Danmarks Grønne Fremtidsfond og eksportkredit – opfordring fra VedvarendeEnergi

Sammen med 10 andre miljø-og udviklingsorganisationer har VedvarendeEnergi netop opfordret Erhvervsminister Simon Kollerup til at starte en grundlæggende grøn og bæredygtig omstilling af dansk eksportkredit. Det skal både omfatte Danmarks Grønne Fremtidsfond, der er ved at blive startet,  og den øvrige eksportkredit. Regeringen bør sikre at de 25 milliarder i Den Grønne Fremtidsfond kun går til grønne investeringer, f.eks. investeringer, der nedsætter udledningen af klimagasser, og at de ikke gives til selskaber med væsentlige investeringer i fossil energi.

Samtidig opfordrer vi sammen med de 10 andre organisationer erhvervsministeren til at samarbejde med andre lande om at udfase EU og OECD landenes eksportkreditter til kulkraft og kulminer. Sverige og Frankrig har allerede foreslået det. Det er nu på tide at Danmark støtter op om dette vigtige forslag til at begrænse den globale klimabelastning.

Læs brevet her

Scroll to Top