Partnerskaber

En af VedvarendeEnergis missioner er styrke civilsamfundet. Derfor arbejder altid gennem lokale partnerorganisationer i vores projekter. I de seneste år har vi udviklet en model, hvor vores program i en defineret årrække samler en gruppe af 5-8 organisationer med forskellige og komplementerende kompetencer i konsortier. Disse konsortier er sammensat af små og mellemstore civilsamfundsorganisationer, for at være i øjenhøjde og matche hinanden bedst.

En forenet indsats igennem konsortierne har vist sig at have en gennemslagskraft overfor de lokale myndigheder som betydeligt overgår, hvad de enkelte organisationer vil kunne opnå.

Konsortierne er en effektiv metode til at nå lokale befolkningsgrupper og myndigheder, skabe dialog og finde varige løsninger på klima- og miljøudfordringer. 

Konsortierne er dog ikke kun et middel, men også et mål i sig selv. Ligesom alle andre organisationer, konkurrerer civilsamfundsorganisationer også om ressourcer og opmærksomhed. Vores konsortiemodel formår i stedet at samle organisationerne, hvor de indbyrdes får et tæt og tillidsfuldt samarbejde; et innovativt koncept, der har vist sig at være gavnligt for især mindre organisationer.  

Kenya

I Kenya er medlemmerne af konsortiet følgende organisationer:

 • Agriculture Improvement Support Services (provinsbaseret organisation med fokus på landbrug og økonomisk udvikling)
 • The Community Mobilization Against Desertification (provinsbaseret organisation med focus på landbrug)
 • One vision Kenya (ungdomsorganisation med fokus på unges deltagelse i den grønne omstilling)
 • Suswatch Kenya (landsdækkende miljøorganisation krediteret til deltagelse i FN-konferencer)
 • Community Rehabilitation & Environmental Protection Programme (provinsbaseret organisation med fokus på landbrug og økonomisk udvikling)
 • OSIENALA (regionalt baseret organisation med speciale i fiskeri og teknologi)
 • Victoria Institute for Research on Environment and Development, (regionalt baseret organsation af konsulenter med speciale i evaluering af social – økonomiske forhold, landbrug- og økonomisk udvikling)

 Læs mere om dem hver især på vores partnerside (engelsk)

Mozambique

I Mozambique er medlemmerne af konsortiet følgende organisationer: 

 • ADEL Sofala (en provinsbaseret organisation med fokus på økonomisk udvikling på landet)
 • Livaningo (en landsdækkende miljøorganisation)
 • Muleide (provinsafsnittet af en national kvindeorganisation)
 • IPAJ (en halv-statslig organisation der giver juridisk rådgivning til mindrebemidlede)  
 • Farol Consultancies (en privat konsulentvirksomhed med speciale i evaluering og processer)

Læs mere om dem hver især på vores partnerside (engelsk)

Lars-1

Lars Jacobsen

Leder af International afdeling
Scroll til toppen