Bæredygtig integration i Nampula 

VedvarendeEnergis internationale arbejde handler ofte om at hjælpe de lokale med at tilpasse sig klimaforandringerne på en bæredygtig måde, der hvor de rammer hårdest. Flere af de organisationer, som VedvarendeEnergi samarbejder med internationalt har også fokus på bæredygtighed, men med en bredere forståelse af begrebet. Det gælder blandt andet den mozambiquiske miljøorganisation Livaningo. Sammen har de to organisationer indgået et samarbejde om et udviklingsarbejde, der skal hjælpe mennesker på flugt i det nordlige Mozambique. Sheila Rafi, administrerende direktør i Livaningo, fortæller om, hvordan de bidrager til at løse en akut humanitær krise. 

 

Af Charlotte Elisabeth Christiansen 

I provinsen Cabo Delgado i det nordlige Mozambique ligger gaderne øde hen. Den blå himmel er tildækket af skyer, som blokerer for sollyset. Palmetræerne, hvis blade før var store og grønne, er nu brune og visne, og stammerne er sorte af sod. Ved siden af de svedne træer plejer der at være hytter og huse. Nu er der kun en bunke med afbrændte pinde tilbage. 

Sådan ser der i dag ud flere steder i Cabo Delgado. Siden 2017 har militante islamister inspireret af Islamisk Stat (IS) gjort voldeligt oprør i regionen. Lige så længe har både islamisternes og den mozambiquiske hærs ekstreme vold og kampe ramt befolkningen i området. Huse og hele landsbyer er blevet brændt ned, og flere hundrede mennesker er blevet halshugget i en serie af voldsomme angreb, som især bliver udført af lokale unge mænd, der i ren desperation har tilsluttet sig islamisterne.  

De unge mænd er fattige og arbejdsløse, ligesom mange andre i Cabo Delgado. Selvom Mozambique er et rigt land med store gas- og rubinreserver, bliver rigdommen ikke fordelt ligeligt ud i samfundet. Det har ført til at mange unge står uden muligheder og med en følelse af at være tilovers uden håb og drømme for fremtiden. Men nu ser nogle af de unge muligheder i at blive en del af IS, som de frivilligt melder sig til at være en del af. 

Flugten mod et nyt liv i Nampula 

Situationen i Cabo Delgado er gradvist eskaleret – i dag er cirka 2.000 mennesker blevet dræbt, og op mod 500.000 mennesker har mistet deres hjem. Mange er derfor på flugt i deres eget land, og søger mod andre provinser i Mozambique, hvor de kan være i sikkerhed. En af de provinser er Nampula, fortæller Sheila Rafi: 

“I Nampula er der lige nu tre centre, som modtager folk fra Cabo Delgado. Vi arbejder i ét af de centre, der fungerer som en permanent løsning for beboerne. Der er lagt planer for etablering af skoler, vandanlæg osv. – det skal blive til en hel landsby. Det handler ikke bare om at give de her mennesker husly og mad. Vi har en mission om at skabe et nyt liv for dem.”  

Den mission forsøger Livaningo at lykkes med på flere måder. De uddeler såsæd, kyllinger og landbrugsudstyr til de nyankomne. Derudover underviser de dem i hvordan jorden dyrkes, så de selv kan plante og dyrke såsæden. Og så har Livaningo et stort fokus på at sikre den sociale sammenhængskraft i centret. 

Bæredygtighed og integration 

At Livaningo har valgt at arbejde med netop uddeling af fødevarer, undervisning og den sociale sammenhængskraft er der flere grunde til: 

”Det egentlige problem for de her mennesker er integration,” mener Sheila Rafi. Hun forklarer, at det er vigtigt at tænke det ind i indsatserne og arbejde med det på en bæredygtig måde, inden hun fortsætter: 

“Integrationen skal ikke kun handle om at uddele mad, men om at give de her mennesker redskaber til at overleve. At give dem redskaber og mad er en måde at sige “Det her er jeres nye hjem. Vi vil gerne give dem følelsen af at de hører til her. 

Den opgave bliver endnu vigtigere i lyset af andre problematikker, som findes i centret: 

”Desværre er der en del diskrimination blandt de forskellige grupper i centrene, fordi de kommer fra forskellige kulturer og religioner med forskellige holdninger og vaner,fortæller Sheila Rafi. 

Målet er social sammenhængskraft 

Udover diskrimination oplever mange af de nyankomne fra Cabo Delgado at være traumatiserede og deprimerede efter at have været udsat for mange voldsomme oplevelser, hvor de har set deres familie blive dræbt og deres hjem blive ødelagt. 

Både den sociale diskrimination og de psykologiske problemer forsøger Livaningo at tage hånd om, indtil de kan få tilknyttet en psykolog. Det gør de ved at få beboerne til at hjælpe hinanden. På den måde får de mulighed for at udvikle større forståelse for hinanden på tværs af de forskellige grupperinger i centret. 

“I de enkelte grupper forsøger vi at finde de naturlige ledere af gruppen. Sammen med dem afholder vi en slags møder, som vi kalder for ”refleksionscirkler.” Her diskuterer vi hvad der foregår i grupperne – hvordan de forstår situationen og hvordan de vil løse den. Og så beder vi dem om at holde samme type møde med andre fra grupperne,” fortæller Sheila Rafi. 

Den tilgang har, sammen med det øvrige arbejde Livaningo udfører, vist sig at virke. Sheila Rafi mener, at det hænger sammen med at Livaningo altid er til stede og tilgængelige, og at de har en mere nuanceret forståelse af beboernes situation og deres behov – også de sociale af slagsen. 

“At skabe den sociale sammenhængskraft er den egentlige integration, afslutter Sheila Rafi. 

Scroll to Top