Internationalt arbejde

Miljø- og klimaforandringer kender ingen grænser. Det er globale udfordringer, som kræver fælles løsninger til gavn for alle. VedvarendeEnergi samarbejder med 20 forskellige civilsamfundsorganisationer i Kenya, Tanzania og Mozambique omkring konkrete lokale klimatilpasningsprojekter. Indsatserne foregår primært på landet blandt bønder og fiskere, som oplever store udfordringer med at tilpasse sig et klima under hastig forandring.

Klima- og miljøindsatsen skal hos VedvarendeEnergi altid gå hånd i hånd med fattigdomsbekæmpelse. Derfor er vores udgangspunkt først og fremmest de mennesker, der bor og lever på stedet. Ny eller gammel teknologi, der eventuelt introduceres, er kun interessant for os, hvis den indgår i en lokal planlægning, bliver efterspurgt og kan vedligeholdes med lokale kræfter. Vi ankommer aldrig med en færdig pakkeløsning. Vi sætter derimod vores ressourcer i spil på en måde, så udsatte befolkningsgrupper bliver hørt, får indflydelse og får adgang til viden og kapital, der har potentiale til at forbedre deres livsvilkår.

De seneste par år har vores partnere gennemført kurser og konkrete praktiske indsatser for omkring 5000 mennesker, der for manges vedkommende oplever en faldende fødevaresikkerhed, faldende indtægter og større uforudsigelighed i lokale vejrsystemer. Undertiden er det tilmed dramatisk med ekstreme vejrfænomener, men oftest mere stille, hvor grundlaget for familiers og lokalsamfunds eksistens og samhørighed bliver mere og mere skrøbeligt. Udover de 5000 mennesker, der er i direkte berøring med vores projekter, vurderes det at yderligere 50-60.000 mennesker får indirekte gavn af de indsatser vi støtter.

Alle vores indsatser står på tre ben: Et politisk ben, der engagerer lokale myndigheder og gennem samarbejde udfordrer dem til at levere i henhold til eksisterende lovgivning; et partnerskabsben, der gennem et tæt samarbejde med lokalt respekterede NGO’er investerer i opbygningen af mere effektive og transparente professionelle organisationer, der er i stand til at levere præcis og meningsfuld støtte til de samfund, de selv er en del af; et generelt civilsamfundsben, der helt lokalt på landsbyniveau understøtter en stærkere organisering af almindelige borgere, og gennem praktiske eksempler udstyrer dem med både land- og skovbrugsfaglig viden, klimatilpasningsstrategier og viden om pligter og rettigheder i forhold til den lokale lovgivning.

2020.01.05 Helle Schierbeck12214

Helle Schierbeck

Leder, International afdeling

Politisk arbejde

Politisk arbejde Vores hovedfokus i det politiske arbejde ligger på det regionale og kommunale myndighedsniveau. Her har vores ...
Læs mere

Partnerskaber

Partnerskaber Langvarige resultater opnås bedst gennem stærke lokalt-baserede NGO'er. I de seneste år har vi udviklet en model, ...
Læs mere
Investeret i den grønne energi med vindmøller

Mobilisering af civilsamfundet

Mobilisering af civilsamfundet Vores programmer støtter det landsbybaserede civilsamfund gennem: Større kendskab til og benyttelse af grundlæggende rettigheder ...
Læs mere
Scroll to Top