Globalt ansvar

Vi kæmper for en retfærdig fordeling af ressourcer, hvor vi tager vores del af ansvaret og bidrager til en mere bæredygtig verden.

Klimaforandringerne har ingen nationale grænser, og derfor må vi handle globalt for at løse de udfordringer, som vi selv bidrager til. De rige lande belaster klimaet mest med COog andre klimagasser, men det er i de fattige lande, hvor man kan mærke klimaforandringerne mest. Selvom Danmark er et lille land er vores CO2-aftryk per indbygger langt over det gennemsnitlige i verden. Social ulighed og klimaforandringer går hånd i hånd, og vi må derfor tage ansvar og handle nu. VedvarendeEnergi arbejder internationalt med en udviklings- og klimadagsorden. Vi er tilstede i blandt andet Øst- og Vestafrika og samarbejder med lokale organisationer om at give nogle af de mest udsatte mennesker bedre mulighed for at håndhæve deres rettigheder indenfor klima og miljøspørgsmål. Vi presser på for at opnå en retfærdig fordeling af ressourcer og betale vores andel af forureningen.

FN's verdensmål et bygget op om princippet "Leave no one behind," da alle skal have lige muligheder for at deltage i den globale udvikling. VedvarendeEnergi arbejder ud fra verdensmålene og presser på for at påvirke de globale klimaforhandlinger for at opnå en retfærdig og ambitiøs klimaaftale.

Til COP15 og i Paris-aftalen forpligtede Danmark sig til at betale ca. 5 mia. kr. om året fra 2020 til udviklingslandenes klimaindsatser; men det har vi endnu ikke levet op til. Vi har et ansvar for at hjælpe de mennesker, som bliver ramt på deres levevilkår. I VedvarendeEnergi går vi ind for en retfærdig fordeling af ressourcer, og det kræver, at Danmark lever op til sit ansvar og de internationale aftaler, som vi selv har forpligtet os til.

Læs mere om VedvarendeEnergis internationale arbejde herunder:

Klimatopmøder

Klimatopmøder - COP (Conference of the Parties) VedvarendeEnergi har siden FN's første Miljø- og Udviklingskonference i Rio i ...
Læs mere

Internationalt arbejde

Internationalt arbejde Miljø- og klimaforandringer kender ingen grænser. Det er globale udfordringer, som kræver fælles løsninger til gavn ...
Læs mere
Kina og kulindustri

Ansvarlige investeringer

Ansvarlige investeringer Hver dag forsvinder lokalsamfund for at gøre plads til fossile infrastruktursprojekter. Kulkraftsværker, dæmninger, miner, gasudvinding- og ...
Læs mere
Scroll to Top