Nissum Bredning Vindmøllelaug
Nissum Bredning Vindmøllelaug

Danmark bør bruge EU-regler til at fremme borgernes vedvarende energi

Danmark bør brug EU regler til at forbedre forholdene for elforbrugere, der selv producerer vedvarende energi (prosumers), og for borgere, der gør det i fællesskab. Det er hovedindholdet i vores kommentar til et udkast til ændring af elforsyningsloven for at gennemføre EU’s nye direktiver for elforsyning og for vedvarende energi. Vi mener ikke at lovudkastet giver de muligheder for lokale producenter af vedvarende energi, som EU-direktiverne lægger op til. Dermed kan Danmark spilde chancerne for  at støtte den grønne omstilling og inddrage borgerne, bl.a. som egenproducenter/prosumers og i energifællesskaber.

Læs vores detaljerede forslag her.

Foto: Nissum Bredning Vindmøllelaug, der blev startet 2018. Foto med to af møllerne ved Judit Szoleczky.

 

 

Scroll to Top