Vi sætter skub i den grønne omstilling – sammen kan vi bremse klimaforandringerne

Siden 1975 har VedvarendeEnergi arbejdet for grønne og bæredygtige løsninger.
Vi tror på, at alle skal med i den grønne omstilling – derfor involverer vi borgere
og samarbejdspartnere aktivt igennem konkrete aktiviteter i alt vores arbejde.
Med fælles løsninger kan vi skabe en bæredygtig og retfærdig verden
– både lokalt, nationalt og globalt.

Vi skaber forandring lokaltvær med!

Vil du også være med til at skabe en grønnere verden? Hos VedvarendeEnergi kan du være frivillig i hele landet – og du kan vælge at engagere dig lokalt eller i landsdækkende projekter og aktiviteter. 

Lokalt kan du blandt andet være en del af grønne reparationsværksteder, miljø- og energikontorer eller du kan arbejde med politik og kommunikation. Nationalt kan du for eksempel være med til at lave formidling og klima-events på uddannelsesinstitutioner, festivaler og folkemøder. 

Uanset hvordan du er frivillig, bliver du en del af et fællesskab, hvor alle brænder for at være med til at gøre en forskel og skabe et mere bæredygtigt samfund. Vi har altid brug for endnu flere frivillige – i hele landet og i alle aldre – som vil være med til at sikre den grønne omstilling. Vil du være med?

Seneste nyheder

Samarbejde i et nedlukket lokalsamfund

Overalt i verden mærker borgerne de vidtrækkende konsekvenser af corona-pandemien - det gælder også i Kenya, hvor der blandt andet har været udgangsforbud om natten, da pandemien var værst. De omfattende restriktioner har også påvirket VedvarendeEnergi og vores partneres arbejde ...
Læs mere

Ansvarlige Investeringer kæmper for en bæredygtig verden

I de senere år har VedvarendeEnergi fået et større fokus på at sikre at offentlige investeringer - både nationalt og internationalt - bliver brugt til at fremme en mere bæredygtig verden. Ofte opføres store infrastrukturprojekter som kulkraftværker for offentlige midler ...
Læs mere

Grøn inspiration på FGU-skolerne

Alle skal med i den grønne omstilling - også dem, som ikke altid er de mest synlige i debatten. På de østjyske FGU-skoler har flere elever i efteråret arbejdet med klima og grøn omstilling - blandt andet eleverne på FGU Aarhus' ...
Læs mere

Samarbejde i et nedlukket lokalsamfund

Overalt i verden mærker borgerne de vidtrækkende konsekvenser af corona-pandemien - det gælder også i ...
Læs mere

Ansvarlige Investeringer kæmper for en bæredygtig verden

I de senere år har VedvarendeEnergi fået et større fokus på at sikre at offentlige ...
Læs mere

Grøn inspiration på FGU-skolerne

Alle skal med i den grønne omstilling - også dem, som ikke altid er de ...
Læs mere

Bliv strategisk partner – og tag grønt ansvar

Er jeres virksomhed optagede af forbrugeradfærd og ansvarligt forbrug? Interesserer klima- og miljøspørgsmål jer? Eller vil I også gerne arbejde for, at vi får alle med i den grønne omstilling?

Så kan et strategisk partnerskab med VedvarendeEnergi være noget for jer. I et partnerskab udvikler vi et samarbejde, der skaber værdi for jeres virksomhed – og for os. Et partnerskab viser omverdenen at I tager samfundsansvar og bidrager til en bæredygtig verden. Det styrker jeres brand både overfor kunder og andre samarbejdspartnere – og åbner døre til andre forretningsmuligheder.

Uanset hvilken form for partnerskab I er interesserede i, kan vi trække på vores store erfaring med at involvere borgere og forbrugere igennem oplysning og dialog – og bruge den til også at hjælpe jeres virksomhed til at flytte holdninger og blive en del af den grønne omstilling.

VedvarendeEnergi på Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Hør hovedpunkterne fra COP26 Glasgow VedvarendeEnergi Gunnar B Olesen rapporterer ... Se mereSe mindre
VedvarendeEnergi har brug for dig!🌱🍀💚
Hvert år skal vi indsamle støttebidrag for fortsat at kunne fungere som en velgørende organisation. 
Bidragene går direkte til vores arbejde og gør det muligt for os at arbejde for mere bæredygtig omstilling.
Et støttebidrag på mindst 200 kr gør en kæmpe forskel for os, så vi kan fortsætte med at gøre en forskel🌎💪💚

Støt os her: https://ve.dk/donation/

Læs mere om organisationen og vores projekter på vores hjemmeside https://ve.dk
VedvarendeEnergi har brug for dig!🌱🍀💚
Hvert år skal vi indsamle støttebidrag for fortsat at kunne fungere som en velgørende organisation.
Bidragene går direkte til vores arbejde og gør det muligt for os at arbejde for mere bæredygtig omstilling.
Et støttebidrag på mindst 200 kr gør en kæmpe forskel for os, så vi kan fortsætte med at gøre en forskel🌎💪💚

Støt os her:

Læs mere om organisationen og vores projekter på vores hjemmeside
... Se mereSe mindre

Kommenter på Facebook

Som Theis Palm (formand for Foreningen Atomkraft Ja Tak) bemærker arbejder vi aktivt imod at klimaindsatsen skal afspores med atomkraft, som med sin langsomme gennemførsel og med sine mange problemer i praksis kan umuliggøre en omstilling med en hurtig udfasning af fossil energi. Det håber vi fra VedvarendeEnergi at I vil støtte med et bidrag.

Lad være med at give dem penge. De forværrer klimakrisen ved at føre ideologisk skræmmekampagn mod atomenergi - Europas langt største kilde til CO2fri energi. De er en del af problemet ikke løsningen.

VedvarendeEnergi Det er komisk at i påstår at atomkraft vil umuliggøre omstilling fra fossil energi, når vi har utvetydig historisk data, som viser det modsatte. Atomfrankrig omstillede 5 gange hurtigere en vinddanmark. Jeres misinformation om atomkraft hjælper jer måske med at undgå jeres egen skygge. Og det er jo både menneskeligt og rart at frikende sig selv for skyld. Faktum er at klimaproblemet havde været langt mindre, hvis I og andre ideologer havde blandet jer uden om i 80erne, og ladet den CO2-fri atomenergi skubbe kul og andre beskidte fossiler ud af verdens energiforsyning. Jo længere i bliver ved at benægte fakta på dette område, des mere irrelevante bliver i.

Det eneste i har opnået, er at 67% af vedvarende energiproduktion i Danmark kommer fra biomasse. Alene Amagerværket brænder 1,5 millioner tons træ af om året, og skaber derved en klimagæld på 3 millioner tons CO2, hvert år!

Jeg tvivler på det

View more comments

Video fra COP26 med nyt om global klimaindsats, Danmarks placering i indeks for klimaindsats m.m. ... Se mereSe mindre
Fredag på COP26s' første uge er der blevet lovet meget;, VedvarendeEnergi har deltaget i side-event; men de officielle forhandlinger går trægt. Hør mere ... Se mereSe mindre
1 måned siden
Så er klimatopmødet COP26 igang og fra VedvarendeEnergi deltager Gunnar, som videoblogger her ... Se mereSe mindre

Kommenter på Facebook

Regelig med snak og for lidt handling

1 måned siden
Den grønne omstilling skal ikke blive til en nødvendighedens politik, der begunstiger de få. Sådan starter et nyt indlæg af VedvarendeEnergis formand, Jonathan Ries. https://www.raeson.dk/2021/jonathan-ries-den-groenne-omstilling-skal-ikke-blive-til-en-noedvendighedens-politik-der-begunstiger-de-faa/
Den grønne omstilling skal ikke blive til en nødvendighedens politik, der begunstiger de få. Sådan starter et nyt indlæg af VedvarendeEnergis formand, Jonathan Ries. https://raeson.dk/2021/… ... Se mereSe mindre
2 måneder siden
Læs vores kronik på Klimamonitor af Just Finance / VedvarendeEnergi: 
For at Danmark kan tage lederskab og reducere sit CO2-fodaftryk betydeligt, må vi tage klare skridt fremad og nedskære al offentlig finansiering af CO2-forurenende og miljøskadelige projekterpå tværs af sektorer – udover fossile brændsler. 
Dette vil omfatte, men ikke være begrænset til, handel relateret til #minedrift, aluminium, cement, store vandkraftdæmninger, kemikalier og lægemidler, skovrydning, konventionelle landbrugsmetoder, maskiner og transportudstyr.  

Læs artiklen her: https://klimamonitor.dk/debat/art8384125/Danmark-planl%C3%A6gger-stop-for-fossil-eksportst%C3%B8tte-men-klimaskadelige-finansieringer-forts%C3%A6tter
Læs vores kronik på Klimamonitor af Just Finance / VedvarendeEnergi:
For at Danmark kan tage lederskab og reducere sit CO2-fodaftryk betydeligt, må vi tage klare skridt fremad og nedskære al offentlig finansiering af CO2-forurenende og miljøskadelige projekterpå tværs af sektorer – udover fossile brændsler.
Dette vil omfatte, men ikke være begrænset til, handel relateret til #minedrift, aluminium, cement, store vandkraftdæmninger, kemikalier og lægemidler, skovrydning, konventionelle landbrugsmetoder, maskiner og transportudstyr.

Læs artiklen her: https://klimamonitor.dk/debat/art8384125/…
... Se mereSe mindre
3 måneder siden
VedvarendeEnergi er også med til Klimafolkemøde i Middelfart i disse dage. Her taler Gunnar Boye Olesen om energifællesskaber, som har brug for bedre regler for at lykkes. Desuden har han på vegne af VedvarendeEnergi holdt oplæg om Den Grønne Demokratifond; vi har brug for til at få borgerne med i omstillingen
VedvarendeEnergi er også med til Klimafolkemøde i Middelfart i disse dage. Her taler Gunnar Boye Olesen om energifællesskaber, som har brug for bedre regler for at lykkes. Desuden har han på vegne af VedvarendeEnergi holdt oplæg om Den Grønne Demokratifond; vi har brug for til at få borgerne med i omstillingen ... Se mereSe mindre
4 måneder siden
I dag har IPCC, det internationale panel af klimaforskere, offentliggjort deres 6. rapport om klimaændringerne, som viser at vi står overfor alvorlige klimaændringer og at ændringerne allerede er igang. Det sidste årti var 1,1’C varmere globalt end i den sidste del af 1800-tallet. Rapporten viser også at vi med en kraftig indsats kan stoppe det meste af klimaændringerne. Hvis vi med en kraftig indsats kan reducere udledningerne lineært til netto nul globalt i 2050, kan vi med stor sandsynlighed begrænse den globale temperaturstigning til under 2’C og reducere den til 1,5’C ved slutningen af dette århundrede. Hvis vi lader udledningerne fortsætte på nuværende niveau, vil temperaturen omkring 2050 være steget med 2’C over temperaturen i sidste del af 1800-tallet og sidst i århundredet med 3’C. Det vil give kraftigere storme, regn og tørke end vi hidtil har set, og i mange lande vil det også give perioder, der bliver så varme at det vil skade både afgrøder og mennesker. En kraftig indsats for at begrænse drivhuseffekten vil kræve at vi udfaser fossil energi og stopper afskovning, hvilket også betyder at vi skal stoppe ikke-bæredygtig brug af biomasse.
Nu må politikerne tage de nye videnskabelige advarsler alvorligt og hurtigt erstatte fossil energi med energibesparelser og bæredyvgtig vedvarende energi. En langsom start, som regeringens “hockey-stav” strategi, er ikke forenlig med den lineære reduktion, der er brug for. Og vi kan heller ikke fortsætte med stærkt klimabelastende forbrug og bilkørsel med fossil energi, som regeringen planlægger. Det går direkte imod målet om at sikre et stabilt klima til vores efterkommere.
Se IPPC’s præsentation (på engelsk)
... Se mereSe mindre
5 måneder siden
Til lykke til Grønland, som netop har besluttet at stoppe al yderligere olie-og gasefterforskning. Da Grønland tidligere har stoppet efterforskning efter uran, er det i fremtiden kun vedvarende energi, der skal udvindes på Grønland. 
https://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Koalitionsaftale
Til lykke til Grønland, som netop har besluttet at stoppe al yderligere olie-og gasefterforskning. Da Grønland tidligere har stoppet efterforskning efter uran, er det i fremtiden kun vedvarende energi, der skal udvindes på Grønland.
https://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/…
... Se mereSe mindre

Kommenter på Facebook

Så er der kun olie tilbage!

5 måneder siden
Vi har sammen med 400 andre organisationer opfodret EU og de andre medlemslande til at træde ud af Energichartertraktaten, inden #COP26 til november, fordi den beskytter multinationale selskaber, som investerer i fossile brændstoffer fra at blive retsforfulgt.
Vi har sammen med 400 andre organisationer opfodret EU og de andre medlemslande til at træde ud af Energichartertraktaten, inden #COP26 til november, fordi den beskytter multinationale selskaber, som investerer i fossile brændstoffer fra at blive retsforfulgt.We're with 400+ other organisations calling on the EU and member states to pack up and leave the ECT by November’s UN climate summit.
👉https://justfinanceinternational.org/2021/07/…;
... Se mereSe mindre
Vis flere posts

Gør en forskel bidrag til bæredygtig udvikling

Vil du være med til at støtte den grønne omstilling? Som medlem kan du tage del i det fælles ansvar for den grønne omstilling ikke bare i Danmark, men også ude i verden.

I VedvarendeEnergi har vi blik for det store perspektiv, hvor vi sammenkobler klimaindsats, bæredygtig energi, ansvarligt forbrug og mindre ulighed. En bæredygtig verden er nemlig uforenelig med ulighed. Desværre bidrager klimaforandringer til præcis det. Klimaproblematikker, fattigdom og ulighed handler om globale sammenhænge, som kræver global handling.

VedvarendeEnergi arbejder for at skabe den handling gennem en fælles indsats. Derfor har vi brug for dig. Som medlem af VedvarendeEnergi bliver du en del af den forandring, som vi forsøger at skabe. Du kan også vælge at støtte os med en enkelt donation. Vil du være med?

Scroll til toppen