Vejen for lokale energifællesskaber skal banes – og måske er det vigtigere nu, end nogensinde før

Ruslands invasion af Ukraine har ført til omfattende konsekvenser for hele verdenssamfundet. De seneste måneder har stigende energipriser fået flere medier og eksperter til at sammenligne situationen med energikrisen i 1970’erne. Invasionen har skabt et presserende behov for at frigøre Danmark fra russisk gas og i stedet skrue op for vores egen energiproduktion. VedvarendeEnergi mener – ligesom regeringen – at situationen skal bruges til at fremskynde den grønne omstilling. Men for at det kan lade sig gøre, skal der i højere grad fokus på borgerdrevne energiprojekter. Et område, der længe har været underprioriteret, fortæller Gunnar Olesen, politisk koordinator for VE.

Af Dea Dyveke Dalbjerg

I Danmark er det især husejere med gasfyr, som har oplevet enorme energiprisstigninger på op mod 80 procent. Derfor overvejer mange at udskifte gasfyret med en varmepumpe, der kører på strøm. Men hvis ikke denne strøm skal stamme fra fossile brændsler ligesom naturgassen, skal Danmark have mere vedvarende energi.

”Det er helt oplagt at tænke de her varmepumper sammen med udbygningen af det vedvarende energinetværk – særligt vindmøller, der leverer energi året rundt,” fortæller Gunnar Olesen.

Den danske regering har netop også opsat et mål om at sætte skub i de vedvarende energiløsninger i udspillet Danmark Kan Mere 2 fra april 2022. Selvom det er en ambitiøs plan, mener Gunnar Olesen at det er problematisk, at det ikke er nævnt med ét eneste ord, at borgerne skal inddrages og deltage i arbejdet med de vedvarende energiløsninger.

”Det er godt nok, at Danmark kan mere – men det er borgerne, der skal kunne mere. Hvis ikke vi har borgerne med, så bliver det ikke en succes,” forklarer Gunnar Olesen. Han uddyber:

”Når elselskaberne laver enorme installationer af vindmøller uden at have lokalbefolkningen med, bliver der en masse ballade og protester som resultat. Det er i bredt omfang unødvendigt og i værste fald skadeligt for udbygningen af den vedvarende energi.”

Borgerinddragelse gennem lokale energifællesskaber

Med henblik på at skabe mere strøm på vedvarende energi og samtidigt sikre borgernes opbakning, arbejder VE for at fremme lokale energifællesskaber. Det kan f.eks. være vindmøllelaug, hvor borgere i et lokalområde ejer en andel hver i et fællesejet vindmølleanlæg, der producerer strøm til området. Det kan også være deling af privatproduceret strøm via lokal kollektiv tarifering. Gunnar Olesen forklarer:

”Lokal kollektiv tarifering betyder, at man som privat borgerproducent af strøm, f.eks. via solceller eller vindmøller, kan dele sin strøm med lokalområdet via elselskabernes ledninger. Dem, der får andel i strømmen, betaler for forbruget, men ikke for distributionen.”

På den måde giver lokal kollektiv tarifering også borgerne nogle økonomiske fordele ved at indgå i et energifællesskab. Og det er ifølge Gunnar Olesen ikke helt uvæsentligt:

”Hvis man ikke har mulighed for at få nogle økonomiske fordele ved det, så tror vi, at det kan være lige meget. Derfor er det vigtigt, at der bliver lavet ordentlige regler på området.”

VE har gennem flere år arbejdet for at mindske de barrierer, som står i vejen for lokale energifællesskaber. Lovgivningen på området giver mulighed for, at elselskaberne kan sætte begrænsninger for lokale initiativer.

”Der er stadig et helt system af begrænsende institutioner, som vi er nødt til ændre. Det skal både være nemmere at lave energi til sig selv, men også at stifte fællesskaber,” forklarer Gunnar Olesen.

Små skridt baner vejen

Samtidigt slår Gunnar Olesen fast, at det går i den rigtige retning i forhold til at skabe bedre vilkår for lokale energifællesskaber.

Senest er der kommet politiske visioner på området for lokal kollektiv tarifering i et energiforlig fra marts i år. Selvom energiforliget primært handler om Power-to-X (PtX) – som er en proces, der kan omdanne strøm produceret af vedvarende energi til brint – indeholder forliget også mere generelle beskrivelser af de muligheder, som lokal kollektiv tarifering kan give. I forliget bliver der bl.a. udtrykt et ønske om at fremme tarifløsninger, som f.eks. energifællesskaber, der både forbruger og producerer el på samme tid, da de kan mindske belastningen af det kollektive elnet.

Den politiske aftale tyder altså på, at der bliver lavet nye regler på området for lokal kollektiv tarifering, men der kan ske meget fra forligsudkast til egentlig lovtekst. Derfor følger VE løbende med i processen og arbejder for at påvirke lovgivningen i en positiv retning.

Økonomisk støtte på vej til energifællesskaber

Udover lovgivning, kan økonomisk støtte ligeledes være med til at bane vejen for lokale energifællesskaber. Også dét er der kommet mere af: Med afsæt i et oplæg fra VE og 15 andre organisationer, blev der på sidste års finanslov afsat en mindre pulje netop til støtte af lokale energifællesskaber.

”Vi er meget spændte på, hvad det bliver til. Det kan være en mulighed for at give et skub og få nogle lokale energifællesskaber op at stå. Både i forhold til rådgivning og planer for konkrete energifællesskaber, men også i forhold til at skabe nogle standardiserede modeller for organisering, økonomi og investering i lokale energifællesskaber,” afslutter Gunnar Olesen.

Scroll to Top