Hvad er en strategisk partner

I et strategisk partnerskab er I som virksomhed eller institution med til at udvikle et langsigtet samarbejde, der skaber værdi for både jer og VedvarendeEnergi. I viser jeres samfundsansvar ved aktivt at være med til at sætte fokus på vigtige dagsordener inden for den grønne omstilling på vejen mod en bæredygtig verden.

Måske er I optagede af nutidens forbrugsadfærd og de konsekvenser, dette forbrug har? Så kan det være, at I vil være med til at adressere ansvarligt forbrug, som lige nu er et fokusområde hos VedvarendeEnergi?

Det kan også være, I er mere interesserede i at samarbejde om klima- og miljøspørgsmål?

Eller måske beskæftiger I jer med den mindre ressourcestærke del af samfundet og ønsker at være med til at sætte fokus på, hvordan vi får alle med på den grønne omstilling?

Som en bredt forankret, folkelig organisation er en af vores store styrker, at vi kan engagere og mobilisere almindelige borgere omkring den grønne omstilling. I kan forvente, at vi bruger vores erfaring med forbrugere, frivillige og unge, når vi med en konstruktiv og positiv tilgang ønsker at skabe oplysning, involvering og dialog, der lægger op til holdnings- og adfærdsændringer.

Skriv eller ring og vi kan tage en snak om det kunne være noget for jer.

Hvorfor kan et partnerskab være interessant for jer? 

Et partnerskab med os viser I tager ansvar for den grønne omstilling og det vil; 

  • Styrke jeres brand overfor kunder og samarbejdspartnere 
  • Styrke jeres CSR med en øget grøn profil 
  • Gør jeres arbejdsplads mere attraktive for nuværende og kommende medarbejdere 
  • Styrke jeres sociale ansvarlighed 
  • Give jeres medarbejdere viden om bæredygtighed og den grønne omstilling 
  • Give adgang til nye forretningsmuligheder  
Bjarke_small

Bjarke Rambøll

Sekretariatsleder

Eksempler på partnerskaber

vestas billede

Vestas

Partnerskabet mellem vindmølleproducenten Vestas og VedvarendeEnergi blev skabt ud fra en ny strategi i udviklingspolitikken, hvor samarbejder mellem private virksomheder og udviklingsorganisationer skulle styrkes. Projektet ”Kenya Miniwind handler om at skaffe kenyanere adgang til billig og bæredygtig strøm, som skal frembringes af små vindmøller i lokalsamfund. Men målet er ikke kun at sikre grøn energi. Energien skal også skabe vækst og jobs, og i det hele taget sætte skub i lokal udvikling i Kenya. VedvarendeEnergi har bidraget med al vores know-how om, hvordan man bedst får inddraget i lokalbefolkningen i beslutningsprocesser, så alle får gavn af den grønne strøm fra vindmøllerne

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Merkur

Merkur Bank er et kundeejet pengeinstitut, der arbejder for en bæredygtig verden for mennesker og natur. VedvarendeEnergi samarbejder med Merkur Bank om en særlig kontoform for dig, der ønsker at tage del i kampen mod klima- og miljøproblemer. Opretter du en Klimakonto hos Merkurbank, støtter du VedvarendeEnergis arbejde i Danmark og internationalt for en grøn fremtid, hvor ren, fossilfri energi, miljøhensyn samt social og økonomisk ansvarlighed går hånd i hånd. Ved at sætte dine penge i en Klimakonto støtter du VedvarendeEnergis arbejde for at mindske klimaforandringernes ødelæggende konsekvenser i bl.a. Kenya og Mozambique. Du støtter også vores politiske arbejde, hvor vi søger at skubbe Danmark i retning af 100 % vedvarende energi i 2030, samt vores arbejde for at engagere og mobilisere den danske befolkning i den grønne omstilling.

nyborg kommune

Nyborg Kommune

VE har i Nyborg Kommune i 2018-2019 uddannet ca. 20 såkaldt ”Grønne Piloter” i samarbejde med Nyborg Kommunes frivilligkoordinator Michael Rasmussen. Gennem et uddannelsesforløb får de frivillige værktøjer til at udbrede og bidrage til den grønne omstilling i Nyborg Kommune. De frivillige er blevet oplært gennem 2 heldagsworkshops og bliver fortsat vejledt af de fra Nyborg Kommune, der er tilknyttet. Formålet med projektet er, at piloterne løbende kan indgå i kommunens arbejde, bl.a. når det gælder tiltag, der berører implementeringen af FN’s verdensmål.

 

Scroll to Top