Hjem > VedvarendeEnergis kommentar til forslag til fordeling af EU’s klimamål mellem EU-landene

VedvarendeEnergis kommentar til forslag til fordeling af EU’s klimamål mellem EU-landene

VedvarendeEnergi opfordrer Danmark til at gå aktivt og konstruktivt ind i en styrkelse, vedtagelse og gennemførsel af dette forslag, så det sikrer både gennemførsel af EU’s 40% reduktionsmål i 2030 og kan lede frem til de øgede ambitionener, som Paris-aftalen lægger op til med målet om at holde den globale temperaturstigning under 1.5 – 2.’C.

Vi mener at det danske mål om 39% reduktion 2005-2030 (hvoraf en del allerede er gennemført) er både opnåeligt og kan gennemføres med fordel for Danmark. Det omfatter bl.a. energibesparelser, omstilling fra olie og naturgas til opvarmning til fjernvarme, varmepumper m.m.., omstilling til mere el i transporten, incl. eltog og elbusser, mere bæredygtig transportplanlægning og en indsats indenfor landbrug, incl. forslag som var indeholdt i kataloget til en klimaplan fra 2013.
Derfor opfordrer vi til at Danmark som minimum aktuelt støtter de foreslåede reduktionsmål.

Vi mener at de foreslåede reduktioner er utilstrækkelige til at give EU’s rimelige andel af de nødvendige globale reduktioner for et stabilt klima. I Paris-aftalen anføres at med de nuværende målsætninger, incl. EU’s 40% målsætning, er forventede drivhusgasudledninger i 2030 55 GTCO2e mens de for at nå aftalens målsætning ikke bør være over 40 GTCO2e. Derfor opfordrer vi til at Danmark arbejder for at minimere de 4 fleksibiliteter, der er i forslaget incl. brug af kvoter fra kvotehandelssystemet (EU-ETS) m.m., selvom de umiddelbart reducerer behovet for en indsats i Danmark.

Vi foreslår at startpunktet for de enkelte lande i 2021 skal begrænses til at være mindre end det enkelte lands målsætning for 2020. Det aktuelle forslag med at bruge gennemsnit for 2016-18 er til fordel for lande, der ikke opfylder deres målsætning for perioden 2013-2020.

Vi mener at skiftet fra årlig (i aftalen for 2013-2020) til 5-årlig ”compliance check” i forslaget og forslaget om at det første at disse tjek skal være i 2027 vil svække indsatsen og gøre det svært at følge op, hvis et land ikke reducerer som planlagt. Derfor foreslår vi at der som nu bliver årlige ”compliance check”. Det fremgår af forslaget at besparelsen ved omlægning fra årlige til 5-årlige tjek er mindre end 1 mill €/år, hvilket langt fra retfærdiggør denne svækkelse.

Vi mener at mulighederne for at øge ambitionerne (artikel 14) er for svage og at evalueringen i 2014 bør flyttes til første halvdel af 2023, da den så kan bruges til det internationale review og ”stocktake” i 2023, som er aftalt med Paris-aftalen.

Desuden vil vi gerne henvise til 92-gruppens høringssvar, som VedvarendeEnergi er medunderskriver af.

Uddybning og flere oplysninger ved politisk koordinator Gunnar Boye Olesen på olesen@ve.dk

Scroll til toppen