Demokratisering af den grønne omstilling

Af Anne Lambertsen Hjortlund 

 

Den 3.  oktober mødtes VedvarendeEnergis forskellige afdelinger og medlemmer til årets landsmøde. I år var fokus civilsamfundets rolle i den grønne omstilling og - ikke mindst - hvordan VedvarendeEnergi støtter op om den rolle, og hvad det kræver af VedvarendeEnergi som organisation og dens indstilling til klimadebatten.  

 

Landsmødet blev i år afholdt på Sct. Knudsborg ved Brenderup, Fyn. Med udsigt over de grå efterårsbølger dukkede dette års deltagere lige så stille op i løbet af formiddagen, og hjalp hinanden med at gøre klar. Mens praktikanter og frivillige på skift smurte sandwiches til frokosten, kæmpede andre med at finde ud af, hvordan den store industri kaffe- og varmt-vands-brygger egentlig fungerede. Landsmødet var skubbet fra sommer til efterår, grundet den efterhånden sædvanlige 2020-udfordring: Covid-19.  

Af samme årsag var nogle aktiviteter aflyst. Men det forhindrede ikke en god flok fra både sekretariatet og bestyrelsen i at dukke op - og heller ikke et par håndfulde frivillige og medlemmer af organisationen.  

Endelig, med behørig afstand mellem stolene, håndsprit på alle borde, og det succesfulde resultat af kaffebrygningen i kopperne, kunne landsmødet gå i gang.    

Fælles formål

Efter de indledende taler og beretninger fra året, der gik, spredte deltagerne sig ud i flere  mødelokaler. I hvert lokale sad repræsentanter fra  forskellige grene af VedvarendeEnergi ved hver deres bord, hvor de præsenterede de projekter de havde deltaget i og udviklet siden sidst.  

Her kunne man høre Bjarne fra den Grønne Borgergruppe i Faaborg Midtfyn fortælle om gruppens, samarbejde med kommunen om arbejdslokalerne, om arbejdstider og om de overvejelser man må gøre sig omkring reparation af forskellige ting, som gruppen netop beskæftiger sig med. Tobias fra UngEnergi fortalte om Klima Pubquizzer, om affaldsindsamlinger, og om hvordan UngEnergi måske kan nå ud til nye målgrupper af unge mennesker igennem deres aktiviteter. Fra den internationale afdeling fortalte Finn om det lokale samarbejde med myndighederne i Kenya og Mozambique, og om de forskellige udfordringer, som samarbejdet giver i de to lande. 

 Gennem alle afdelingerne mærkede man en vis samhørighed. Som en deltager påpegede under den efterfølgende opsamling, så fremstod der et fælles formål på tværs af de forskellige grene: At få alle med i den grønne omstilling.  

Det handler om mere end CO₂ 

For netop at få alle med i den grønne omstilling, må klimakampen handle om mere end at reducere CO₂-udledningen - den må også handle om at sørge for, at alle kan deltage på lige vilkår.  

"Uden en reduktion af forskellige former for ulighed får vi ikke en socialt bæredygtig omstilling," skriver bestyrelsesformand, Jonathan Ries, i sin leder til VedvarendeEnergis Årsrapport 2019. Han fortsætter:  

"Vi har derfor i 2019 øget vores fokus på at henvende os til og mobilisere grupper, der ikke naturligt er inkluderede i den grønne omstilling, f.eks. FGU-elever og ældre medborgere, og i vores internationale arbejde har vi et naturligt fokus på at inddrage og styrke de fattigste befolkningsgrupper."  

Det er netop det formål, som er reflekteret i både Bjarnes, Tobias' og Finns beretninger om deres arbejde. Og det er med det formål i sinde, at VedvarendeEnergi fortsat står for en udbredelse og demokratisering af den grønne omstilling. 

Scroll to Top