Politisk arbejde

Vores hovedfokus i det politiske arbejde ligger på det regionale og kommunale myndighedsniveau. Her har vores indsats erfaringsmæssigt størst gennemslagskraft. Når mulighederne viser sig, løftes erfaringerne fra det lokale niveau op til et nationalt niveau.

Kenya 

Den igangværende decentraliseringsproces i Kenya har givet amtslige og kommunale myndigheder nye muligheder for selvbestemmelse. Lokale NGO’er har dermed fået en ny rolle som en vigtig modpart overfor lokale myndigheder. Vores partnere deltager i høringsprocesser i forbindelse med udarbejdelse af de årlige udviklingsplaner, der beskæftiger sig med klimatilpasning på tværs af sektorer. De fleste af vores igangværende politiske indsatser ligger i tre amter langs med Viktoriasøen, hvor civilsamfundets muligheder for at påvirke beslutningsprocesserne bliver understøttet. Der arbejdes i disse år med udvikling af borgernære klimapolitikker og strategier i amterne Kisumu, Homa Bay og Migori.

En vigtig strategisk partner i forhold til fortalervirksomhed er Transparency International Kenya. Organisationen er med til at sikre at lokale organisationer bliver bedre og skarpere til at holde øje med penge og budgetter, som er afsat til miljøforbedringer og klimatilpasninger.

Mozambique

Gennem 25 naturressource fællesskaber i Sofala Provinsen bidrager vi til at skabe gennemsigtighed og større effektivitet i de offentlige ordninger, der påvirker samfund i skovområder. Det drejer sig oftest om retten til at få 20% af statens provenu på kontrakter indgået med eksterne tømmerfirmaer og om midler til genskovning samt retten til en andel af indtægten på bøder udstedt til illegale skovhuggere. På baggrund af indsamlede erfaringer og eksempler på, hvor systemerne halter, synliggør vores partnere dette overfor både myndigheder og lokalsamfund. Grundigt kendskab til lovgivningen og de forskellige ordninger har sat konsortiet i en gunstig position i forhold til at få indflydelse på en revision af den nationale lovgivning på skovområdet.

2020.01.05 Helle Schierbeck12214

Helle Schierbeck

Leder, International afdeling
Kenya - kort
Mozambique - kort.jpg
Scroll to Top