Hjem > VedvarendeEnergis kommentarer til EU Kommissiones rapport om kapacitetsmekanismer til at sikre elforsyningen

VedvarendeEnergis kommentarer til EU Kommissiones rapport om kapacitetsmekanismer til at sikre elforsyningen

Kommentarer til EU Kommissiones rapport om kapacitetsmekanismer til at sikre elforsyningen

Vi takker for muligheden for at kommentere denne EU-rapport om kapacitetsmekanismer (elforsyning). Vi mener, at der i EU skal være klare og fælles regler for vurdering af elkapacitetsbehov ud fra elforsyningssikkerheden.

Et land skal så individuelt kunne fastætte den ønskede elforsyningssikkerhed, udtrykt som sandsynlighed for at elforbrugerne får den ønskede el leveret. Det kan f.eks. udtrykkes ved det maksimalt tilladelige gennemsnitlige tidsrum per.år, hvor der ikke leveres el, som f.eks. Energinet.dk gør.

Indtil der er fælles regler for vurdering af forsyningssikkerhed må nationale regler kunne anvendes i EU, såfremt der ikke ske misbrug i form af urimelig støtte eller skade for omstillingen til vedvarende energi.
Vi mener at kapacitetsmekanismer ikke må kunne misbruges til at holde fossilt fyrede elværker eller atomkraft kunstigt i gang. Derfor bør fossilt fyrede elværker kun tilbydes kontrakter om at stå til rådighed med kapacitet i en kortere periode, f.eks. et år. Atomkraftværker bør udelukkes fra kapacitetsmekanismer ud fra deres dårlige reguleringsmæssige egenskaber.

Vi mener, at de indkøbte elproduktionsreserver til at sikre forsyningssikkerhed så vidt muligt bør baseres på vedvarende energi; og at der i almindelighed ikke skal kunne indkøbes reserver fra kulfyret elproduktion. Vi mener således at den indkøbte elproduktionskapacitet aktuelt skal begrænses til vedvarende energi og naturgasfyrede værker. Indenfor en tiårig periode bør den overgå til anlæg forsynet 100% med vedvarende energi, incl. biogas.

Vi mener, at udenlandsk kapacitet kun skal kunne deltage i et kapacitetsmarked i begrænset omfang, idet deres deltagelse dels skal begrænses p.g.a. den lavere forsyningssikkerhed de giver grundet risiko for nedbrud af udlandsforbindelser, dels p.g.a. den risiko som grænseoverskridende kapacitetsmarkeder giver for kollektivt kollaps af flere nationale elsystemer, hvor flere landes elsystemer svigter efter et svigt i et land. Denne type fejl bør vurderes som mere alvorlig end en fejl i et land, som ikke påvirker andre lande.

Vi oplevede problemet med kollektivt kollaps i Danmark ved det store strømsvigt på Sjælland i 2003, som skyldtes fejl i Sverige.

Spørgsmål og evt. ønske om uddybninger til politisk koordinator Gunnar Boye Olesen på olesen@ve.dk

Scroll til toppen