Investeret i den grønne energi med vindmøller
Hjem > Vi arbejder for > Globalt ansvar > Internationalt arbejde > Mobilisering af civilsamfundet

Mobilisering af civilsamfundet

VedvarendeEnergi organiserer, mobiliserer og styrker civilsamfundet og enkeltpersoner i forhold til, hvor de befinder sig både fysisk, videns- og ressourcemæssigt. Vores programmer støtter udviklingen med fokus på;

  1. Større kendskab til og benyttelse af grundlæggende rettigheder bakket op eksisterende lovgivning.
  2. Forøget kapacitet til at tiltrække opmærksomhed og finansiering fra offentlige og private aktører.
  3. Opbygning af teknisk kapacitet til at forbedre indsatser defineret af klimaforandringerne.

Både i Kenya, Mozambique og Tanzania er hovedfokus på organisering, styrkelse af de udvalgte grupper i at få en offentlig stemme og gøre deres indflydelse gældende i mødet med myndigheder, politikere og virksomheder. Desuden arbejder vi begge steder med demonstrationsprojekter og andre konkrete indsatser, der kan være med til at anvise eller afprøve fx nye dyrkningsmetoder eller nye kilder til indtægter.

Vi støtter grupperne i klima- og udviklingsplaner som identificerer gennemfører  mindre indsatser, der er tilpasset klimaændringerne. Gennem vore partnere arbejder vi tæt sammen med bønder på landet. Programmet medfinansierer pilotprojekter, der har vist sig robuste og relevante overfor de igangværende klimaændringer. Bl.a ved at støtte en mere effektiv landbrugsproduktion, introduktion af tørkeresistente afgrøder, miljøvenlig bekæmpelse af skadedyr, elektrificering af husholdninger via solceller, vandopsamling, planteskoler og dambrug. Programmet støtter også mindre samfund der er afhængige af en bæredygtig udnyttelse af lokale skove. Ofte findes der ordninger, som skal sikre områderne en andel i offentlige midler. De fungerer langt fra perfekt og programmet styrker grupperne i deres forhandlingsposition overfor myndighederne.

Lars-1

Lars Jacobsen

Leder af International afdeling
Scroll til toppen