Investeret i den grønne energi med vindmøller
Hjem > Vi arbejder for > Globalt ansvar > Internationalt arbejde > Mobilisering af civilsamfundet

Mobilisering af civilsamfundet

For os i VedvarendeEnergi, er det vigtigt, at den bæredygtige udvikling når ud til alle, rige som fattige. Med verdensmålenes ‘leave no one behind-princip’ koncentrerer vi os derfor om at arbejde i områder, hvor den offentlige service til tider virker usynlig, og hvor der er få NGO’er til stede. Det er typisk på landet og langt fra hovedstaden. I Kenya arbejder vi i den vestlige del op til Victoria Søen. I Mozambique er vores arbejde koncentreret i tre distrikter i Sofala Provinsen. 

Begge områder er afsidesliggende og negativt påvirkede af klimaforandringer. Uforudsigeligt vejr gør planlægning af landbrug vanskeligt og ekstreme vejrforhold som cyckloner og lange tørkeperioder bliver mere almindeligt

I denne virkelighed er vi med til at organisere, mobilisere og styrke community-grupper og enkeltpersoner der, hvor de er. Vores programmer støtter udviklingen med fokus på:

  1. Større kendskab til og benyttelse af grundlæggende rettigheder bakket op eksisterende lovgivning.
  2. Forøget kapacitet til at tiltrække opmærksomhed og finansiering fra offentlige og private aktører.
  3. Opbygning af teknisk kapacitet til at forbedre indsatser defineret af klimaforandringerne. 

Både i Kenya og Mozambique er hovedfokus på organisering, styrkelse af de udvalgte grupper i at få en offentlig stemme og gøre deres indflydelse gældende i mødet med myndigheder, politikere og virksomheder. Desuden arbejder vi begge steder med demonstrationsprojekter og andre konkrete indsatser, der kan være med til at anvise eller afprøve fx nye dyrkningsmetoder eller nye kilder til indtægter.

Kenya

I Vest Kenya arbejder vi sammen med community-grupper i 10 kommuner. Programmet støtter grupperne i klima- og udviklingsplaner som identificerer og kortlægger community-projekter, der er tilpasset klimaændringerne. For eksempel grøntsagsproduktion baseret på kunstvanding, tørkeresistente afgrøder, miljøvenlig bekæmpelse af skadedyr, effektive komfurer, økologisk landbrug, elektrificering via solceller, diger, vandopsamling, planteskoler, dambrug etc. Programmet medfinansierer pilotprojekter, der har vist sig levedygtige og egnede til udbredelse. 

Mozambique

I Mozambique er omdrejningspunktet 25 community-grupper, der har til formål at sikre en bæredygtig udnyttelse af skovressourcerne. De afpatruljerer deres områder for at sikre mod illegal skovhugst, og de oplyser deres medborgere om, hvordan de undgår skovbrande. Det er små repræsentative foreninger, som bliver styrket i at fungere demokratisk til fordel for alles bedste – herunder både mænd og kvinder. Dette gælder ikke mindst i forhold til at afgøre, hvordan de skal bruge den indtægt, de løbende får af regeringen som betaling for kontrakter givet til eksterne tømmerfirmaer. Der findes forskellige ordninger, som skal sikre områderne en andel i offentlige midler. De fungerer langt fra perfekt og programmet styrker grupperne i deres forhandlingsposition overfor myndighederne.

Lars-1

Lars Jacobsen

Leder af International afdeling
Scroll til toppen