Partnerskaber

Langvarige resultater opnås bedst gennem stærke lokalt-baserede NGO’er. I de seneste år har vi udviklet en model, hvor vores program i en defineret årrække samler grupper af 5-8 små og mellemstore NGO’er med forskellige og komplementerende kompetencer i konsortier.

En forenet indsats igennem konsortierne har vist sig at have en god gennemslagskraft overfor de lokale myndigheder, som betydeligt overgår, hvad de enkelte organisationer vil kunne opnå, hvis de opererede på egen hånd.

Konsortierne er en effektiv metode til at nå lokale befolkningsgrupper og myndigheder, skabe dialog og finde varige løsninger på klima- og miljøudfordringer.

Konsortierne er dog ikke kun et middel, men også et mål i sig selv. Ligesom alle andre organisationer, konkurrerer civilsamfundsorganisationer om ressourcer og opmærksomhed. Vores konsortiemodel formår i stedet at samle organisationerne, hvor de indbyrdes får et tæt og tillidsfuldt samarbejde. Et innovativt koncept, der har vist sig at være gavnligt for især mindre organisationer. Vi har i dag et tæt samarbejde med ca. 20 lokalt baserede civilsamfundsorganisationer i primært Østafrika.

Læs mere om konsortierne og de enkelte organisationer på vores partnerside (engelsk)

 

Lars-1

Lars Jacobsen

Leder af International afdeling
Scroll til toppen