Covid-19 gør en dårlig situation værre

Af Anne Lambertsen Hjortlund 

 

Corona-krisen kan mærkes overalt i verdenssamfundet – især i fattige områder, hvor den gør en dårlig situation værre for mange udsatte. Det er mennesker, som VedvarendeEnergi, gennem deres internationale projekter, er i tæt kontakt med. Derfor har VedvarendeEnergis internationale arbejde gennem de sidste måneder handlet mere om at uddele sprit og sæbe end at skabe langsigtede planer for grønne indsatser. 

 

”Alle de indirekte konsekvenser af Corona er med til at gøre udsatte grupper mere udsatte”, forklarer Lars Jacobsen, der er leder for VedvarendeEnergis internationale afdeling. Her henviser han til de forskellige lokalsamfund, som VedvarendeEnergi samarbejder med i især Kenya og Mozambique. Lars fortsætter: ”Selve Corona-smitten har indtil videre været det mindste problem, de steder hvor vi arbejder. De afledte effekter af epidemien har givet folk langt større problemer.”  

Afledte effekter er blandt andet stigende arbejdsløshed, fordi virksomheder må lukke ned på grund af Corona. Eller at lokal transport stopper, fordi myndighederne stiller krav om afstand mellem passagererne, og det derfor ikke længere kan betale sig for busselskaberne at opretholde servicen. Hvorefter dem, der stadig har arbejde, ikke kan komme dertil, fordi de mangler transport. Sådanne afledte effekter efterlader hurtigt et helt lokalsamfund i en meget skrøbelig situation, som let kan blive værre og have meget langsigtede effekter i et land uden virksomhedsstøtte eller lønkompensationsprogrammer. 

 

Den form for støtte, der skal til 

I Homa Bay-regionen opstod der netop en kritisk situation, da der midt i Corona-krisen kom en oversvømmelse. ”For at hjælpe de lokale igennem, omstillede vi nogle støttefonde til mere klassisk humanitær bistand, både med sæbe og sprit og pakker med ris, majs og hirse. Vi uddelte også oplysende brochurer om Covid-19 og samarbejdede med de lokale myndigheder,” fortæller Lars, og fortsætter: “Det var specifikt den oversvømmelse, som sammen med Covid-19 -restriktionerne gjorde situationen meget prekær, meget hurtigt for de påvirkede. Der støttede vi omkring 4000 mennesker i en kort periode.”  

Den form for direkte humanitær støtte er ikke typisk for VedvarendeEnergi. Formålet med de internationale projekter er at arbejde hen imod mere langsigtet udviklingsbistand i samarbejde med lokale civilsamfundsorganisationer. Her er fokus at skabe en øget resiliens hos borgere og myndigheder overfor igangværende klimaforandringer. Men Covid-19s sideeffekter kan meget hurtigt sætte en stopper for mange langsigtede planer, som Lars forklarer: 

”Vi ser allerede, at Corona vil få langvarige konsekvenser for fattigdomsbekæmpelsen. Vi ser at folk, der lige har fået næsen oven vande, bliver slået ned igen, på grund af lokal arbejdsløshed. Hvis epidemien på sigt slår lige så kraftigt igennem i Afrika, som den har gjort hos fattigere befolkningsgrupper i Nord- og Sydamerika, vil den hurtigt kunne forårsage yderligere desperat fattigdom for millioner af mennesker.”  

 

I en unik situation til at hjælpe 

På grund af de allerede eksisterende projekter og samarbejder i blandt andet Mozambique og Kenya er VedvarendeEnergi i en unik situation til at hjælpe i netop disse områder. Det er ikke altid at hjælpen er så direkte og konkret, som i Homa Bay. Ofte er det et spørgsmål om at hjælpe de lokale kræfter med at koordinere. ”Bare det at kunne komme ud med tingene, bare det at vide hvem man skal tale med hos de lokale myndigheder for at koordinere indsatsen – det er der ikke så mange, der kan,” forklarer Lars. Han afslutter: ”Vi kan hjælpe, fordi vi er til stede i forvejen med nogle ret stærke projekter og programmervi kan lægge Corona-relaterede komponenter på noget, der eksisterer i forvejen.”  

Scroll to Top