Partnerskaber

Langvarige resultater opnås bedst gennem stærke lokalt-baserede NGO’er. I de seneste år har vi udviklet en model, hvor vores program i en defineret årrække samler grupper af 5-8 små og mellemstore NGO’er med forskellige og komplementerende kompetencer i konsortier. Eksempelvis kan nogle kan være dygtige til land- og skovbrugsfaglige kurser, andre er gode til fortalervirksomhed overfor myndigheder og andre igen har flere års erfaring i at samarbejde med den private sektor.

En forenet indsats igennem konsortierne har vist sig at have en god gennemslagskraft overfor de lokale myndigheder, som betydeligt overgår, hvad de enkelte organisationer vil kunne opnå, hvis de opererede på egen hånd.

Konsortierne er en effektiv metode til at nå lokalsamfund og myndigheder, skabe dialog og finde varige løsninger på klima- og miljøudfordringer.

Konsortierne er dog ikke kun et middel, men også et mål i sig selv. Ligesom alle andre organisationer, konkurrerer lokale NGO’er om ressourcer og opmærksomhed. Vores konsortiemodel formår at samle organisationerne, hvor de indbyrdes får et tæt og tillidsfuldt samarbejde. Et innovativt koncept, der har vist sig at være gavnligt for især mindre organisationer. Vi har i dag et tæt samarbejde med ca. 20 lokalt baserede NGO’er.

Læs mere om konsortierne og de enkelte organisationer på vores partnerside (engelsk).

 

2020.01.05 Helle Schierbeck12214

Helle Schierbeck

Leder, International afdeling
Scroll to Top