark træder aktivt og forpligtende ind i kampen mod klimaforandringerne. De 11 organisationer fik opbakning til forslaget fra 68.000 borgere, der gerne så, at Danmark vil tage større klimaansvar. Klimaloven skal fastslå, at reduktion af drivhusgasser er et tværgående hensyn, der bør indgå i alle politikker og være et centralt mål for hele samfundet. Loven skal forpligte Danmark til at sætte 5-årige bindende nationale klimamål, der lever op til Paris-aftalen. Partnerskaber af mere politisk karakter kan medvirke til, at vigtige politiske sager kan få langt større slagkraft og mobilisering i borgere.

Udklip

Merkur Bank

Merkur Bank er et kundeejet pengeinstitut, der arbejder for en bæredygtig verden for mennesker og natur. VedvarendeEnergi samarbejder med Merkur Bank om en særlig kontoform for dig, der ønsker at tage del i kampen mod klima- og miljøproblemer. Opretter du en Klimakonto hos Merkurbank, støtter du VedvarendeEnergis arbejde i Danmark og internationalt for en grøn fremtid, hvor ren, fossilfri energi, miljøhensyn samt social og økonomisk ansvarlighed går hånd i hånd. Ved at sætte dine penge i en Klimakonto støtter du VedvarendeEnergis arbejde for at mindske klimaforandringernes ødelæggende konsekvenser i bl.a. Kenya og Mozambique. Du støtter også vores politiske arbejde, hvor vi søger at skubbe Danmark i retning af 100 % vedvarende energi i 2030, samt vores arbejde for at engagere og mobilisere den danske befolkning i den grønne omstilling.

aarhus_byskilt

Århus Kommune

Aarhus Kommune har store ambitioner på klimaområdet. Via et strategisk samarbejde med VedvarendeEnergi vil kommunen udnytte de muligheder, der ligger i at samarbejde om den grønne omstilling med fx miljø- og klimaorganisationer. Vi har blandt andet forpligtet os til, sammen med Aarhus Kommune, at deltage i forskellige klimapartnerskabsaktiviteter og formidle vores egen viden om bæredygtighed og grøn omstilling. Som lokal aktør kan vi på den måde give vores bidrag til, at Aarhus Kommune kan leve op til målsætning om at blive CO2-neutral i 2030. Vi har erfaring med kommunesamarbejder i flere afskygninger. Blandt en række kommuner, vi har haft et klima- og energisamarbejde med, kan nævnes Skive Kommune, Skanderborg Kommune, Bornholms Regionskommune og Odense Kommune

Scroll to Top