CO2-neutral transport

Biler, busser, skibe, fly og lastbiler er de største klimasyndere. Vi skal have en drastisk omstilling af vores transportsektor, hvor vedvarende energikilder, CO2-afgifter og en større udbredelse af deleordninger skal være en del af løsningen.

Vores transportsektor kommer på en andenplads over de sektorer, som udleder mest CO2, hvilket gør den til en af de helt store klimasyndere. Hver dag kører vi til arbejde, til fritidsinteresser og til møder med mennesker, vi holder af. Og hver dag er vi afhængige af varetransport, både inden og uden for Danmarks grænser, for at kunne sætte mad på bordet. Men vores veje og trafik påvirker miljøet og klimaet negativt. Der er derfor behov for radikale ændringer af både transportpolitikken og de forudsætninger, der ligger bag den.

Det er vigtigt, at trafikken bliver reguleret, så forbrugerne også har et økonomisk incitament til at vælge kollektiv trafik eller cyklen fremfor at tage bilen på de kortere distancer. Elbiler skal også gøres billigere for forbrugerne at købe, således at benzin samt diesel biler bliver det dyrere alternativ. For at få flere til at benytte sig af den kollektive trafik, skal det kollektive trafiksystem gøres mere effektivt, så flere der bor uden for byerne kan vælge bus eller tog til.

Fakta

Transportsektoren inklusiv flyvning til udlandet står for 30 % af den samlede danske drivhusgasudledning.

Transportsektoren er i stadig vækst, alene i 2020 kom der 71.941 flere personbiler på de danske veje. I de senere år er bilernes afgifter sænket kraftigt samtidig med, at priserne for kollektiv transport er sat op.

Fly er en af de største klimasyndere, da der udover den store udledning af CO2 også afgives kondensstriber, som er med til at bidrage til drivhuseffekten og påvirke atmosfæren.

Relaterede artikler

Tesla Cybertruck moderne el-bil

juli 7 2020

Er der fremtid i el-biler?

Opfindelsen af elbilen er langtfra ny. Allerede for 40 år siden skrev forskningsleder på Kemisk Institut ved SDU, ...
Læs mere

marts 4 2020

En gratis tur over Storebælt er desværre ikke nok

Der skal både strukturelle ændringer til og et stærkere personligt ansvar, hvis udledningen af drivhusgasser skal nedbringes mærkbart, ...
Læs mere

november 18 2019

VedvarendeEnergis Jonathan Ries: Flyafgifter er nødvendige

For at mindske udslippene fra fly på kort sigt frem mod 2030, kommer vi ikke uden om, at ...
Læs mere

august 13 2019

Flyafgifter kan skubbe os i den rigtige retning

"I Tyskland er man gået så langt, at man nu diskuterer et forbud mod indenrigsflyvninger. Det foreslog De ...
Læs mere

marts 18 2019

Hvordan rejser jeg mest klimavenligt mellem København og Aarhus?

DSB alene transporterer hvert år mere end 8 millioner personer mellem Øst- og Vestdanmark. Dertil kommer et stort ...
Læs mere

februar 6 2019

Den globale flytrafik er fordoblet siden 1990 og tredobles frem mod 2050

Charterferie, forretningsrejser, storbyferie og drømmerejser. Danskerne flyver mere og mere, og udledninger af drivhusgasser og partikler fra flyvning ...
Læs mere

januar 9 2019

Afgifter og aflad: Luftfarten flyver under radaren

Af Claus Christensen Som flypassager kan man vælge at betale ”aflad” i form af klimakompensation, og flere lande ...
Læs mere
fly 2000px

december 5 2018

VedvarendeEnergi stiller forslag om flyafgifter

Flyvning har en stor og stigende klimabelastning. Danskernes klimabelastende flyvning er 4- 5 gange større end verdensgennemsnittet og ...
Læs mere

november 22 2018

VedvarendeEnergi er med til at aflevere 41.000 underskrifter

I dag - torsdag den 22. november - overrækker VedvarendeEnergi over 41.000 underskrifter for indførsel af klimavenlige nattog ...
Læs mere

november 9 2018

Kører det for både dig og klimaet?

Bil, tog, cykel, fly eller færge? Hvad er egentlig den mest klimarigtige måde at komme rundt på? Det ...
Læs mere

oktober 10 2018

VedvarendeEnergi: Blokering for elbiler sidder også i folks hoveder

Pressemeddelelse den 9. oktober 2018 VedvarendeEnergi nikker anerkendende til regeringens mål om 1.000.000 elbiler i år 2030. Men ...
Læs mere

februar 28 2018

Trafikstyrelsen: Stigende billetpriser og færre passagerer i de danske tog

VedvarendeEnergi og andre miljøorganisationer kritiserer Trafikstyrelsens uambitiøse plan for jernbanerne til 2032. Trafikstyrelsen har nemlig fremlagt en plan for ...
Læs mere

september 22 2017

Dårlig dag for miljøet: Billigere biler øger klimabelastning og forsinker omstilling til VE

Det nye forlig om bilafgifter misser mulighederne for at reducere klima-og miljøbelastning fra Danmarks personbiller og vil gøre ...
Læs mere

august 31 2017

Tænk klima og miljø med i bilafgifterne

Med tirsdagens skatteforslag (fra 29/8 2017) vil regeringen nu for tredje gang reducere registreringsafgiften for benzin- og dieselbiler. ...
Læs mere

december 13 2016

Regeringen har chancen for at give elbiler en hurtigere accelleration

Stil afgiftsstigninger i bero, så vi kan få gang i elbilsalget, siger miljøorganisationen VedvarendeEnergi   Salget af elbiler ...
Læs mere
fly 2000px

november 3 2016

Gør som Norge – lad flypassagerer betale en beskeden miljøafgift

Mens det koster forbrugerne 8-10 kroner at tanke en liter benzin eller diesel, slipper flyselskaberne med at betale ...
Læs mere
Bedste1

september 23 2016

Klimaløsning: Ring til bedste!

    I dag taler vi om, at vi skal have en bedre dialog mellem generationerne. Irland har ...
Læs mere
netvaerk for baeredygtig trafik

august 19 2016

Forslag til bedre togbetjening mellem Danmark og Tyskland

Netværk for bæredygtig trafik 16. august 2016 Baggrund I de kommende år vil udbygningen og opgraderingen af Sydbanen ...
Læs mere
blue arrow

februar 16 2016

Debatindlæg: Dejlig lav oliepris?

Som bilejer kan man i disse dage glæde sig over de lave benzinpriser. Også brændsel til oliefyr er ...
Læs mere
blue arrow

oktober 19 2015

De små elbiler og brintbilerne reddet; men ikke omstillingen til vedvarende energi i transporten

Det er godt, at der nu er kommet en beslutning omkring el-bilerne, så det for rigtig mange danskere ...
Læs mere
hurtigomstilling jatak

januar 28 2015

Hurtig omstilling

  THE TALK:   THE WALK: Hvis Danmark trækker ud i overhalingsbanen, kan vi få 100 % vedvarende ...
Læs mere
flerecykler jatak1

januar 28 2015

Flere cykler

THE TALK:   THE WALK: Rigtig nok er Danmark et cykelland – men vi kan gøre meget mere ...
Læs mere
blue arrow

januar 20 2015

Toyota løbet over ende af brintbil-købere

Forventningerne til Toyotas nye brintbil Mirai er så store, at der allerede nu er forudbestilt næsten fire gange ...
Læs mere
blue arrow

september 12 2014

Miljøvenlig trafik: Nattoget er fremtidens transportmiddel

DSB har meldt ud at City Night Line nattogene mellem Danmark og hhv. Amsterdam/Køln, Basel og Berlin/Prag vil ...
Læs mere

Hvad er konsekvenserne af den stigende transport?

Den danske transportsektor er den eneste sektor, der fjerner sig fra klimamålene med stigende udledninger. Transportsektoren står for 30 % af den samlede danske drivhusgasudledning, hvor den primære energiforsyning kom fra fossile brændstoffer. Derfor er omstillingen af den danske transportsektor nødvendig for at reducere vores drivhusgasudledning. Det er især personbils- og flytransporten, der er de helt store syndere. Danskerne flyver 4-5 gange mere end verdensgennemsnittet og også mere end folk i være nabolande. Det er for højt. Udover den store mængde CO2, som flyene udleder, giver de også kondensstriber og skyer, som tilsammen bidrager endnu mere til en globale opvarmning end flyenes CO2-udledninger.

Det skal være nemmere og billigere at transportere sig miljøvenligt og på cykel. Desuden skal vi satse mere på delebiler, så man ikke selv behøver at eje en bil; men så man kan få en til rådighed, når man har brug for den. Vores mål er fleksible dele- og lånebilsordninger, så flere ikke behøver egen bil. 

Vi mener

at landsdækkende kollektiv trafik og deleordninger er fremtidens transport.

at forureneren bør betale for forureningen, og det gælder også trafikområdet. Danmark bør indføre flyafgifter, som vores nabolande også har gjort. Dyrere flybilletter kan være med til at mindske antallet af flyvninger og dermed mindske CO2-udledning og kondensstriber. En yderligere international regulering af flyafgifter ville øge effekten endnu mere. 

at bilafgifterne bør sættes op til det niveau, som de havde før de store afgiftsnedsættelser i 2015-2017, og benzin og diesel bør sættes op med 1500 kr/ton CO2 (4-5 kr./ liter), som anbefalet af Klimarådet. 

at afgifter og fradrag på elbiler, kollektive transportmidler og cykler bliver reformeret, så det bliver mere økonomisk attraktivt at benytte sig af transportformerne.

Læs mere om flyafgifter her

Læs mere om den grønne omstilling

Vedvarende Energikilder

Vedvarende energikilder Vores varme- og energisystem er i gang med en grøn omstilling væk fra fossile brændstoffer og ...
Læs mere

Energifællesskaber

Den grønne omstilling og udbredelse af vedvarende energi har brug for et hurtigt løft. Det kan lokale energifællesskaber ...
Læs mere
Smart fra start bæredygtigt byggeri

Energieffektive Boliger

Energieffektive boliger Vores boliger har et enormt aftryk på miljø og klima gennem det store energiforbrug til opvarmning ...
Læs mere
På ByDel deler vi hinandens guld.

Ansvarligt forbrug

Ansvarligt forbrug Vores forbrug og produktion forurener vores miljø og klima. Vi skal have et ansvarligt forbrug centreret ...
Læs mere
Scroll to Top