100% vedvarende energi i 2030

100% vedvarende energi i 2030

Med det nuværende forbrug af fossil energi, fældning af regnskove m.m. er vi som mennesker ved at gøre jorden 4° C varmere, og dermed starte uoverskuelige ændringer af vort klima med store havstigninger m.m. CO2 fra afbrænding af fossil energi er et større menneskeligt bidrag end alle andre drivhusgasudslip tilsammen, og det er derfor vigtigt at få omstillet verdens energiforbrug til bæredygtig brug af vedvarende energi.

For at sikre at klimaændringer og havstigninger forbliver håndterlige har verdens politikere besluttet at den globale temperaturstigning begrænses til 1.5 – 2° C. Det vil kræve, at vi i resten af dette århundrede (fra og med 2016) kun udleder  drivhusgasser svarende til 15 år af de aktuelle globale udledninger. Så hvorfor ikke sætte 2030 som dato for en 100 pct. omstilling til vedvarende energi i hvert fald i Danmark?

Hvis vi hurtigt omstiller, giver det lidt mere tid til de fattige lande, der ikke har de samme muligheder for at investere som f.eks. Danmark, uden at vi globalt overskrider målet om under 2° C temperaturstigning.

read on arrow Læs VedvarendeEnergis plan for, hvordan Danmark bliver fossilfri i 2030

read on arrow Klik rundt i vores interaktive grafik, og læs mere om de forskellige steder, hvor vi kan gøre noget

Vedvarende energi – batter det noget?

Mennesker har alle dage brugt vedvarende energi. Biomasse i form af brænde og trækul er eksempler på vedvarende energi, og i dag kan vi også lave bioenergi fra landbrug og fra affald. Hvis vi kombinerer vedvarende energi med energibesparelser og mindre ressourcespild, kan vi sagtens forsyne Danmark med energi fra egne ressourcer.

Smart energiforbrug

Omstillingen til vedvarende energi kommer ikke af sig selv. Vi skal femdoble energien fra vind, sol, bølger og jordens varme. Indrette vores energisystem fleksibelt med varmepumper, varmelagre og brintlagre. Bruge energien smartere. Forbruge smartere. Bruge mere kollektiv transport. Og vi skal begynde nu.

read on arrow Læs beskrivelsen af VedvarendeEnergis scenarie for hurtig omstilling til 2030, sammenlignet med alternativer

read on arrowLæs om samlede danske drivhusgasudledninger, både fra fossil energi og fra alt det andet, og hvordan vi kan reducere dem

ve.dk samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side. Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. - Læs mere her

Luk og acceptér