Hjem > VedvarendeEnergis kommentar til meddelelse om en EU strategi for lav-emissions mobilitet

VedvarendeEnergis kommentar til meddelelse om en EU strategi for lav-emissions mobilitet

VedvarendeEnergi takker for muligheden for at kommentere dette forslag til EU-strategi. På en række områder udstikker strategien gode udviklingsretninger; men den undervurderer en række af de forhåndenværende transportformer, der har de laveste CO2-udledninger såsom jernbaner (på mellemlange og lange distancer) og cykler og fodgængere på de kortere distancer. Strategiens ambitionsniveau bør også øges fra 60% reduktion 1990 – ”mid century” til “net zero emissions by mid century” som er formuleringen i Parisaftalen. En sådan øget ambition vil være på linje med den danske målsætning om fossil uafhængighed i 2050

 

Meddelelsen nævner at EU rammeværket for tog skulle gøre jernbaner mere konkurrencedygtige (s.4), men nævner ikke at bl.a. strækningsafgifter totalt har skævvredet den europæiske transportsektor på de længere distancer og på tværs af landene. EU-regler har dertil gjort langdistance-passagertog mindre konkurrencedygtige p.g.a. den opsplitning af jernbanerne, som EU-reglerne har medført. Dette har været medvirkende til en klimaskadelig overflytning af passagerer fra tog til fly og har reduceret transportmuligheder over landegrænser.Strategien bør tage fat på dette problem ved bla at skabe lige og fair konkurrencevilkår mellem tog, langdistancebusser og fly. 

 

Strategien mangler fokus på de helt udledningsfri transportformer som cykling og gang og overser potentialet for cykeltransport, herunder de stadigt mere populære elcykler.

Den mest effektive måde at reducere transportens skadelige virkninger er at undlade unødvendig transport, hvilket kan fremmes ved bedre byplanlægning, mindre personpendling over lange afstande og ved med bedre planlægning at undgå unødvendig godstransport.

Strategien nævner behovet for at elbil-ladestruktur skal kunne bruges over landegrænser; men mangler en mere direkte EU-regulering, som f.eks. at kræve at alle elbil-ladere ikke bare skal være standardiserede, men skal kunne bruges af alle, f.eks. med afregning via mobiltlf.

Strategien bør bakke tydeligere op om roadpricing i byer såvel som alle andre steder, herunder betalingszoner, som er den eneste form for roadpricing, der i praksis i dag fungerer for privatbiler i Europa.

Byer med trafikpropper, støj og forurening får ikke løst deres problemer uden at biltrafikken (også elbiler) begrænses, og der udbygges effektive kollektive transportløsninger i kombination med cyklisme og fodgængere. Dette vil minimere både støj, forurening, og give mere plads til et attraktivt byliv.

 

Mens strategien nævner konceptet med at transporten skal betale efter eksterne omkostninger, er der ikke konkrete forslag til at indføre dette. EU-landenes afgifter bør afspejle de eksterne omkostninger og specielt luft-og vejtrafik bør betale efter deres store eksterne omkostninger. Strategien bør omfatte en klar EU-indsats for dette.

 

Strategien nævner at subsidier mv. er med til at forværre transportens miljøbelastning og angiver enkelte eksempler. Dette bør følges op med at EU tager initiativet til opgørelser af subsidier, der fører til øget, unødvendig trafik og omkostninger ved disse subsidier, samt at EU samarbejder med EU-landene om nedbringe disse subsidier.

Uddybning og flere oplysninger ved politisk koordinator Gunnar Boye Olesen på olesen@ve.dk

Scroll til toppen