Hjem > Vi arbejder for > Grøn omstilling

Grøn omstilling i en bæredygtig verden

Vi kæmper for en grøn omstilling, hvor alle kan være med. I dag kan vi allerede se effekterne af klimaforandringerne rundt omkring i verden. Derfor skal vi indse, at klimaforandringerne er et aktuelt, globalt problem, som vi i Danmark også har et ansvar for. Vi mener, at klima, fremskridt og udvikling er direkte forbundne, lokalt, nationalt og internationalt. For at kunne nå dertil arbejder vi med at implementere vedvarende energikilder og sikre et bæredygtigt forbrug gennem lokale projekter i Danmark og  internationalt.

Der er mange områder, hvor man kan arbejde med den grønne omstilling både individuelt, på lokalniveau og på større niveauer. Det kan være, at man investerer i varmepumper fremfor oliefyr, at man genbruger i stedet for at smide ud og købe mere, og at man tager cyklen på arbejde fremfor at tage bilen. Vi er alle vigtige i den grønne omstilling, og der er behov for os alle.

Læs mere om VedvarendeEnergis mærkesager herunder:

Vedvarende Energikilder

Vedvarende energikilder Vores varme- og energisystem er i gang med en grøn omstilling væk fra fossile brændstoffer og ...
Læs mere
Atomkraft og co2

Nej tak til Atomkraft

Nej tak til Atomkraft Atomkraft er en farlig og meget dyr løsning, der er forbundet med store risici ...
Læs mere
Smart fra start bæredygtigt byggeri

Energieffektive Boliger

Energieffektive boliger Hvert år står vores bygninger for 30 % af den samlede danske CO2-udledning. Alene i 2020 ...
Læs mere

CO2-neutral transport

CO2-neutral transport Vores transportsektor kommer på en andenplads over de sektorer, som udleder mest CO2, hvilket gør den ...
Læs mere
På ByDel deler vi hinandens guld.

Ansvarligt forbrug

Ansvarligt forbrug Vores forbrug og produktion forurener vores miljø og klima. Vi skal have et ansvarligt forbrug centreret ...
Læs mere
Kina og kulindustri

Ansvarlige investeringer

Ansvarlige investeringer Hver dag forsvinder lokalsamfund for at gøre plads til fossile infrastruktursprojekter. Kulkraftsværker, dæmninger, miner, gasudvinding- og ...
Læs mere