vevalg15 christiansborg
vevalg15 christiansborg

VedvarendeEnergi’s politik

 

En ambitiøs og bæredygtig klima- og energipolitik

Vi skal have 100% vedvarende energi, fordi vi skal bremse klimaforandringerne. Og hvorfor har vi de klimaforandringer? Det har vi pga. et alt for stort forbrug af fossil energi og andre ressourcer. Derfor er det er vigtigt, at vi i Danmark går foran med 100% vedvarende energi, baseret på bæredygtige ressourcer.

Danmark har bedre muligheder for at gå for at i den grønne energiomstilling end mange andre lande på grund af vores gode erfaringer med vindmøller og energibesparelser. Vi kan vise at 100% vedvarende energi kan betale sig, ikke bare for klima og miljø, men også økonomisk og socialt.

I dag er 100% vedvarende energi i 2050 den erklærede politik for alle politiske partier på nær Liberal Alliance, der i stedet arbejder den dyre atomkraft. Vi skal holde partierne fast på målet om 100% vedvarende energi og med gode, saglige argumenter påvirke dem til at sætte mere fart på omstillingen.

5 forslag fra VedvarendeEnergi til en ambitiøs og bæredygtig klima- og energipolitik

 1. Ambitiøse mål for klima og vedvarende energi både i Danmark og Europa
 2. Standse alle planer om skifergas, CCS og atomkraft
 3. Bedre udnyttelse af vindkraft i energisystemet via fleksible elafgifter og offentlige investeringer
 4. Ændre prioriteringerne for Danmarks vindmølleudbygningen til fordel for vindmøller på land og langs kysterne, der er billigere end havvindmøller, hvor få store firmaer har hele markedet
 5. Indføre bæredygtighedskriterier samt en grænse for udnyttelse af biomasse, så udnyttelsen er på niveau med det, vi kan producere bæredygtigt i Danmark

En grøn transportsektor

Den største udfordring for 100% vedvarende energi i Danmark er transportsektoren, og her er ambitionsniveauet alt for lavt. Flertallet i folketinget sigter lige nu efter en grøn transportsektor i 2050 og det er ikke godt nok.

Der skal politikker på bordet nu for mere og bedre kollektiv transport og mere el i stedet for benzin og diesel. De store foreslåede investeringer i motorveje f.eks. skal erstattes af investeringer i gode tog og busforbindelser, samt bedre forhold for cykler.

Der er behov for en bred indsats på transportområdet. Ud over investeringer skal der kigges på afgifterne, på byplanlægningen, og på fleksible kollektive løsninger i yderområder, så folk kan komme fra A til B på en energirigtig måde – i sidste ende er det jo bare det, det handler om.

5 forslag fra VedvarendeEnergi til en grøn transportsektor

 1. Standse yderligere investeringer i motorveje og broer til biler og bruge midlerne på investeringer i kollektiv transport og cyklisme
 2. Støtte til deleordninger (f.eks. delebilklubber) og støtte fleksible offentlig transportløsninger i udkantsområder
 3. Ambitiøst nationalt mål for elbiler og brintbiler og en afgiftspolitik, der matcher ambitionerne
 4. Fjernelse af afgiftslempelser for privatbilisme (f.eks. de gule plader) og højere afgifter på bilkørsel (f.eks. roadpricing og betalingsringe)
 5. Reduktion af transportbehovet via bedre planlægningen f.eks. kortere afstande mellem indkøbs- og boligområder

Fjern barrierer for folkeligt initiativ

Danmark er et land med en stærk foreningskultur, hvor folk engagerer sig i fælles løsninger som f.eks. brugsforeninger, lokale forbrugerejede energiselskaber, vindmøllelaug. Dén folkelige handlekraft skal vi udnytte langt bedre og styrke lokale grønne løsninger, der er drevet frem af folk selv.

Folkeejede vindmøller kan f.eks. finansiere en sportshal eller nye lokale aktiviteter og samtidig skabe lokal stolthed. Og initiativer som f.eks. delehaver giver folk i byområder mulighed for sundere og billigere grøntsager, samtidig med at det giver netværk og fællesskab.

Alle barrierer, der bremser den folkelige handlekraft til grønne løsninger, skal fjernes. I udkantsområder skal man f.eks. have adgang til samme lån til at energirenovere sin bolig som andre steder i landet – det har man ikke i dag. Når rammerne er til stede, vil flere og flere vælge de grønne løsninger, til gavn for os alle.

5 forslag fra VedvarendeEnergi til fjernelse af barrierer for folkeligt initiativ

 1. Offentlig støtte til information og uvildig rådgivning om energi
 2. Højere forbrugsafgifter på varme, el, olie og gas – også for erhvervslivet – i stedet for faste afgifter.
 3. Bedre lånemuligheder for boligejere i udkantsområder til investeringer i vedvarende energi og energirenovering
 4. Større fokus på kollektive løsninger i den kommunale energiplanlægning f.eks. lokale varmenetværk
 5. Støtte og hjælp til opstart af folkelige initiativer f.eks. vindmølle- og solcellelaug, fælles varmeløsninger, deleordninger mm.
Scroll to Top