Miljøorganisationen VedvarendeEnergi opfordrer til en grønnere finanslov for 2021

Selvom titlen er grøn genopretning, så er finanslovsforslaget for 2021 meget langt fra at udnytte mulighederne for at kombinere grøn omstilling med genstart efter corona epidemien. De grønne elementer i forslaget, som midlerne til grøn forskning, bringer os kun et lille skridt på vejen til at nå klimamålene. Det er nu op til forligspartierne at sikre at en hurtigere, retfærdig grøn omstilling. Konkret foreslår vi at finansloven for 2021 bl.a.:

  • Kickstarter den grønne skattereform ved at sætte diesel og flyafgifter op til niveau med vore nabolande, Tyskland og Sverige. Statens ekstra indtægter kan så bruges til den grønne omstilling, bl.a. af transporten, med fortsat lave afgifter for elbiler, samt støtte til kollektiv transports elektrificering og til cykelinfrastruktur.
  • Støtter udviklingslandenes klimaindsats, som vi har lovet med Paris Aftalen
  • Støtter omstillingen af olie-og gasfyr med statsgaranterede lån, så vi kan få alle med, også i yderområder med dårlige lånemuligheder.
  • Støtter borgernes og civilsamfundet deltagelse i den grønne omstilling med en grøn fond. Det bør være en del af indsatsen for at styrke civilsamfundet i omstillingen, som er afgørende for at få omstillingen til at lykkes. Fonden skal støtte borgernes grønne initiativer som f.eks. dele-biler og -cykler, reparationsværksteder, opstart af energilaug som vindmøllelaug og meget andet. Fonden skal også sikre udveksling af erfaringer og information om hvordan vi alle kan bidrage aktivt til den grønne omstilling

Læs selv finansloven

Scroll to Top