vestafrika ace ve
vestafrika ace ve

På arbejde i Vestafrika

vestafrika ace ve

I slutningen af oktober rejste VedvarendeEnergis projektkoordinator Mika Frølunde til Burkina Faso for at følge op på projektet ”Accelerating Implementation of Regional Policies on Clean Energy in West Africa” (ACE-WA). Projektet skal sikre, at de regionale politikker i ECOWAS omhandlende vedvarende energi og energibesparelser implementeres bedre i nationale politikker på tværs af syv vestafrikanske lande. Midlet til at nå dette er fortalervirksomhed, hvor civilsamfundsaktører søger at forme og påvirke politiske og økonomiske processer.

Et af de vigtigste punkter på dagsordenen ved besøget i Burkina Faso var at diskutere de vestafrikanske civilsamfundsaktørers undersøgelse af, hvordan politikker inden for miljø, energi og klimaforandringer er blevet implementeret i regionale politikker. Det er meningen, at undersøgelserne skal pege i retning af, hvor skal der sættes ind for at påvirke den nuværende politiske indsats på området, så der kommer en mere aktiv implementering af klima- og miljøpolitik.

Undersøgelserne blev præsenteret for flere end 30 stakeholderes ved en stor workshop. Her kom civilsamfundsaktører, repræsentanter fra privatsektoren, repræsentanter fra energiministeriet mm. med input til, hvordan undersøgelserne kunne gøres mere præcise til det videre arbejde. Derudover gav undersøgelserne en fælles forståelse for, hvor meget der skal gøres for at implementere en aktiv klimavenlig energipolitik, regionalt.

 

Næste skridt i projektet er at lægge en strategi for, hvordan civilsamfundsaktører i Vestafrika kan påvirke den politiske proces for at få en bedre implementeret klima-, energi- og miljøpolitik.

Scroll to Top