Borgeren i centrum

Vi mener at alle, der har ressourcerne til at handle, har mulighed for at tage ansvar og bidrage til grøn omstilling – og vi tror på at det netop er ved at inkludere alle at vi kan lykkes med omstillingen. Derfor står borgeren i centrum hos VedvarendeEnergi. Ved at sætte civilsamfundet, borgeren og fællesskabet i centrum i både vores danske og internationale arbejde, ønsker vi at inspirere endnu flere til at være aktive medborgere og tage del i handlende fællesskaber.

Det arbejder vi for ved at sætte fokus på at de små handlinger og valg, som vi alle sammen træffer, kan gøre en stor forskel i den grønne omstilling – men at ansvaret ikke lægger på den enkelte borger. Samtidigt arbejder vi for at skabe flere handlemuligheder for alle borgere, så det bliver nemmere at være aktiv medborger med fokus på grøn omstilling og klimatilpasning.

Endelig sætter vi i særlig grad fokus på grønne, praktiske fællesskaber, hvor borgere mødes om at løse konkrete opgaver, der lokalt har positive miljø- og klimaeffekter.

Herunder kan du læse mere om nogle af de fællesskaber, hvor klimaet er omdrejningspunktet, som vi har været med til at sætte i gang. Her er det helt almindelige mennesker, der sammen gør en forskel for klimaet.

ungenergi_femfededage

Lokale miljø- og energiforeninger

11 forskellige lokalforeninger fordelt i hele Danmark, der sætter fokus på vedvarende energi og bæredygtigt miljø

I Vestjylland, Vendsyssel, Vesthimmerland, Ærø, Bornholm, Samsø, Høje-Taastrup, København, Sønderjylland, Sønderborg og Himmerland er der allerede lokale energi- og miljøorganisationer – og der er altid plads til flere frivillige. Her har alle med interesse for vedvarende energi og bæredygtighed mulighed for at tage del i den grønne omstilling.

Læs mere
Skærmbillede 2020-12-14 kl. 14.11.54

Grøn omstilling i praksis på FGU-skolerne

Et projekt, hvor vi inkluderer en gruppe unge, der ellers ikke altid bliver hørt i debatten om klima og grøn omstilling

I 2019 begyndte vi at arbejde med aktiviteter rettet mod unge, der traditionelt ikke er blevet hørt i forhold til den grønne omstilling. En grøn temauge på en produktionsskole i Grenå førte til et nyt samarbejde om at engagere eleverne på det, der i dag hedder FGU, yderligere i bæredygtig og grøn omstilling i praksis.

Læs mere
Skærmbillede 2020-12-14 kl. 13.46.16

Community Adaptation and Action Plans

Et projektprogram i det sydlige Kenya, som giver borgerne mulighed for at dele deres erfaringer med at tilpasse sig klimaforandringerne

I det vestlige Kenya giver vores projektprogram igennem organisering af helt almindelige småbønder mulighed for, at de kan samle og udveksle deres erfaringer med at tilpasse sig klimaforandringerne i såkaldte Community Adaption and Action Plans. Planerne har blandt andet fokus på klimaresistente afgrøder, vandingssystemer og praktiske energiløsninger. Planerne videregives til de lokale myndigheder, hvor de kan implementeres bredere.

Læs mere
Scroll to Top