UngEnergi på Ungdommens Folkemøde

Frivillige gør en forskel

Du kan engagere dig på forskellige måder i VedvarendeEnergi og UngEnergi:

  • Tillidsposter og projektgrupper i vores lokalforeninger
  • Faste frivilliggrupper, der mødes regelmæssigt
  • Event-grupper, som typisk er meget aktive op til et større årligt arrangement
  • Nye projekter og fondssøgning

Vi gør meget ud af at give vores frivillige ansvar, viden og en mulighed for at gøre en forskel. Som frivillig får du ansvar for områder, der har din interesse, og mulighed for at tilegne dig nye kompetencer, alt imens du gør en forskel for klimaet.

VedvarendeEnergi

VedvarendeEnergi har 11 lokale energi- og miljøforeninger, som drives af frivillige ildsjæle, der arbejder for at påvirke lokalpolitikerne og oplyse borgerne om vedvarende energi og bæredygtigt miljø. Her kan man både være aktiv i bestyrelser og lokale projekter. Vi har også fire Grønne Værksteder, hvor lokale kan få hjælp til at reparere deres ting, energivejledning og deltage i projekter om naturstier og shelters.

Læs mere om foreningerne her:

På sekretariatet i Aarhus har vi tre faste frivilliggrupper tilknyttet:

Politisk Gruppe

Politisk frivilliggruppe, der bl.a. laver policy briefs, oplæg og research. Kontakt politisk koordinator, Gunnar Boye Olesen - gbo@ve.dk.

Læs mere HER

Global Formidling
ve-posten
Kontakt

UngEnergi

Medlemmer og frivillige i UngEnergi fokuserer på de positive alternativer med brug af både sjov og alvor. Der er både aktiviteter på festivaler og gymnasier, samt kampagner, happenings og events, der på en sjov og finurlig måde viser andre unge vejen mod en mere bæredygtig adfærd.

Læs mere om UngEnergi her:

Det er forskelligt hvor meget tid, man som frivillige investerer, og hvornår man gør det. For de fleste varierer det i løbet af året, og tilpasses arbejde, eksamener, rejser og hvad der ellers måtte være. Op til festivaler og folkemøder vokser vores event-grupper, der bl.a. forbereder UngEnergi’s kampagne Fem Fede Dage, som vi afvikler på landets gymnasier hvert efterår.

UngEnergi har aktuelt fem lokalafdeling, samt en række frivilliggrupper:

Tillidsposter

Du kan stille op til følgende tillidsposter:

  • Landsbestyrelsen: 5 + 2 suppl. valg på generalforsamlingen
  • Tovholdere i lokalafdelinger: 2 i hver afdeling
  • Medlem af Ungeklimarådet: 1 person

Læs mere på ungenergi.dk

Faste Grupper
Events
Nye Projekter

Den første kontakt

Du kan blive frivillig hos os ved at udfylde formularen nederst på siden, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Du kan også skrive en mail til frivillig@ve.dk eller kontakte vores lokale miljø- og energiforeninger eller de lokale afdelinger i UngEnergi.

 

Bliv frivillig


Scroll to Top