VedvarendeEnergi til energipolitiske ordførere: Folkeejede møller er vejen frem

Vores politiske medarbejder Gunnar Boye Olesen har været sendt i byen for at påvirke politikerne i forbindelse med energiforliget, som politikerne forhandler om i disse dage.  Han har henvendt sig til samtlige energipolitiske ordførere med følgende budskab:

I VedvarendeEnergi ser vi hellere flere kystnære møller og møller på land frem for store havmølleparker ejet at DONG, EON og andre store energiselskaber. Med kystnære møller og landmøller får vi både en billigere og mere folkelig forankret vindmølleudbygning, mener Gunnar Boye Olesen.

Suppler havvindmøller med landvindmøller og kystnære møller

For nyligt kom Energistyrelsen med et notat om den foreslåede vindmølleudbygning i “Vores energi” (regeringens energiudspil, red.). Notatet gav mulighed for at se på besparelserne ved at vælge de mere landnære møller. På basis af notatet har Gunnar Boye Olesen sammenlignet regeringens forslag (1200 MW store havmølleparker) med VedvarendeEnergi´s alternativ med kun 600 MW store havmølleparker, og hvor man supplerer med 400 MW landvindmøller samt 400 MW kystnære møller.

Ifølge VedvarendeEnergi´s plan vil vindmølleudbygningen koste 1,6 mia. kr. om året i 2020, hvilket er en pæn del under de 2 milliarder kr. om året, som udbygningen med vindmøller ifølge ”Vores Energi” koster forbrugerne i 2020. Dertil kommer, at regeringen regner med, at nye havmølleparker skal have 90 øre/kWh, hvilket nok er ret optimistisk. I øvrigt bliver prisen på el produceret fra vindmøller i begge beregninger billigere efter 2030, men det er en anden historie.

Målet for VedvarendeEnergi er en billigere og mere folkelig vindmølleudbygning.

Scroll to Top