FGU-elever skal bidrage til den grønne omstilling i Danmark

VedvarendeEnergi, UngEnergi og FGU-Danmark sætter med støtte fra Tuborgfondet fokus på grøn omstilling på 20 FGU-skoler i hele landet. I projektet Grøn FGU vil eleverne over de næste tre år blive uddannet til forandringsagenter, og de vil arrangere bæredygtige aktiviteter både lokalt og nationalt.

 

Grøn FGU vil involvere stemmer i den grønne dagsorden, som sjældent bliver hørt. Hvis Danmark skal i mål med 2030-målene er det nødvendigt, at endnu flere bliver engageret i at skabe en bæredygtig fremtid. Det gælder også grupper, som ikke traditionelt råber højest i debatten om grøn omstilling. Jens Ole Jørgensen, skoleleder i FGU-Aarhus midtby, siger:

"FGU-elever er en sammensat gruppe af unge. Nogle har det svært, men mange af dem er også fyldt med gå-på-mod og lyst til at deltage i samfundet. Placeret i den rette sammenhæng har vores elever masser af potentiale for spændende, alternative og praktiske tilgange til grøn omstilling."

Grøn FGU tager udgangspunkt i elevernes ressourcer og giver eleverne redskaber til at finde netop deres vej i livet og ind på uddannelses- og arbejdsmarkedet. Grøn FGU tror på, at netop FGU-eleverne har en unik baggrund for at tænke kreativt og praktisk og på den måde bidrage til den nødvendige grønne omstilling.

"Vi tager udgangspunkt i elevernes ressourcer og anvender dem konstruktivt til gavn for eleverne og for den grønne omstilling" fortæller projektleder i VedvarendeEnergi, Steffen Elsborg Nygaard.

Grønne fællesskaber er afgørende

Samtidig er fællesskaber omkring grøn omstilling en bærende kraft i Grøn FGU, da vi tror på, at det er nødvendigt at stå sammen, og på at fællesskaber er afgørende, når vi skal finde nye vinkler og perspektiver. Fællesskaber giver et stærkere fundament, når eleverne skal engageres uden for deres gængse rammer og fællesskaber giver et mere langsigtet engagement blandt eleverne. Tuborgfondet støtter Grøn FGU over en treårig periode, og sekretariatschef Peter Giacomello er begejstret for det grønne initiativ. "Tuborgfondet skaber rum for grønne ideer, og vi har brug for at engagere flere unge med forskellige baggrunde for at accelerere den grønne omstilling. Derfor støtter vi aktiviteter, hvor unge i fællesskab fremmer bæredygtige værdier og skaber grøn innovation, iværksætteri og handlekraft," siger han.

 

Læs også om projektet på tuborgfondets hjemmeside her.

Scroll to Top