Grøn omstilling i en bæredygtig verden

Vi kæmper for en grøn omstilling, hvor alle kan være med. I dag kan vi allerede se effekterne af klimaforandringerne rundt omkring i verden. Derfor skal vi indse, at klimaforandringerne er et aktuelt, globalt problem, som vi i Danmark også har et ansvar for. Vi mener, at klima, fremskridt og udvikling er direkte forbundne, lokalt, nationalt og internationalt. For at kunne nå dertil arbejder vi med at implementere vedvarende energikilder og sikre et bæredygtigt forbrug gennem lokale projekter i Danmark og  internationalt.

Der er mange områder, hvor man kan arbejde med den grønne omstilling både individuelt, på lokalniveau og på større niveauer. Det kan være, at man investerer i varmepumper fremfor oliefyr, at man genbruger i stedet for at smide ud og købe mere, og at man tager cyklen på arbejde fremfor at tage bilen. Vi er alle vigtige i den grønne omstilling, og der er behov for os alle.

Læs mere om VedvarendeEnergis mærkesager herunder:

Vedvarende Energikilder

Vedvarende energikilder Vores varme- og energisystem er i gang med en grøn omstilling væk fra fossile brændstoffer og ...
Læs mere
Atomkraft og co2

Nej tak til Atomkraft

Nej tak til Atomkraft I næsten 50 år har vi i VedvarendeEnergi arbejdet for en grøn omstilling baseret ...
Læs mere
Smart fra start bæredygtigt byggeri

Energieffektive Boliger

Energieffektive boliger Vores boliger har et enormt aftryk på miljø og klima gennem det store energiforbrug til opvarmning ...
Læs mere

CO2-neutral transport

CO2-neutral transport Biler, busser, skibe, fly og lastbiler er de største klimasyndere. Vi skal have en drastisk omstilling ...
Læs mere
På ByDel deler vi hinandens guld.

Ansvarligt forbrug

Ansvarligt forbrug Vores forbrug og produktion forurener vores miljø og klima. Vi skal have et ansvarligt forbrug centreret ...
Læs mere
Kina og kulindustri

Ansvarlige investeringer

Ansvarlige investeringer Hver dag forsvinder lokalsamfund for at gøre plads til fossile infrastruktursprojekter. Kulkraftsværker, dæmninger, miner, gasudvinding- og ...
Læs mere
Scroll to Top