Kina og kulindustri

Ansvarlige investeringer

Hver dag forsvinder lokalsamfund for at gøre plads til fossile infrastruktursprojekter. Kulkraftsværker, dæmninger, miner, gasudvinding- og distribution ødelægger lokalsamfundene med forurening og tvangsforflyttelser. Forurening har direkte kobling til infrastruktursprojekter, som Danmark også støtter. VedvarendeEnergi står sammen med og støtter de kræfter, som står i front og udfordrer udemokratiske institutioner ude i verdenen.

Veltilrettelagte infrastruktursprojekter udarbejdet efter en rådgivende model kan være med at gavne dem, der har allermest brug for det. Men store og omfattende infrastruktursprojekter er per definition højrisiko projekter, som ofte implementeres i ressourcerige områder, hvor lokalbefolkningen og miljøet påvirkes i stor stil. Projekterne har ofte omfattende konsekvenser såsom ekspropiration, forurening og tvangsforflyttelser af lokalbefolkningen.

Den hurtigt voksende klimakrise og tab af biodiversitet er tæt forbundet med disse projekter, der sjældent tager højde for de miljømæssige konsekvenser: Alt fra kraftværker, som udleder store mængder af drivhusgasser, til dæmninger, vandkraftsværker og mineprojekter, der rydder og ødelægger verdens skove og have. Udover de store miljømæssige konsekvenser, påvirker infrastruktursprojekter i stor stil også lokalbefolkningen ved at udsætte dem for forurening og tvangsforflytning, samt ved at begrænse deres adgang til naturlige ressourcer som vand.

Derfor er gennemsigtighed og høringsprocessor uundværlige i udarbejdelsen af miljøvurderinger og genbosættelsesplaner for styrke berørte gruppers og tredjeparters mulighed for at minimere risici i forbindelse med projekterne, at omformulere projektdesignet eller at finde alternative løsninger.  Dertil spilleraktindsigt i projektoplysninger også en essentiel rolle i forhindringen af, at projekterne ender i korruptions- og gældskandaler, hvor de ikke tjener noget formål.

I sidste ende burde udviklingsinvesteringer tjene befolkningen. Og det er hér, hvor stater kan være med til at sikre, at udviklings- og infrastruktursinvesteringer bruges til at fremme bæredygtighed til fordel for befolkningen og miljøet.

Offentlige investeringer

Danmark bruger som andre lande sit statsbudget til at finansiere udviklings- og infrastruktursprojekter internationalt. Offentlige investeringer til udviklingsprojekter bliver fordelt på store nationale fonde såsom Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) og den nyoprettede Grønne Fremtidsfond (Danmarks Grønne Fremtidsfond); internationale finansinstitutioner, hvor Danmark er aktionær, herunder Verdensbanken, Den Asiatiske Udviklingsbank (ADB), Den Asiatiske Infrastrukturinvesteringsbank (AIIB), Den Europæiske Investeringsbank (EIB), Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD), og FN’s Grønne Klimafond (EKF). Derudover får Danmarks Eksportkredit (EKF), som forsikrer og støtter det danske erhvervsliv, når de arbejder i højrisiko områder, også del i de offentlige investeringer.

Offentlige investeringer i udviklings- og infrastruktursrojekter udgør størstedel af Danmarks investeringer internationalt. Store og omfattende infrastruktursprojekter, såsom gasudvindinger i Nordsøen, byplanlægning med videre, kan have store konsekvenser for lokalmiljøet, hvor de bygges. De hidtidige konsekvenserne har blandt andet inkluderet øget fattigdom, ødelæggelse af naturområder, begrænset adgang til livsnødvendige ressourcer som vand, brud på menneskerettigheder og svækkelse af demokratiske institutioner.

Relaterede artikler

Udfasning af kul og olie som energikilde

april 14 2021

NGO’er: Nyetableret eksportfinanskoalition slækker på klimaambitionerne

VedvarendeEnergi mener sammen med 16 andre organisationer, at Danmark og en række andre lande i Export Finance for ...
Læs mere

april 9 2021

AIIB-finansieret infrastrukturprojekt i Indonesien får løftet pegefinger fra FN

I en ny pressemeddelelse kritiserer en række eksperter i FN’s Menneskerettighedsråd Den asiatiske infrastrukturinvesteringsbank (AIIB) og Den indonesiske ...
Læs mere
Kina og kulindustri

marts 24 2021

Åbent brev til USA’s regering: Stop offentlig finansiering af fossilindustrien

VedvarendeEnergi har sammen med 450 organisationer opfordrer USA til at stoppe offentlig finansiering af fossile brændstoffer.  Fossilindustrien er ...
Læs mere
Photo: Chen Yehua/picture-alliance/Xinhua

februar 22 2021

Ny rapport: AIIBs mangelfulde omgang med gennemsigtighed og offentlige informationer

Den Asiatiske Infrastrukturbank (AIIB) er en af Asiens førende udviklingsbanker, som siden 2015 har investeret flere milliarder i ...
Læs mere

februar 9 2021

VE’s høringssvar til den britiske regerings plan om at udfase fossile brændstoffer i internationale investeringer: Planen er et stort skridt, som skal være hurtig og omfattende

I december 2020 offentliggjorde den britiske regering et forslag, hvor det skulle være slut med udenlandske investeringer i ...
Læs mere

februar 2 2021

NGO’er til EIB: Husk jeres klimaløfter

I dag skal Den Europæiske Infrastruktursbank (EIB) mødes sammen med en række NGO’er for at drøfte klima og ...
Læs mere

november 10 2020

Syv internationale NGO’er dumper AIIB’s nye forslag til krav om sociale- og miljømæssige vurderinger

nvesteringsprojekter kan være problematiske - især hvis ikke påvirkede grupper har mulighed for at påvirke projektprocessen. Det manglende ...
Læs mere

november 9 2020

NGO’er til erhvervsministeren: Den Europæiske Investeringsbank (EIB) må følge Parisaftalen med en mere ambitiøs ”Climate Roadmap”

Vi skriver dette åbne brev, fordi Den Europæiske Investeringsbank (EIB) til december skal opdatere sin klimastrategi og vedtage en Climate ...
Læs mere
Фото: Liu Bin/Xinhua via Getty.

oktober 29 2020

Новая Китайская Международная финансовая организация: Дефицит прозрачности

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ), штаб-квартира которого находится в Пекине, был учрежден в 2016-м году и быстро зарекомендовал ...
Læs mere

oktober 27 2020

VedvarendeEnergi og 8 andre organisationer opfordrer staten til grønnere eksportkredit

VedvarendeEnergi har nu sammen med 8 andre organisationer i 92-gruppen opfordret den danske stats eksportkredit, EKF, til sammen ...
Læs mere

oktober 26 2020

AIIB shows signs of transparency deficit

Bank’s approach encourages weaker environmental and social standards By Wawa Wang and Korinna Horta The Beijing-based Asian Infrastructure ...
Læs mere
Фото: Liu Bin/Xinhua via Getty.

oktober 22 2020

The AIIB’s Transparency Deficit

Transparency and public participation are paramount in mitigating the environmental and social risks of large-scale infrastructure projects. But ...
Læs mere
Photo: Chen Yehua/picture-alliance/Xinhua

oktober 20 2020

Multilateral Development Banks: Too many loopholes

The AIIB’s public-disclosure rules are vague and lack time-bound requirements. There is too much room for the top ...
Læs mere

august 12 2020

Eksportkreditter med et grønt aftryk

Af Charlotte Elisabeth Christiansen    I kampen for klimaet er det altafgørende at de fossile brændsler bliver udfaset. ...
Læs mere

juli 13 2020

Danmarks Grønne Fremtidsfond og eksportkredit – opfordring fra VedvarendeEnergi

Sammen med 10 andre miljø-og udviklingsorganisationer har VedvarendeEnergi netop opfordret Erhvervsminister Simon Kollerup til at starte en grundlæggende ...
Læs mere

juli 13 2020

Danmarks Grønne Fremtidsfond og eksportkredit – opfordring fra VedvarendeEnergi

Sammen med 10 andre miljø-og udviklingsorganisationer har VedvarendeEnergi netop opfordret Erhvervsminister Simon Kollerup til at starte en grundlæggende ...
Læs mere

april 14 2020

Internationale NGO’er til AIIB: Hvorfor skal projektplaner holdes hemmeligt for offentligheden?

VedvarendeEnergi er sammen med syv internationale organisationer gået sammen om et til Den Asiatiske Infrastruktrusbank, hvor banken kritiseres ...
Læs mere

april 14 2020

Comments on AIIB’s Environmental and Social Framework

Comments on AIIB's Environmental and Social Framework Civil society organizations from Denmark, France, Germany, Georgia, Central Asia, the ...
Læs mere

marts 2 2020

VedvarendeEnergi opfordrer erhvervsministeren til at følge gode ord op med mere handling for grøn eksport

Vi opfodrer erhvervsministeren om at sætte ord bag sine handlinger ved at skærpe retningslinjerne for investeringer i energiprojekter. ...
Læs mere

december 5 2019

VedvarendeEnergi om EU’s investerings­bank: Luk sort smuthul i klimaplan

EU-lande med interesser i gasproduktion vil løbe stormløb mod Den Europæiske Investeringsbank for at få godkendt gasprojekter, inden ...
Læs mere

oktober 24 2019

Rapport om grønne investeringer

Den danske klimaorganisation VedvarendeEnergi har sammen med to udenlandske organisationer netop udgivet en rapport, som behandler fem kriterier ...
Læs mere

oktober 24 2019

Fem kriterier skal lede grønne investorer på vej

Pressemeddelelse 24. oktober 2019. Fem kriterier skal lede grønne investorer på vej I dag lanceres fem kriterier, som ...
Læs mere

november 1 2018

Ny rapport om investeringer i infrastruktursprojekter

Den danske klimaorganisation VedvarendeEnergi har sammen med en række organisationer netop udgivet en guide til virksomheder med aktiver ...
Læs mere

juni 20 2018

Bæredygtige investeringer – mere fra vores seminar

Hvis du gerne vil vide mere om, hvad der blev diskuteret på vores seminar i maj måned om ...
Læs mere

Kinas nye Silkevejsprojekt

Kina er verdens største producent og investor i CO2-neutrale energikilder, der blandet andet skal være med til at mindske Kinas CO2-udledning inden 2030 (Paris-aftalen), og samtidigt skal gøre Kina CO2-neutralt i 2060, som landet leder, Xi Jinping, annoncerede til åbningen af FN’s Generalforsamling i 2020.

Men på trods af klimaambitionerne står Kina stadig for en stor del af verdens CO2-udledning. Kul udgør stadig – dog i en mindre grad – en stor del af landets energiforsyning, hvor lempelser på udledningskrav har ledt til flere kulkraftsværker nationalt og internationalt. Derudover står Kina bag verdens største infrastruktursprojekt kaldet Belt and Road-initiativet (BRI), som blev lanceret i 2013, og som er en fortsættelse af Kinas Going Out-strategi, hvor flere kinesiske virksomheder skal investere i udviklingsprojekter, især med fokus på transport- og energisektoren, i udviklingslande. Det gør Kina til verdens største offentlige investor i fossile brændstoffer med investeringer svarende til 120 milliarder kroner om året til olie- og gasindustrien, og 32 milliarder kroner om året til kulindustrien ifølge en rapport fra G20. Kinas investeringer i f.eks. nye kulkraftværker gennem BRI-programmet har store sociale og miljømæssige konsekvenser i de lande, hvor de opføres. Sydøsteuropa, som både tæller EU-medlemslande (Rumænien og Ungarn) og kandidatlande til EU (Serbien, Bosnien-Herzegovina og Montenegro), er et af de områder, hvor BRI-programmet investerer allermest.

Udover de store miljømæssige konsekvenser, er projekter under BRI-programmet også kendt for at have en lav grad af gennemsigtighed i processen, hvor berørte grupper har begrænsede muligheder for at holde kinesiske virksomheder ansvarlige for de menneskelige og miljømæssige konsekvenser i forbindelse med projekterne. I de seneste år, er kinesiske virksomheder blevet stærkt kritiseret for ikke at tage højde for disse konsekvenser, og er blevet stærkt opfodret til at udvikle retningslinjer med en højere social og miljømæssig standard.

Oversigt over internationale kinesiske kulprojekter i 2020

Coal-Mapv.2v2-1

Se flere grafer om Kinas infrastruktursprojekter her. 

Relaterede artikler

januar 18 2022

Kinesisk kulkraft er ved at blive stoppet i Bosnien

VedvarendeEnergi har været med i flere kampagner for at stoppe udbygningen med kulkraft i EU's nærområde på Balkan. ...
Læs mere
Kina og kulindustri

april 7 2021

Stigende kinesisk indflydelse skaber bekymring i EU

Inden påske stemte EU’s medlemslande om Serbiens fremskridt i forhold til EU-optagelsesprocessen. Her udtrykte medlemslandene stor bekymring for ...
Læs mere
Kina og kulindustri

marts 17 2021

Ny analyse: Miljøskader, menneskerettighedsbrud og chikane kendetegner kinesisk ejede virksomheder, som skal løfte den serbiske økonomi

I VedvarendeEnergis nye analyse kan vi afsløre, at de største kinesiske virksomheder, der operer i Serbien, har været ...
Læs mere

januar 19 2021

Kinesiske investeringer på Balkan skaber bekymring blandt EU-parlamentarikere

Alvorlig forurening og brud på menneskerettigheder fra kinesisk tungindustri i Serbien vækker bekymring blandt flere EU-parlamentarikere, som opfordrer ...
Læs mere
A commuter waits to cross a street as air pollution blocks the sky over Belgrade in Serbia in 2020. Photo: AFP/Milos Miskov/Anadolu Agency

december 28 2020

Chinese investment puts a cloud over the Balkans

Balkan skies are often thick with smoke this time of year, as the winter cold drives locals to ...
Læs mere
Kina og kulindustri

september 14 2020

Press Release: EU-China leaders’ meeting: EU must do more to tackle legal breaches by Chinese companies in Europe, say civil society organisations

EU-China leaders’ meeting: EU must do more to tackle legal breaches by Chinese companies in Europe, say civil ...
Læs mere
Coal Power Plant. Photo: Belt and Road News

juli 5 2020

China’s Coal Projects Outside its Borders

As China presses ahead with coal-fired power projects outside its own borders, environmental critics are calling for legal ...
Læs mere
Kina og kulindustri

juni 22 2020

Why must the EU solve Chinese coal problems in Southeast Europe?

By Wawa Wang (VedvarendeEnergi, Denmark), Denis Zisko (Center for Ecology and Energy, Bosnia and Herzegovina), Zvezdan Kalmar (Center for Ecology ...
Læs mere

juni 22 2020

China’s energy law could help address the Belt and Road’s climate impact

By Zhang Jingjing and Wawa Wang The draft bill is a step in the right direction, but falls short ...
Læs mere
Kina bygger ny global kulindustri, stik imod klimamålene, derfor sætter VedvarendeEnergi fokus på problemet

juni 10 2020

Kina bygger ny global kulindustri – stik imod klimamålene

Af Charlotte Elisabeth Christiansen    Kina satser massivt på vedvarende energi hjemme. Samtidigt investerer kinesiske banker og selskaber i ...
Læs mere

december 10 2019

Kina finansierer kulkraftværker i Østeuropa

Bankwatch og VE har lavet en briefing om kinesisk finansierede kulkræftværker og kulminer i Europa. Du kan læse ...
Læs mere

maj 13 2019

VedvarendeEnergi nævnt i Le Monde

  Det er ikke hver dag, at vores organisation bliver nævnt i en af verdens mest kendte og ...
Læs mere

april 12 2019

The Belt and Road Initiative: How Chinese coal technologies export to Europe and the world undermines global climate goals

Six years into implementation, China's Belt and Road Initiative is recognized for its sloganeering on creating super connectivity ...
Læs mere

Pensionsselskabers Investeringer

Danske pensionsselskaber har i mange år været med til at øge drivhusgasudledningen igennem deres investeringer i fossile energiprojekter. Vores arbejde skal sikre, at danske pensionskunder er med til at påvirke deres pensionsselskaber i en grønnere retning. Igennem flere oplysningskampagner imod fossile energiprojekter i forskellige europæiske lande har vi arbejdet for at sikre, at pensionsselskaberne udvikler systematiske analyser af CO2-påvirkningen, investeringspolitikker og opdaterer deres aktieporteføljer, så de udelukker virksomheder, der investerer i fossile brændstoffer som gas og olie. Det skal sikre, at selskaberne overholder Paris-aftalens målsætninger om maksimum en 1.5 temperaturstigning.

Læs mere om, hvordan du som borger kan understøtte ansvarlige investeringer her.

Relaterede artikler

Investeret i den grønne energi med vindmøller

april 29 2020

Investeret i den grønne omstilling

Af Sophie Stenner Frahm   For at nå klimamålene, skal der investeres mere i den grønne omstilling. I ...
Læs mere

november 1 2018

Ny rapport om investeringer i infrastruktursprojekter

Den danske klimaorganisation VedvarendeEnergi har sammen med en række organisationer netop udgivet en guide til virksomheder med aktiver ...
Læs mere

juni 20 2018

Bæredygtige investeringer – mere fra vores seminar

Hvis du gerne vil vide mere om, hvad der blev diskuteret på vores seminar i maj måned om ...
Læs mere

maj 30 2018

Pensionskunde: Vi skal kræve, at pensionsselskaberne stopper med at investere i sort energi

Læs debatindlægget fra Cecilie Rude, der er frivillig i VedvarendeEnergi. Cecilie mener, at alle pensionskunder bør tage klimaansvar ...
Læs mere
Scroll to Top