Tørke lægger pres på kenyanske kvægdrivere 

I Kerio Valley-området i det nordvestlige Kenya bliver der længere mellem regnvejrsdagene, som også synes mildere end nogensinde. Hvad der førhen var åbne og grønne områder for græssende kvæg, fremstår i dag som golde og øde sletter. Befolkningen mærker tydeligt klimaforandringernes konsekvenser – ikke mindst nomadestammer, som, efter at have mistet frugtbare områder, tyer til kvægtyveri og besættelse af de lokales græsarealer for at overleve. Det har ledt til væbnede konflikter og har, ifølge Internal Displacement Monitoring Centre i Kenya, drevet flere tusinde familier på flugt. Det fortæller Tom Ben Otieno fra Rural Women’s Peace Link, som VedvarendeEnergi samarbejder med for at støtte lokalsamfundet. 

 

Af Jeppe Schlüter Pleidrup 

 

I det vestlige Kenya er kvægtyveri en ældgammel tradition mellem nomadestammer og lokale agerbrugere, hvor der har været et balanceret magtforhold mellem de to grupper. En tradition, der oprindeligt handlede om at løse interne konflikter, fordele ressourcer i isolerede områder eller at tage sig en ægtefælle, men som med tiden har udviklet sig til en farlig og kriminel forretning.  

 

En kombination af stigende efterspørgsel på animalske produkter, høj arbejdsløshed og tab af frugtbare områder, som følge af klimaforandringer, har gjort kvægtyveri til en lukrativ indtægtskilde i Kerio Valley. I mangel på bedre arbejdsmuligheder har visse kenyanere benyttet sig af kvægtyveri som levebrød. I takt med at eksterne partnere er blevet en del af dette foretagende, er det blevet kommercialiseret. I forlængelse af dette, er kvægtyvene tyet til ekstreme effektiviseringsværktøjer. Således har den gamle tradition udviklet sig til en forretning, der har taget et kvantespring, hvor det er organiserede bander, som begår kvægtyverier. Det betyder, at de gældende kenyanere bliver involveret i et kriminelt miljø, hvor automatvåben, importeret fra nabolandene Somalia og Sudan, er begyndt at spille en rolle i forbindelse med kvægtyverierne. 

 

Plyndringer har skabt et utrygt lokalområde 

”Når banderne raider, plejede de at være bevæbnede med bue og pil. I disse dage bærer de maskinpistoler, endda AK-47. De her mennesker er klar til at slå ihjel. De bekæmper endda ordensmagten, som de sommetider møder, forklarer Tom Ben Otieno. 

 

Staten yder, som Tom Ben Otieno også påpeger, en vis beskyttelse for kvægavlerne, men i så lille en grad, at nogle avlere føler sig nødsaget til at organisere sig i forsvarsgrupper og sætte hårdt mod hårdt. Som konsekvens af de mange plyndringer og kvægavlernes hævngerninger er det nordvestlige Kenya blevet et hårdt og utrygt sted at bo, ikke mindst for børnene. Livsbetingelserne i området har resulteret i at mange børnefamilier flygter sydpå, i håb om at børnene i de udsatte familier får en bedre fremtid. 

 

Understøttelse af lokalsamfundet 

Med et tildelt beløb fra Danmarks Indsamling i 2020, der havde fokus på børn på flugt, støtter VedvarendeEnergi lokalsamfundet i Kenyas Kerio Valley-område i samarbejde med Rural Women’s Peace Link. 

 

Vi støtter organisationer og myndigheder i området gennem organisatorisk arbejde, og støtter dem i deres deltagelse i fredskomiteer, hvor nøglepersoner fra forskellige dele af samfundet mødes, for at diskutere konfliktens karakter og forskellige muligheder for at løse den, fortæller Tom Ben Otieno. 

 

Fredskomitéerne omfatter alt fra byrådsmedlemmer til skoleledere og forvaltningschefer. En mulig løsning lader til at findes skoler i Kerio Valley, hvor der nu skal udvikles strukturer og uddannelsesmuligheder for unge mennesker. Da indtægtsmulighederne og dermed fremtidsudsigterne for unge mennesker er begrænsede i Kerio Valley, er det vigtigt at gribe ind så tidligt som muligt,.for at opnå en forebyggende effekt. Tom Ben Otieno uddyber: ”Gennem oplysningskampagner og samarbejde med skoler håber vi på, at give de unge et alternativ til at blive indblandet i de miljøer, som understøtter kvægtyverierne. 

 Endelig bliver det også en central del af projektet at identificere de børn, der er ofre i konflikten og få dem tilbage i skolen, afslutter Tom Ben Otieno. 

 

Scroll to Top