vevalg15 christiansborg
vevalg15 christiansborg

Konference om energiomstilling – 8 juni

8. juni i år er der international konference i Fællessalen på Christiansborg om energiomstilling i Europa.

Baggrunden er genforhandlingen af EURATOM-aftalen. I takt med at atomkraften udgår af energisortimentet skal vedvarende energi tage over. Dette fremgår bl.a. af den nye tyske regerings aftale.

Arrangørerne er:
VedvarendeEnergi, NOAH, Det Økologiske Råd, Nordisk Folkecenter, MKG Sverige, SERO Sverige, plage Østrig.

Tilmelding nødvendig senest 1. juni til palle@NOAH.dk

Hold dig orienteret via VedvarendeEnergis hjemmeside. ve.dk

Scroll to Top