gunnar smiling globe cop 22
gunnar smiling globe cop 22

100 % vedvarende energi mm.

gunnar smiling globe cop 22

 

Klimablog, mandag 14/11-16, fra Marrakech, Marokko

 

Halvvejs gennem COP22 er der bemærkelsesværdigt mange, som støtter 100% vedvarende energi. Det var i mange år VedvarendeEnergis særkende; men det er glædeligt at se at det breder sig, og at store organisationer, firmaer og flere byer har ambitioner om at omlægge til 100% VE. Der er i hvert fald rigtig mange arrangementer for 100% vedvarende energi omkring COP22. Alene i dag var jeg til to side-events for 100% vedvarende energi. På en af side-event’ene fortalte Greenpeace at de hidtil har lavet scenarier for omstilling til 2050; men nu arbejder de på forslag til at hele verden kan være 100% vedvarende energi i 2045. De nærmer sig VE’s ambitioner om 100% VE i 2030 for Danmark og 2040 for EU. Og mens de officielle forhandlinger var lukket igår, søndag, var jeg til et arrangement på et hotel ved siden af COP-konferencen, hvor progressive industrier fortalte om deres planer og erfaringer. Bl.a. har Siemens og en stor indisk cementfabrik planer om, at omstille al deres produktion til VE til 2030.

 

Udover de ambitiøse udmeldinger var der også mange interessante detaljer, som støtter omstillingen til VE. F.eks. har en gruppe på Lappeenranta Universitetet i Finland, lavet scenarier for omstilling til 100% vedvarende energi i over 70 lande, og har i den forbindelse beregnet, at omkostningerne ved at indpasse vedvarende energi i elsystemerne, i de fleste tilfælde, er mindre end omkostningerne ved at indpasse traditionelle store, centrale eleværker på fossil energi eller atomkraft. Et lille, men interessant eksempel, var den lille Kings Island ved Australien, som har omstillet det meste til vedvarende energi og som har lavet en fin grafik, hvor man kan følge øens elsystem sekund for sekund, se http://www.kingislandrenewableenergy.com.au/

 

I de officielle forhandlinger flyver ambitionerne ikke helt så højt som ved side-events. Forhandlerne arbejder på at få fremskridt i enighed, og det går ikke altid hurtigt. Inden for det område som jeg følger, overførsel af teknologi, er man blevet enige om nogle grundlæggende principper og en liste over hvad der skal med i rammerne for FN klimateknologiarbejde, samt en køreplan for det videre arbejde. Landene skal nu komme med skriftlige kommentarer til april, og der vil så være nye forhandlinger til maj. Landene er ikke blevet enige om hvordan man skal finansiere det arbejde, der allerede er sat i gang i det Klimateknologicenter og Netværk, der er startet som resultat af Klimakonventionen. Der mangler stadig mindst halvdelen af de 100 mill $, som aktiviteterne er budgetteret til at koste frem til 2020. Måske kommer Danmark med et bidrag fra de midler, vi har sparet på de færre flygtninge; men der skal mere til.

 

Nu er ministrene på vej og i morgen åbner de såkaldte højniveau-sessioner hvor statsledere og ministre er på podierne. Og jeg skal være med til at arrangere et side-event om både at omstille til 100% vedvarende energi og reducere de samlede menneskeskabte drivhusgasudledninger til 0.

Scroll to Top