På ByDel deler vi hinandens guld.

Ansvarligt forbrug

Vores forbrug og produktion forurener vores miljø og klima. Vi skal have et ansvarligt forbrug centreret omkring genbrug, reparationer, deleordninger og genanvendelse, så vi får et mindre ressourceforbrug og en mere cirkulær økonomi.

Verdens voksende forbrug er en belastning for klima og miljø. Der er i de seneste år sket en voldsom stigning i verdens forbrug, som bl.a. skyldes at prisen på tøj og tekstil er faldet. Det er med til at skabe en forbrugskultur, hvor vi køber mere og smider tingene væk fremfor at genbruge. Danmark er et af de lande i verden, som har det største klimaaftryk fra forbrug. Hver dansker udleder drivhusgasser svarende til omkring 17 tons CO2, inkl. energiforbrug, transport og fødevarer. Det er langt over verdens gennemsnit på 8 tons. En stor del af klimabelastningen skyldes forbruget af tøj og ting. Eksempelvis udgør tøj og tekstil den fjerde største klimabelastning i Europa. Den gennemsnitlige europæer køber tøj, sko og boligtekstiler svarende til 26 kilo om året. Det danske samfund er centreret omkring en køb-og-smid-væk-kultur samt uholdbare produktionsmetoder. Udover klimabelastningen så har bl.a. tøjindustrien og elektronikindustrien ofte mødt kritik af de forhold, som mennesker arbejder under. En bæredygtig verden er uforenelig med en stor ulighed og på, at nogen lukrerer på andres dårlige løn- og arbejdsforhold.

Ansvarligt forbrug og produktion er FN's verdensmål nr. 12. Målet er, at der inden 2030 skal opnås en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer. Et af delmålene er at sikre, at alle mennesker i verden har adgang til information og en viden omkring den bæredygtige udvikling. Det arbejder VedvarendeEnergi også for.

Fakta

Forbruget og produktionen er i stigende vækst, og jo større mængde af produktion, jo mere affald og forurening. Prisen på tøj og tekstil er faldet, og det er med til at skabe en forbrugskultur, hvor vi køber og smider væk.

Der er en ulighed forbundet i forbruget. En stor del af tøjindustrien er blevet kritiseret for arbejdernes forhold, hvilket både gælder de lange arbejdstimer, den lave løn og det usunde miljø, hvor arbejderne bliver udsat for kemikalier og andre farlige giftstoffer.

Meget af det elektronikaffald, som kommer af forbruget i de rige lande, ender ud på store lossepladser i Indien eller i lande på Afrikas vestkyst.

Relaterede artikler

Projektudvikler hos VedvarendeEnergi, Line Stald, holder oplæg på Tårnby Bibliotek.

maj 11 2023

VedvarendeEnergi gav tips og tricks til personlig grøn omstilling til ”Sammen om verdensmål” i Tårnby

Hvis vi skal nå de grønne målsætninger, som politikerne har sat op, er det ikke nok at fokusere ...
Læs mere
Tobias, landsformand i UngEnergi

marts 18 2020

“Det, du gør, betyder noget i den store sammenhæng” 

Af Charlotte Elisabeth Christiansen   For Tobias Nørkjær Holmgaard, formand for landsbestyrelsen i UngEnergi, er det vigtigt at forbruge og leve bæredygtigt. ...
Læs mere

oktober 31 2017

Bæredygtighed: Et værdisæt der passer mig

Tilbage i 2012 kom UngEnergi til verden. Ungdomsafdelingen udsprang fra et pilotprojekt under navnet Bæredygtig Ung, som samlede ...
Læs mere

oktober 3 2017

7 milliarder mennesker: Hvordan skal jeg gøre en forskel?

Klokken er 10 denne torsdag morgen. Efteråret lader sig mærke og se i det skarpe morgenlys og med ...
Læs mere

juni 29 2017

Hvor meget vand, har du brugt i dag?

Vidste du, at en dansker i gennemsnit bruger 106 liter vand i døgnet, eller 38.690 liter om året? ...
Læs mere

Kommentar til ændring af lov om Energinet.dk, lov om naturgasforsyning, og lov om rørledning til råolie

VedvarendeEnergi mener, at gas-og olieforsyning skal drives på et kommercielt grundlag, incl. de opstrøms olie-og gasanlæg, som det ...
Læs mere

Kommentar og forslag til ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget med nedlæggelse af Energisparerådet

Vi mener, det er forkert at nedlægge Energisparerådet. Vi mener ikke, at Energisparerådet kan erstattes af de foreslåede paneler. Det ...
Læs mere

Kommentar til forslag til ændring af elloven vedr. husstandsmøller

VedvarendeEnergi er imod, at man begrænser støtten til husstandsmøller til så lille samlet effekt som 1 MW pr. ...
Læs mere

Kommentar til forslag til ændring af elloven

VedvarendeEnergi foreslår at tilskud til industriel kraftvarme ved lave elpriser gives til industrielle kraftvarmeanlæg, der fyres med bæredygtig ...
Læs mere

Højrefløjens vagthund

De seneste uger har De Konservative for alvor markeret sig som højrefløjens vagthund for en ambitiøs klima- og ...
Læs mere

Kommentar til Rammenotat om forslag til EU forordning om opstilling af rammer for energieffektivitets-mærkning af apparater m.m.

VedvarendeEnergi støtter at der sker en simplificering af energimærkningen, som vi mener vil gøre det langt lettere for ...
Læs mere

Rekord i overforbrug

Otte måneder inde i året har Jordens befolkning opbrugt de ressourcer, som Jorden skaber hvert år. Det er ...
Læs mere

Kommentar til ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven

VedvarendeEnergis kommentar til ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven (Kommuners varmeforsyning, fjernvarme og bygningsopvarmning på vedvarende energi) ...
Læs mere

Kommentar udkast til lovændringer som muliggør tilskud til VE-proces tilskud til fjernvarmeværker

VedvarendeEnergi kan støtte at fjernvarmeforsyninger kan få tilskud til omlægning til vedvarende energi, der bruges til procesvarme, på ...
Læs mere

Kommentar til forslag til lov om statstilskud til el-intensive virksomheder

VedvarendeEnergi takker for muligheden for at kommentere lovforslaget, og mener, at tilskuddet skal reserveres til virksomheder, som både ...
Læs mere

Kommentar til ændringsforslag til elloven omkring justering af engrosmodellen m.m.

VedvarendeEnergi takker for muligheden for at kommentere ændringsforslagene, og støtter at man ikke indfører den foreslåede model før ...
Læs mere

Kommentarer til ændring af bygningsreglementet kapitel 7 og VE-krav

VedvarendeEnergi takker for muligheden for at kommentere ændringsforslaget til bygningsreglementet, og er positiv overfor kravene om rentabel udnyttelse ...
Læs mere

Tøj koster miljøet 3. mia. om året

Hver gang, du køber en ny T-shirt, sender du en regning på over 20 kroner videre til natur ...
Læs mere
På ByDel deler vi hinandens guld.

april 9 2014

Bytte, bytte købmand

Deleøkonomi, genanvendelse af industriens ressourcer og loppemarkeder. Det er nogle af de emner, der har ramt forsiderne i ...
Læs mere

Kommentar til supplerende høring vedrørende ændring af Lov om Energinet.dk

Ændringsforslaget omhandler hovedsageligt Energinet.dk’s mulighed for at fusionere datterselskaber med moderselskabet. VedvarendeEnergi betragter det som en fordel at ...
Læs mere

Dele-forbruget bunder både i fællesskab og sund fornuft

Kunsten er nu at eje ting, som ikke er dyre og måske endda er genbrug. Danskerne deler som ...
Læs mere
nat proj bydel

februar 28 2014

BY-DEL

BY-DEL VedvarendeEnergi har igangsat projektet BY-DEL, der har til formål at nedsætte danskernes forbrug ved, at man i ...
Læs mere

Kommentarer og forslag til Klimalov

Den kommende klimalov bydes velkommen, som en god ramme for en ambitiøs dansk klimapolitik og en hurtig omstilling ...
Læs mere

kommentar til forslag til ændring af byggelov

VedvarendeEnergi er imod indskrænkningen i mulighederne for dispensation fra kravet om P-pladser ved byggeri. Hvis et byggeri planlægges, ...
Læs mere

Dansk forbud mod oliefyr kan være ulovligt

Det danske forbud mod at installere olie- eller gasfyr i nybyggeri kan vise sig at være ulovligt. Europa-Kommissionen ...
Læs mere

Madspild og frivillighed er drivkraften i ny restaurant

Kasserede råvarer - det er det, der er på menuen hos en ny restaurant, der ønsker at sætte ...
Læs mere

Dansk klimaforsker: Én grad betyder meget

Selv om nye tal skruer ned for temperaturstigningerne, er den globale opvarmning langt fra aflyst. Det går måske ...
Læs mere
Et strategisk samarbejde i Vietnam

april 14 2013

Strategisk samarbejde i Vietnam

Strategisk samarbejde i Vietnam Waste2Energy er strategisk samarbejde i Vietnam, som vi har udviklet sammen med KomTek Miljø. ...
Læs mere
ung baredygtig energitjek

januar 22 2013

Reducer skolens energiforbrug

Reducer skolens energiforbrug Hvis vi vil bremse klimaforandringerne, skal vi udlede mindre CO2. Men hvordan går vi i ...
Læs mere

Hvilke konsekvenser har vores høje forbrug?

Når vi producerer varer, så forbruger vi jordens ressourcer samtidig med, at vi udleder store mængder af CO2, da produktionen er baseret på fossile brændstoffer såsom kul og olie. Størstedelen af energiforsyningen i produktion er stadig baseret på fossile brændstoffer mange steder i verden, inklusiv i Danmark. I 2019 udgjorde olie, kul og fossil gas 62 % ud af den samlede danske energiforsyning på 751 PJ. Når der forbruges meget, så bliver der også meget affald. Danmark er et af de lande, som smider mest ud. Et eksempel er, at vi smider mere elektronikaffald ud end andre. Vi smider i gennemsnit 23,9 kg elektronikaffald ud per år. Til sammenligning smider EU-borgerne i gennemsnit 17.7 kg elektronikaffald ud per år, og verdensgennemsnittet er langt lavere.

Udover at forbruget giver store mængder af CO2 og affald, er forbruget baseret på en stor ulighed mellem det globale nord og det globale syd. Store dele af de varer som vi køber i det globale nord, bliver produceret i det globale syd under ikke-bæredygtige forhold. Dette klimaaftryk fremgår ofte ikke i de danske virksomheders regnskab - men bliver ofte outsourcet til andre virksomheder, fordi produktionen i mange tilfælde ligger i udlandet. Derudover bliver der årligt kasseret mere end 1 million tons elektronikaffald, hvoraf en stor del eksporteres ud af EU på ulovlig vis og ender i det globale syd. Her overlades det til lavbetalte arbejdere, som skiller det ad, hvorefter det bliver brændt som affald, solgt eller brugt som enkeltdele.

I en tid, hvor jordens ressourcer svinder ind, og hvor forbrugsaffaldet fortsat stiger, er det åbenlyst, at noget skal ændres. Vi har et ansvar for at nedbringe vores ressourceforbrug drastisk. Forbrugskulturer, økonomi og lovgivning er afgørende for samfundets muligheder for en grøn omstilling. Derfor er det vigtigt, at vores produktionsmetoder og forbrugsmønstre bliver erstattet af en mere bæredygtig adfærd.

I vores nuværende produktionsmetoder og forbrugsmønstre er der fokus på en lineær model, hvor man køber eller producere noget, som derefter smides ud. Vi skal omstille til en cirkulær model, hvor der er mulighed for at genbruge vores varer på mange måder. Udover at bruge varerne i længere tid og reparere i stedet for at smide ud, kan vi gentænke tingenes funktioner eller genanvende dem i en anden proces. Derfor skal vi fokusere på bæredygtig produktion og genbrug, så vi kan forlænge produkters brugbarhed og skåne vores ressourcer og klima.

Vi mener

at vi skal have en ansvarlig og mere bæredygtig produktion og forbrug, hvor en cirkulær økonomi er i fokus. Vi skal gøre op med køb-og-smid-væk kulturen, og dermed købe mindre og bruge tingene i længere tid.

at genanvendelse og reparation er vigtige elementer for et bæredygtigt forbrug. Meget af det som vi smider ud kan repareres. Derfor mener vi, at flere reparationsværksteder er en del af løsningen. 

at en større del af vores varer skal basere sig på bæredygtige materialer, som ikke belaster miljøet i produktionen.

Læs mere her

Læs mere om den grønne omstilling

Vedvarende Energikilder

Vedvarende energikilder Vores varme- og energisystem er i gang med en grøn omstilling væk fra fossile brændstoffer og ...
Læs mere
Smart fra start bæredygtigt byggeri

Energieffektive Boliger

Energieffektive boliger Vores boliger har et enormt aftryk på miljø og klima gennem det store energiforbrug til opvarmning ...
Læs mere

CO2-neutral transport

CO2-neutral transport Biler, busser, skibe, fly og lastbiler er de største klimasyndere. Vi skal have en drastisk omstilling ...
Læs mere
Scroll to Top