Investeret i den grønne energi med vindmøller

Mobilisering af civilsamfundet

Vores programmer støtter det landsbybaserede civilsamfund gennem:

  1. Større kendskab til og benyttelse af grundlæggende rettigheder der er bakket op af eksisterende lovgivning.
  2. Forøget kapacitet til at tiltrække opmærksomhed og finansiering fra offentlige og private aktører til klimarelevante projekter.
  3. Opbygning af teknisk kapacitet til at forbedre indsatser defineret af klimaforandringerne.

Både i Kenya, Mozambique og Tanzania er hovedfokus på organisering og styrkelse af udvalgte grupper i at få en offentlig stemme og gøre deres indflydelse gældende i mødet med myndigheder, politikere og private virksomheder. Gennem vores partnere arbejder vi tæt sammen med bønder på landet.

Ord og rettigheder alene kan ikke spises, så gennem demonstrationsprojekter og andre konkrete her-og-nu indsatser, der kan være med til at anvise eller opskalere testede klimatilpasningsmetoder, søger vores indsatser at gøre lokalsamfundene mere robuste og forstærke almindelige familiers fødevaregrundlag.

Vi medfinansierer pilotprojekter, der har vist sig robuste og relevante overfor de igangværende klimaændringer. Blandt andet ved at støtte en mere effektiv landbrugsproduktion, introduktion af tørkeresistente afgrøder, miljøvenlig bekæmpelse af skadedyr, elektrificering af husholdninger via solceller, vandopsamling, planteskoler og dambrug eller identifikation af helt nye kilder til indtægter som klimaforandringerne nogle steder giver mulighed for. Hvor relevant støtter vi også mindre samfund, der er afhængige af en bæredygtig udnyttelse af lokale skove. Ofte findes der ordninger, som skal sikre områderne en andel i offentlige midler. De fungerer langt fra perfekt, og vi og vores partnere styrker derfor grupperne i deres forhandlingsposition overfor myndighederne.

2020.01.05 Helle Schierbeck12214

Helle Schierbeck

Leder, International afdeling
Scroll to Top