Politisk arbejde

I vores udviklingsarbejde kommer vi ikke med en færdig pakkeløsning til udsatte befolkningsgrupper. Vi sætter derimod vores programressourcer i spil i den nationale, politiske og udviklingsmæssige kontekst, hvor udsatte befolkningsgrupper styrkes i at få skabt en offentlig stemme. Sammen med konsortiumpartnernes solide erfaringer lykkes det på den måde at sætte miljø- og klimaemner på dagsordenen overfor de ansvarlige myndigheder. Ofte handler det politiske arbejde om at insistere på gennemsigtighed og inddragelse af befolkningsgrupper i implementering af eksisterende lovgivning. Andre gange kan det også bestå i at fremføre gennemarbejdede forslag til ny lovgivning. 

Vores hovedfokus i det politiske arbejde ligger på et lokalpolitisk- og myndighedsniveau, hvor vores programmer har størst gennemslagskraft. Når mulighederne viser sig, løftes erfaringerne og forsøg på indflydelse til et nationalt niveau. 

Kenya 

Den igangværende decentraliseringsproces i Kenya har givet amterne bedre styrings- og økonomiske muligheder. Dette har skabt et miljø og en praksis, hvor civilsamfundet er sikret deltagelse i høringsprocesser i forbindelse med udarbejdelse af de årlige kommunale udviklingsplaner og budgetter. Programmet har i tre amter i Vestkenya støttet civilsamfundets muligheder for at påvirke høringsprocesser og i at udarbejde lokale klima- og udviklingsplaner, som viser lokalt engagement og eksempler på klimatilpassede projekter. 

Programmet arbejder desuden sammen med strategiske partnere som Transparency International-Kenya, GIZ og Worldvision om dels at støtte lokale myndigheder med udarbejdelse af deres klimapolitik og i at opbygge deres kapacitet og viden om støtte til finansiering af lokale klimatilpassede projekter fra de centrale myndigheder. Programmet har således deltaget i udarbejdelsen af en klimapolitik for amterne Kisumu og Homa Bay.

Mozambique

Programmet har siden 2017 arbejdet på at skabe gennemsigtighed og større effektivitet i de offentlige ordninger, der påvirker udsatte samfund i skovområder. Det drejer sig om retten til at få 20% af statens provenu på kontrakter indgået med eksterne tømmerfirmaer og om midler til genskovning samt retten til en andel af indtægten på bøder udstedt til illegale skovhuggere. På baggrund af indsamlede erfaringer og eksempler på, hvor systemerne halter, etableres der møder mellem myndigheder, målgrupper og vores partnere. Grundigt kendskabet til lovgivning og de forskellige ordninger har sat konsortiet i en gunstig position i forhold til at få indflydelse på en revision af den nationale lovgivning på skovområdet.   

 

Lars-1

Lars Jacobsen

Leder af International afdeling
Scroll til toppen