Ansvarlige Investeringer går nye veje 

Siden 2019 har VedvarendeEnergi arbejdet for at sikre at offentlige, internationale investeringer bliver brugt til at fremme en mere bæredygtig verden. I 2020 mundede det ud i, at teamet Ansvarlige Investeringer blev en del af VE med Wawa Wang som Program Director. Igennem de sidste tre år har hun og resten af teamet arbejdet for at offentlige midler investeres bedre og mere bæredygtigt – fremfor at blive investeret i infrastrukturprojekter som kulkraftværker og miner, der fører til store udledninger af drivhusgasser, ødelæggelse af lokalsamfund og brud på menneskerettighederne, hvor projekterne opføres. Men i 2023 tager arbejdet en ny form. Her bliver Ansvarlige Investeringer i stedet til en selvstændig NGO under navnet Just Finance International. Wawa Wang fortæller om det arbejde, som hun har lavet de sidste år – og hvad fremtiden byder på. 

Af Charlotte Elisabeth Christiansen 

Målet for Wawa Wang og resten af Ansvarlige Investeringer-teamet har været helt klart siden dag ét: Det handler om at sikre, at projekter støttet af offentlige midler via udviklingsbanker og eksportkreditagenturer udføres i overensstemmelse med de sociale og miljømæssige standarder, der er vedtaget internationalt. Det er standarder som OECD-landenes ”Common Approaches” og ''Environmental & Social Safeguards'' for multilaterale udviklingsbanker. De anviser begge nogle retningslinjer for, hvordan eksportkreditagenturer og udviklingsbanker skal screene projekter, og hvordan de skal foretage vurderinger af projekternes påvirkning af miljø, klima og mennesker. 

Samtidigt arbejder teamet for, at der etableres højere standarder end dem, der allerede findes. Under de fungerende standarder sker det nemlig alt for ofte, at projekterne ikke tager tilstrækkeligt hensyn til hverken det lokale miljø og klima i form af økosystemer – eller menneskerettigheder, når sårbare mennesker bliver tvangsflyttet fra deres hjem, fordi et nyt projekt skal igangsættes hvor de bor. Ofte er det infrastrukturprojekter som kulkraftværker og minedrift, der investeres i, fremfor at hjælpe lokalbefolkningerne og staterne med at lave en grønnere energiomstilling. 

Ansvarlige Investeringer har også stort fokus på transparens, ansvarlighed og god regeringsførelse i deres arbejde, netop fordi det er en måde at sikre at offentlige midler, der bliver brugt til infrastruktur- eller udviklingsprojekter, kommer lokalsamfundene til gavn og at de ikke skader klima og miljø. Arbejdet foregår i tæt samarbejde med andre internationale organisationer – og her har Ansvarlige Investeringer spillet en særlig rolle. Det fortæller Wawa Wang: 

”Vi har været firstmovere i arbejdet, hvor vi bl.a. har indsamlet beviser, og arbejdet tæt sammen med communities og eksperter der, hvor projekterne er foregået. På den måde har vi været i stand til at formidle de forskellige analyser og budskaber videre til de mennesker, der bliver direkte påvirket af projekterne, men også til organisationer og beslutningstagere. Det handler også om, at vi har en god forståelse for, hvordan forvaltning af offentlige midler fungerer, og hvordan man her kan sætte en udviklingsproces i gang i forhold til projekterne.” 

Stop for kulkraftværker 

I løbet af de sidste tre år har det arbejde i den grad båret frugt. Her er teamet, som en del af et større internationalt netværk af NGO’er og civilsamfundsorganisationer, lykkedes med at stoppe opførelsen af flere kulkraftværker – bl.a. på Balkan, men også flere steder udenfor Europa. 

”Vi har haft et meget tæt samarbejde med både advokater og miljøeksperter, som har påpeget de lovnings- og miljømæssige problemer, der har været i forbindelse med projekterne. Og det var virkelig mange af kulkraftværksprojekterne, som ikke var opført eller tilrettelagt efter at blive opført i overensstemmelse med den lovgivning, der gælder både lokalt, nationalt og internationalt. Så det er helt sikkert ét af vores største resultater,” forklarer Wawa Wang. 

Andre vigtige resultater inkluderer, at det er lykkedes for teamet at mobilisere FN’s menneskerettighedskommission, som er kommet med en udtalelse, hvor de udtrykker deres bekymring omkring at Kina – i strid med Parisaftalen – udbreder opførelsen af internationale kulkraftprojekter. Derudover var teamet en del af en bevægelse, som fik opbakning fra OECD-landene, herunder EU og Danmark, til at støtte en total udfasning af eksportkreditstøtte til udenlandske kulprojekter – dog med undtagelse af kulminer og transport.  

At Ansvarlige Investeringer har været i stand til at opnå den slags resultater, hænger i særlig grad sammen med deres tilgang til arbejdet, mener Wawa Wang: 

”Jeg synes, at det her med at koble trivslen i samfundet og menneskerettigheder sammen med de miljø- og klimamæssige bivirkninger fra kulkraftværker og andre store infrastrukturprojekter, er meget vigtigt. Det er før blevet behandlet som om, det er to emner, der ikke hænger sammen.” 

Hun fortsætter: 

”Derfor var det helt bevidst, at vi havde en anden tilgang til at undersøge og gøre opmærksom på, hvordan forurenende kulprojekter kan føre til permanent skade og forurening – både i forhold til miljø, men også for lokalsamfund og de mennesker, der bor der. Derfor er det så vigtigt med transparens omkring de miljø- og socialmæssige standarder – og for bare nogle år siden var der slet ikke rigtigt snak om det.” 

Energikriser og infrastruktur handler også om demokrati 

Den holistiske tilgang med fokus på bæredygtighed i bred forstand går igen i alt det arbejde, som Ansvarlige Investeringer-teamet laver. Også i det seneste års tid, hvor deres arbejde – ligesom mange andre dele af verdenssamfundet – har været påvirket af Ruslands invasion af Ukraine og den energiforsyningskrise, som er opstået efterfølgende.  

”En stor konsekvens af krigen i Ukraine er, at den for alvor viser Europas afhængighed af den russiske gas, og det har faktisk gjort energiforsyningen mindre demokratisk. Samtidigt er vi virkelig bekymrede for, at energikrisen udvikler sig til også at få indflydelse på, hvilke miljø-, klima- og socialmæssige standarder, der gælder, når vi vælger energikilder. På verdensplan er der lavet forskellige aftaler om, hvordan man skal bremse udbredelsen af infrastrukturprojekter, der bruger kul som energikilde. Men vi forventer – og ser desværre allerede – at flere lande vil trække sig fra deres forpligtigelser,” forklarer Wawa Wang, og fortsætter: 

”I Tyskland er der f.eks. kulkraftværker, som det var planlagt at lukke ned, der er blevet genåbnet – som et resultat af energikrisen. Også her viser krigen i Ukraine at der er en mangel på demokrati i vores tilgang til energi og investeringer i infrastruktur i det hele taget. Derfor er det vigtigt at understrege at vi ikke blot skal håndtere det her som en energikrise, men som en demokratikrise – fordi energikrisen har en vidtgående effekt.” 

Det får Wawa Wang til at pege på, at energikrisen er en mulighed for at evaluere hvordan store infrastrukturprojekter og investeringer egentlig laves – og hvad baggrunden er for at civilsamfundet og lokalbefolkningen som regel er langt fra beslutningsprocesserne, mens staten indgår aftaler uden at der har været offentlige debatter omkring projekterne og investeringerne. 

Arbejdet fortsætter i Just Finance International 

At arbejde for en mere holistisk, bæredygtig og demokratisk praksis omkring store offentlige investeringer kommer Wawa Wang og resten af teamet til at fortsætte med – også selvom det ikke længere bliver i regi af VE, og organisationen ikke længere vil have base i Danmark. 

”Vi har oprettet vores egen organisation, Just Finance International, og vi fortsætter arbejdet med særligt fokus på at arbejde på tværs af miljø, det sociale og menneskerettigheder – og med særlig vægt på at arbejde for fossilfrie, offentlige investeringer og ansvarlighed i investeringerne. For at opnå det, arbejder vi bl.a. med “agents of change” i de lokale communities for at fremme arbejdet,” forklarer Wawa Wang, inden hun afslutter: 

”Her styrker vi den lokale befolknings evne til at fungere som deres egne tillidsmænd, når de har vanskeligt ved at få adgang til beslutningsprocesserne, som ofte foregår langt væk fra befolkningerne, selvom de har en stor indflydelse på deres liv. At arbejde på den måde er en kerneværdi, vi har, på tværs af vores arbejde, uanset om det handler om energipolitik, udviklingsprojekter eller investeringsbanker.” 

Scroll to Top