Politisk arbejde

Når en eksisterende miljølovgivning enten skal udøves eller designes, insisterer de internationale projekter på gennemsigtighed og inddragelse af befolkningsgrupper. Almindelige menneskers rettigheder omkring deltagelse og indflydelse på offentlige myndigheders udøvelse af magten skal respekteres og overholdes.

Vores hovedfokus i det politiske arbejde ligger på et lokalpolitisk- og myndighedsniveau. Her har vores indsats erfaringsmæssigt størst gennemslagskraft. Når mulighederne viser sig, løftes erfaringerne fra det lokale niveau op til et nationalt niveau.

Kenya 

Den igangværende decentraliseringsproces i Kenya har givet amtslige og kommunale myndigheder nye muligheder for selvbestemmelse. Civilsamfundet har dermed fået en ny rolle som en vigtig modpart overfor lokale myndigheder. Vore partnere deltager i høringsprocesser i forbindelse med udarbejdelse af de årlige udviklingsplaner, som beskæftiger sig med klimatilpasning på tværs af sektorer. Programmet har i tre amter langs med Viktoriasøen støttet civilsamfundets muligheder for at påvirke beslutningsprocesserne bl.a.gennem udarbejdelsen af lokale klima- og udviklingsplaner. Der arbejdes i disse år med udvikling af og støtte til klimapolitikker i amterne Kisumu, Homa Bay og Migori.

En vigtig strategisk partner i forhold til den lokale fortalervirksomhed er Transparency International-Kenya. Organisationen er med til at sikre at det lokale CSO miljø bliver bedre og skarpere til at holde øje med penge og budgetter som er afsat til miljøforbedringer og klimatilpasninger.

Mozambique

Gennem 25 lokalt baserede naturressource foreninger i Sofala Provinsen bidrager programmet til at skabe gennemsigtighed og større effektivitet i de offentlige ordninger, der påvirker samfund i skovområder. Det drejer sig oftest om retten til at få 20% af statens provenu på kontrakter indgået med eksterne tømmerfirmaer og om midler til genskovning samt retten til en andel af indtægten på bøder udstedt til illegale skovhuggere. På baggrund af indsamlede erfaringer og eksempler på, hvor systemerne halter, synliggør vore partnere dette overfor både myndigheder og lokal samfund. Grundigt kendskabet til lovgivningen og de forskellige ordninger har sat konsortiet i en gunstig position i forhold til at få indflydelse på en revision af den nationale lovgivning på skovområdet.

Lars-1

Lars Jacobsen

Leder af International afdeling
Kenya - kort
Mozambique - kort.jpg
Scroll til toppen