Bliv medlem af VedvarendeEnergi

At arbejde med den grønne omstilling kræver holdninger og visioner. Det har vi i VedvarendeEnergi. Vi mener, det er et fælles ansvar, at alle bliver inkluderet i omstillingen. Det italesætter vi gennem vores fokus på at sammenkoble klimaindsats, bæredygtig energi, ansvarligt forbrug og mindre ulighed. Vores ansvar er globalt, og således arbejder vi både lokalt med projekter i Danmark, med EU-politik og med udviklingsprojekter i Afrika.

Som medlem af VedvarendeEnergi er du med til at understøtte en bred forankring af den grønne omstilling, og lægge pres på politikerne for at sikre en grøn og retfærdig omstilling.

Som medlem bliver du en del af den forandring, vores organisation arbejder for at skabe. Du kan samtidig være med til at præge vores arbejde med den grønne omstilling; Du får som medlem stemmeret på vores generalforsamling, og mulighed for medbestemmelse i organisationen. Vi elsker at inddrage vores medlemmer i organisationen, så bland dig og vær med!

 

Kontingentet er hos os 200 kr. Derudover har vi besluttet at nedsætte kontingentet for alle over 65 år, samt under 35 år. For disse to grupper er kontingentet 100 kr (nederste bjælke ved indmeldelse). Dette har vi besluttet, for at endnu flere kan være med i vores forening, og støtte op om den grønne omstilling.

Hvis du vælger at betale mere end 200 kr (100 kr 35-/65+), kan dette tælles med som støttebidrag. Vi sætter stor pris på ethvert bidrag.
Hvert år skal vi samle 100 støttebidrag af 200 kr for at forblive godkendt som velgørende forening.

Læs mere her https://ve.dk/vaermed/stoettebidrag/giv-et-bidrag/

Scroll to Top