Dårlig dag for miljøet: Billigere biler øger klimabelastning og forsinker omstilling til VE

Det nye forlig om bilafgifter misser mulighederne for at reducere klima-og miljøbelastning fra Danmarks personbiller og vil gøre det sværere at omstille Danmark til vedvarende energi. Det kan faktisk forventes at øge miljø- og klimabelastningen fra trafikken. Det er i korte træk effekten af at gøre det store flertal af bilerne billigere på det danske marked, som regeringen og Dansk Folkeparti har besluttet 21/9 2017. Vi har set øget klima-og miljøbelastning ved de seneste reduktioner af bilafgifter, og det kan vi forvente at se igen denne gang.

Selvom det er positivt, at grænsen, for hvor effektiv en bil skal være for at få reduceret afgift, er flyttet fra 16 til 20 km/ltr for benzinbiler og fra 18 til 22 km/ltr for dieselbiler, så er det gennemsnitlige forbrug for nye biler lavere end de ny grænser (nye benzinbiler fra 2016 er opgjort til at køre i gennemsnit 21,8 km/ltr og dieselbiler 26 km/ltr).

Det betyder, at flertallet af de nye biler får reduceret afgifterne på den måde, ikke kun de mest effektive. Og det skal også sammenholdes med, at opgørelserne af bilers brændstofforbrug baserer sig på en forældet test, der ikke viser, hvor meget biler faktisk bruger ved normal kørsel. Samlet set overskygges fordelene ved at købe en miljøvenlig bil af den væsentlige reduktion af alle bilers afgifter, så både det samlede bilsalg og udledningerne kan forventes at stige.

Den nye kørselsafgift er reelt en forsinket indførsel af en større ejerafgift for alle, der ønsker at køre på motorveje med mere. Modsat rigtig roadpricing og den tyske ”maut” på større køretøjer afhænger den ikke af, hvor meget man kører og giver intet incitament til at spare på kørslen, når først bilen er købt.

Aftalens dele om udbygning af motorvej og billigere biltakster over Storebæltsbroen bidrager også til øget bilkørsel og dermed større miljøbelastning.

Samlet er det en dårlig dag for miljøet. Vi skal i verden reducere vore drivhusgasudledninger med mindst 80%, hvis vi vil undgå de værste klimaforandringer; men med de nye afgifter kommer udledningerne i stedet til at stige i de kommende år fra den danske trafik. Link til aftalen

Gunnar Boye Olesen, Politisk koordinator, Miljøorganisationen VedvarendeEnergi

Scroll to Top