Hjem > Vi har brug for en ”Klimaplan B” i EU

Vi har brug for en ”Klimaplan B” i EU

Sidste tirsdag besluttede Europa-Parlamentet at forkaste en redningsplan for EU’s CO2-kvotehandelssystem med det resultat, at prisen for at udlede CO2 straks faldt til kun 3€/ton CO2. Selvom det ikke betyder, at kvotehandelssystemet forsvinder, så kan det forventes at give lave CO2-kvotepriser i en lang periode fremover – måske helt frem til 2020 – og vi må konstatere, at dette EU’s klimapolitiske ”flagskib” ikke betyder ret meget for energiforbruget i Danmark og de andre EU-lande. Hvis vi ønsker, at vi både i Danmark og Europa skal gøre en effektiv indsats for at reducere CO2-udslippene, skal der derfor noget andet til.

Apparater skal gøres mere energieffektive

På EU-plan er der en række velfungerende politiker, der kan styrkes, samtidig med, at der gøres mere på andre områder. To af de mest velfungerende EU-direktiver er Ecodesign og energimærkningsdirektiverne. De sikrer, at flere og flere apparater er energieffektive, og at man som forbruger kan se, hvor energieffektive ens indkøb er. Potentialet for at gøre apparater mere effektive er langt fra udtømte, og med en ekstra indsats på dette område kan der spares meget mere. Et andet godt eksempel er EU’s industriforureningsdirektiv, der skal justeres i år, og hvor EU kan sætte skrappere krav til CO2-udslip fra store kedler på bl.a. elværker. EU-landene har også vedtaget, at 20% af EU’s kommende budget skal gå til klimaformål.

Danmark skal finde sin egen model

De mange EU-tiltag ændrer dog ikke på, at EU nu ikke kan sætte en pris på drivhusgasudslippene, der bare tilnærmelsesvis svarer til omkostningerne ved klimaændringerne. Derfor må progressive lande tage egne skridt. Storbritannien har allerede besluttet at lægge en CO2 skat på en række af de energiforbrug, der er omfattet af CO2-kvotehandelssystemet. Holland er i gang med et lignende system. Det må vi også overveje i Danmark. Vi skal sikre at selskabsøkonomien ved at udfase kul ikke forsvinder, og vi dermed kan fortsætte den planlagte omstilling til vedvarende energi. Som et lille land med et åbent elsystem kan vi ikke bare kopiere det engelske system, men må finde vores egen model, der støtter omstillingen til vedvarende energi uden bare at erstatte dansk elproduktion med import. Og vi må invitere vore nabolande til at være med til en koordineret indsats på området.

Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi

Om forfatteren

Scroll to Top