Private virksomheder for en grønnere fremtid

Af Anne Lambertsen Hjortlund 

 

De seneste år er der set et stigende antal af partnerskaber mellem NGO’er og den private sektor. Dette ligger umiddelbart helt i tråd med FN’s Verdensmål 17 om Partnerskaber for handling. Samtidig er der også en voksende bekymring for om disse partnerskaber blot fungerer som såkaldt ”greenwashing” fra virksomhedernes side. Men er der ikke plads til både kommercialisering og gode intentioner?

 

I 2017 startede projektet Kenya MiniWind på Ndeda Island. Projektet blev udført i samarbejde mellem Vestas Wind Systems og VedvarendeEnergi, samt en række andre deltagere. Kenya MiniWind gik bl.a ud på at undersøge mulighederne for at udbygge øens elforsyning, der i dag hovedsageligt kommer af solceller og batterier, som ikke altid leverer tilstrækkeligt med strøm.

Med Kenya MiniWind ville man supplere den eksisterende strømforsyning med mindre vindmøller, som kunne give mere energi. Samtidig ville de nye møller skabe flere arbejdspladser for lokalbefolkningen.

 

Så længe der er et fælles formål

Private virksomheder arbejder oftest på en noget anden skala end ngo'er. Samarbejder mellem de to giver altså mulighed for at hjælpe flere mennesker, end mange velgørenhedsprojekter ellers er i stand til - især når det gælder om at få udviklingslande økonomisk med i det globale marked.

Desuagtet har samarbejder mellem private virksomheder og ngo’er fået kritik for ikke at være oprigtige fra den private virksomheds side. Disse projekter kan være en ’let’ måde for den private virksomhed at forbedre sit image udadtil, ved at læne sig op ad den velgørende organisations gode ry, uden nødvendigvis at leve op til de samme værdisæt. Derfor er det også vigtigt og udbredt blandt ngo’er at være lidt varsomme og kritiske overfor disse samarbejder.

Bjarke Rambøll, der var VedvarendeEnergis projektleder på Kenya MiniWind, pointerer, at der i dette tilfælde ikke var tale om ’greenwashing’, altså at Vestas ikke bare deltog, for at stille sig selv i et bedre og mere miljørigtigt lys. Derimod var det et godt og velfungerende samarbejde.

Rambøll siger: ”For os er det vigtigste i et samarbejde, at der er fælles målsætninger og værdisæt. Samarbejdet med Vestas var positivt, fordi der allerede var enighed om formålet med projektet. Der var ikke brug for at oversætte vores formål.”

 

Gode erfaringer til senere

Selvom samarbejdet var givtigt, blev projektet afsluttet i oktober 2019, hvilket var små to år før den planlagte tid. Ud fra resultaterne fra den opsatte testvindmølle og underbyggende markedsanalyser, vurderede Vestas at der på nuværende tidspunkt ikke var tilstrækkelig kommerciel værdi til at arbejde videre.

Trods slutresultatet er de erfaringer, som alle involverede har gjort sig, guld værd. Både de konkrete erfaringerne sammen med lokalbefolkningen på Ndeda Island og den større viden om hvordan vindenergi passer ind i et system med solceller og batterier, kan måske åbne op for andre projekter i fremtiden. Men også erfaringerne gjort om samarbejde mellem den private og den velgørende sektor, og de spørgsmål og udfordringer som kan dukke op. Det er gode erfaringer, som fremtidige samarbejder med fordel kan gøre brug af.

 

Her ses den opførte testmølle på Ndeda Island, der er en 6kW bagløber fra SD Wind Energy installeret i et eksisterende 9kW PV/batteri mini-grid.
Her ses den opførte testmølle på Ndeda Island, der er en 6kW bagløber fra SD Wind Energy
Scroll to Top