Alle skal med

Mens bæredygtighed fylder mere og mere i hverdagen, mangler vi stadig afgørende forandringer i de politiske rammebetingelser og i den brede befolknings adfærd. Den grønne omstilling er blevet et vigtigt emne, men konkrete tiltag mangler stadig. Det arbejder VedvarendeEnergi for at ændre. Det ligger i vores DNA, at vi kan inspirere og engagere den brede befolkning til handling.

Vi er med til at gøre befolkningen mere robust over for klimaforandringernes konsekvenser, som vi gør med vores projekter i Afrika. Vi er med til at sikre et mere ansvarligt ressourceforbrug med vores reparationsværksteder, som blandt andet vores Grønne Værksteder står for. Vi organiserer klima-events med konkrete løsninger på en grønnere hverdag f.eks på FGU-skoler, gymnasier eller lokale klimadage. I vores aktiviteter er det vigtigt for os, at klimaindsatsen ikke kun handler om at reducere CO2-udledningen. Vi støtter netop op om FN’s 17 verdensmål, fordi en bæredygtig verden kræver en holistisk tilgang til omstillingen.

Klimaindsatsen (mål 13) skal ikke kun understøttes af mere vedvarende energi (mål 7) og en mere ansvarlig produktion og konsum af varer (mål 12). Uden en reduktion af forskellige former for ulighed (mål 10) får vi ikke en socialt bæredygtig omstilling. Vi har derfor siden 2019 øget vores fokus på at henvende os til og mobilisere grupper, der ikke naturligt er inkluderede i den grønne omstilling f.eks. FGU-elever og ældre medborgere, og i vores internationale arbejde har vi et naturligt fokus på at inddrage og styrke de fattigste befolkningsgrupper. Ambitiøse klimatiltag får ikke den nødvendige brede opbakning i befolkningen uden fokus på ulighed.

Desværre er ikke alle samfundsaktører klar over, hvor afgørende civilsamfundsorganisationer som os er for at sikre vilje til handling i befolkningen. En hurtig omstilling kræver både bred opbakning og forankring. I en tid med mere centralisering og større ulighed er vores arbejde vigtigere end nogensinde før. Derfor bliver vi i VedvarendeEnergi ved med at arbejde for en demokratisering af den grønne omstilling. Flere borgere skal være med, flere skal inddrages, flere skal medbestemme og flere skal have medejerskab. På den måde er vi med til sikre en grøn, socialt retfærdig og økonomisk bæredygtig omstilling.

Herunder kan du læse fire forskellige fortællinger fra mennesker, der bidrager med det de hver især kan.

ungenergi_femfededage

Anders Hansen

Frivilligkoordinator for UngEnergi

UngEnergis afdeling i København er en af de største og mest aktive afdelinger i organisationen. De har over 30 frivillige, og mødes mindst en gang om måneden til fællesmøde, hvor de arrangerer forskellige events og aktiviteter, der sætter fokus på bæredygtighed på en sjov måde

Læs mere
12_helene

Helene

Aktiv i Stjærs Borgerforening

Helene bor i landsbyen Stjær tæt ved Skanderborg, hvor hun i mange år har været aktiv i byens borgerforening. I 2019 havde landsbyen endnu ingen aktiviteter eller foreninger med fokus på den grønne omstilling, men i Stjær Sogns Borgerforening spirede ambitioner om at ændre på det.

Læs mere
6_7_13_agb_2

Arne Kastbjerg

Frivillig i Det Grønne Værksted i Langå

Arne Kastbjerg bor i Langå. Han er 72 år, pensioneret folkeskolelærer og frivillig i Det Grønne Værksted. I sommeren 2019 fik Arne kendskab til etableringen af en Aktiv Grøn Borgergruppe i Langå gennem en af hans venner. Det lød interessant, og de to mænd tog derfor sammen til et opstartsmøde om projektet, som i dag er et grønt reparationsværksted og et lokalt samlingspunkt

Læs mere
14_christina moz_ interview billede

Christina Domingos

Medlem af Nhambitas udvalg for forvaltning af naturressourcer

I Mozambique arbejder vi sammen med fem organisationer, der i fællesskab styrker 25 naturressourceudvalg som det, Christina er med i. Udvalgene arbejder med at give beboerne i områderne bedre kontrol over deres naturressourcer, og fungerer som løftestang til at få lokale myndigheder og politikere i tale omkring mere ansvarlig naturressourceforvaltning.

Læs mere
Scroll to Top