Hjem > VedvarendeEnergis vindmølleberedskab

VedvarendeEnergis vindmølleberedskab

I den danske presse oplever vi en markant stigning i antallet af negative udtalelser omkring vindmølleprojekter. Henvendelserne handler som oftest om støjgener, og at man som nabo til en vindmølle kan føle ubehag eller ligefrem sygdom.

Påstanden om sammenhæng mellem støj fra vindmøller og sygdom er baseret på enkelttilfælde, og man har ikke kunne fremlægge lægeerklæringer. Kræftens Bekæmpelse har derfor startet en undersøgelse, der forventes afsluttet inden udgangen af 2015.

Undersøgelsen skal afdække, om der er en sammenhæng mellem vindmøller og sygdomme såsom hjerte-karlidelser, stress eller højt blodtryk.

 

For modstandere mod vindmøller er det ofte en personlig sag at kæmpe imod opførelsen af vindmøller, og det gør det lettere at få gennemslagskraft i medierne, når historierne er så personlige. De fleste borgere i Danmark tror på, at vedvarende energi er godt for vores jord, men holdningen er også tit; “Just not in my backyard”, altså ”Bare ikke i min baghave”.

Til genmæle mod vindmøllemodstandere

Som reaktion på den stigende negative presse har VedvarendeEnergi etableret Vindmølleberedskabet.  Vindmøllebredskabet skal tage til genmæle mod vindmøllemodstandere, og oplyse befolkningen om nødvendigheden af vedvarende energi, herunder vindmøller som en vigtig brik i vores fremtidige energiforsyning.

I Vindmølleberedskabet holder vi møder, hvor vi diskuterer den aktuelle situation og finde de rigtige argumenter for vind. Det er vigtigt at gøre op med den modstand, der er, ved sagligt og fagligt at kunne afvise de ofte faktuelt forfejlede myter, modtanderne benytter sig af.

Vindmølleberedskabet er startet op af frivillige kræfter i VedvarendeEnergi. Gruppen består af folk fra VedvarendeEnergi og af frivillige ude i de lokale områder, som arbejder med specifikke vindmølleprojekter.

Har du lyst til at være med, eller vil du gerne vide mere om beredskabet, så kontakt Sigrid på soelberg@ve.dk eller Henriette på frivillig@ve.dk.

Scroll til toppen