Giv livet videre til en af verdens vigtigste sager

Klimaforandringer er en problematik med så mange negative følgevirkninger, at den desværre har potentiale til at være verdens vigtigste sag. Oversvømmelser, tørke, fødevaremangel, kraftig nedgang i biodiversitet, millioner af klimaflytninge og ekstreme vejrfænomener er blot nogle af de negative følgekonsekvenser af et stigende CO2-niveau og rovdrift på klodens ressourcer. Den seneste forskning viser, at vi har ganske få årtier til at handle for at nå at skabe tilstrækkelig forandring. Der er brug for en ekstraordinær indsats for at dine børn og børnebørn kan vokse op i en sund og bæredygtig verden.

VedvarendeEnergi har siden 1975 kæmpet indædt for den grønne omstilling i ind – og udland. Vi har som den eneste miljøorganisation i Danmark en konkret plan for omstilling til 100% vedvarende energi i Danmark inden 2030. Derudover har vi en række aktiviteter i Afrika, som spænder vidt fra skovbevarelse til bæredygtig mikrofinans og grøn energi. Herhjemme har vi en stødt voksende frivilligafdeling, som iværksætter lokale omstillingsinitiativer landet rundt. Det handler om alt fra grønne naboskaber og grønne forandringsagenter på landets ungdomsuddannelser til solcelleopladere til mobiltelefoner på NorthSide.

Få et hurtigt indblik i organisationen i videoen her:

Resultater

Vores medlemmer har siden 1975 været med til at sikre, at Danmark er verdens førende nation inden for vindkraft, og at en tredjedel af vores strøm nu kommer fra vind. Vi har siden EnergiTjenestens begyndelse givet gratis og uvildig rådgivning til over 40.000 husejere, institutioner og virksomheder om energibesparelser og omlægning til vedvarende energi samt en masse andre ting, som du kan læse mere om under ”Hvad har vi opnået”. Men vi skal nå mange flere resultater, hvis vi skal vinde kapløbet om en fossilfri og bæredygtig verden. Dit eftermæle, stort som småt, kan bringe os rigtigt langt.

Sådan foregår det

Hvis du ønsker at testamentere til VedvarendeEnergi, skal du oprette et testamente. Dine børn og din ægtefælle er altid berettiget min. 25% af din arv, fordi de er tvangsarvinger. Men de resterende 75% kan du fordele, som du har lyst. Du kan oprette dit testamente gratis hos virksomheden Dokument 24, når du tilgodeser os i testamentet. Oprettelsen af dit testamente kan gøres online ved at trykke her. Opret testamente. Dokument 24 tilbyder gratis testamentarisk rådgivning, hvis du ønsker dette. Testamentet fremsendes straks efter oprettelsen, hvorefter du skal registrere det hos en notar. Du vil modtage alle disse oplysninger sammen med testamentet.

Dine arvinger kan få ekstra fordele, hvis du donerer 30% til VedvarendeEnergi

Der er særlige fordele for dine arvinger, hvis du vælger at testamentere min. 30% af din formue til VedvarendeEnergi. Dine arvinger sparer i så fald hele arveafgiften, som VedvarendeEnergi i stedet betaler. Det betyder, at en testamentering til VedvarendeEnergi på 30% sikrer, at dine øvrige arvinger får udbetalt de resterende 70% frem for de 66,75%, der ellers ville tilfalde dem med arveafgiften. Du skal dog være opmærksom på, at ordningen kun er en fordel, hvis du råder over min. 500.000 i formue.

blue arrowLæs mere om arveafgiften

Skal VedvarendeEnergi ellers betale arveafgift af din testamentering?

Nej, det skal vi ikke, medmindre du har valgt 30%-ordningen. Vi er ellers fritaget arveafgiften som velgørende organisation, og du kan forvente, at hele dit beløb tilfalder sagen.

Kom i gang

Hvis du ønsker at kontakte VedvarendeEnergi om mulighederne, skal du ringe eller skrive til Jens på jcj@ve.dk eller 86 76 04 44. Husk, du kan altid lave dit testamente om igen.

Scroll to Top