Byggeplads skifer1
Byggeplads skifer1

Miljøministeriet overtager ansvar for udvinding af skifergas

Byggeplads skifer1

Miljøminister Kirsten Brosbøl (S) har besluttet, at miljøtilladelsen til næste fase, der er en test udvinding med hydralisk frakturering, bliver afgjort i Miljøministeriet. Derved har byrådspolitikerne i Frederikshavn kommune udspillet deres rolle for at stoppe projektet.

Til Politikken siger Frederikshavns borgmester Birgit Hansen: ”Dette er et åg, der lettes fra vores skuldre." Sagen har været besværlig både politisk og administrativt. Kommunen har allerede brugt over 1.500 timer på skifergas i den tekniske forvaltning, og borgmesteren mener, at sagen skulle have ligget et andet sted lige fra starten.

Det råd gav Vendsyssel Energi- og Miljøforening lige fra start. Byrådet skulle bare have sagt nej til skifergasprojektet, da momentet var der, da screeningen var til behandling i byrådet. I stedet forslog Birgit Hansen af partitaktiske grunde på vegne af socialdemokraterne, at der skulle udarbejdes en VVM redegørelse, som de efterfølgende med stort flertal sagde ja til. Vi har set at et stort antal af byrådspolitikerne er positive over for efterforskning efter skifergas, samtidig med at de har givet udtryk for, at det er et statsanliggende.

Vendsyssel Energi- og Miljøforening er tilfreds med, at de fremtidige miljøvurderinger skal udarbejdes af Miljøministeret. Især ser vi frem til den uvildige videnskabelige undersøgelse af de mulige miljømæssige risici forbundet med alle de kemikalier, der bliver efterladt i undergrunden ved udvindingsprocessen. Undersøgelsen skal inddrage international viden men tage udgangspunkt i, hvordan den danske undergrund ser ud.

Hidtil har landspolitikkerne også været positive, men passive over for den første udvindingsboring i Danmark. Fremover bliver demonstationerne mod godkendelse af de næste faser ikke i Frederikshavn men på brostenene i København.

Læs hele pressemeddelelsen på Miljøministeriets hjemmeside.

Scroll to Top