VedvarendeEnergis kommentar udkast til bekendtgørelse om ordning for økonomisk risikoafdækning af geotermiboringer

VedvarendeEnergi støtter at der hurtigt indføres en risikoafdækning for geotermiboringer, som foreslået med bekendtgørelsen.

Vi mener at der er behov for en større sikring mod reservoirrisikoen (den geologiske usikkerhed), som er umulig at forhindre. Her bør dækningen være 90% afomkostningerne ved den første boring, hvis ydelsen er under 30% af hvad man kan forvente på placeringen, ikke som foreslået kun 75% af omkostningerne. Samtidig mener vi at der ikke skal betales præmie, hvis en boring giver mindre end 30% af forventet. Ved at øge risikodækningen til 90% vil det være muligt for mindre fjernvarmeværker at deltage uden at løbe en risiko udover deres muligheder.

I øvrigt skal bemærkes at det er vigtigt, at der sættes tilstrækkeligt midler af til puljen, f.eks. 60 millioner kr, som tidligere planlagt.

Uddybning og flere oplysninger ved politisk koordinator Gunnar Boye Olesen olesen@ve.dk

Scroll to Top