Daniel Nyambok, administrerende direktør i AGRISS, sammen med nogle af mødrene fra de sårbare familier - her er de i gang med en træningssession om dyrkning af afgrøder.
Daniel Nyambok, administrerende direktør i AGRISS, sammen med nogle af mødrene fra de sårbare familier - her er de i gang med en træningssession om dyrkning af afgrøder.

De første skridt mod en bedre fremtid: Bæredygtige landsbrugsinitiativer skal sikre adgangen til mad for sårbare børn i Kenya 

Med støtte fra Danmarks Indsamlingen igangsatte VedvarendeEnergi og den kenyanske organisation AGRISS (Agricultural Improvement Support Services) for et år siden et nyt klimatilpasningsprojekt. Her er fokus på at øge adgangen til mere og bedre mad for sårbare børn i Siaya, Kenya. På grund af fattigdom, voldsomme klimaforandringer og den dårligere landsbrugshøst, de giver, er børnenes hverdag i stigende grad præget af fejlernæring og fødevarekrise. Med projektet vil AGRISS derfor implementere en række bæredygtige landbrugsinitiativer, som skal hjælpe lokalbefolkningen – og ikke mindst deres børn – med at imødekomme klimaforandringerne og den medfølgende fødevarekrise. Daniel Nyambok, administrerende direktør i AGRISS, giver et indblik i det igangværende arbejde i Siaya, og hvordan projektet i praksis kan være med til at sikre en bedre fremtid for områdets mest sårbare børn og familier.

Af Mikkel Weis Petersen 

I februar 2023 var VedvarendeEnergi én af de mange organisationer, som havde indsendt et projekt til årets Danmarks Indsamling. Heldigvis blev der også denne gang indsamlet et stort beløb – godt 101 millioner kr. – og VedvarendeEnergi blev endnu en gang én af de organisationer, der modtog støtte fra Danmarks Indsamlingens tilskudspulje – med det formål at yde vigtig støtte til verdens mest sårbare børn.  

Nogle af de børn bor i Siaya i det vestlige Kenya. Det er et område, hvor en stor del af befolkningen lever af landbrug som selvforsynende småbønder med begrænsede jordarealer – jordarealer, som på grund af klimaforandringer ikke længere får den nødvendige mængde regn, og dermed ikke producerer tilstrækkeligt med afgrøder til at brødføde familierne i Siaya. Derfor har VedvarendeEnergi sammen med vores lokale partnerorganisation AGRISS (Agricultural Improvement Support Services) udviklet klimatilpasningsprojektet ”Sunde Fødevarer til Børn i Siaya” – et projekt som i samarbejde med AGRISS skal imødekomme den tiltagende fødevarekrise i området og give sårbare børn, deres familier og hele lokalsamfund i Siaya øget adgang til ernæringsrige fødevarer.  

Den øgede adgang til mad skal blandt andet ske gennem implementeringen af bedre dyrkningsmetoder blandt Siayas landbefolkning i form af solcelledrevne kunstvandingsanlæg. Det er et initiativ, som er helt afgørende for at kunne øge fødevaresikkerheden i Siaya, fortæller Daniel Nyambok: 

”Ved at implementere solcelledrevne kunstvandingsanlæg blandt Siayas lokalsamfund, kan vi give landbefolkningen et vigtigt redskab til at skaffe vand til deres afgrøder i perioder med uforudsete eller forlængede tørkeperioder – noget som de i stigende grad oplever på grund af klimaforandringer.”  

På den måde kan lokalsamfundene øge deres chancer for en bedre høst og et større afkast fra deres afgrøder. I sidste ende betyder det en større mængde af mad, og ikke mindst mere stabilitet i deres høst samt adgang til ernæringsrige fødevarer i en hverdag præget af et stadigt mere usikkert klima.  

”Vi ønsker at klæde dem ordentligt på til en bedre hverdag” 

At kunne skabe en øget adgang til mad gennem bedre høst kræver at Siayas lokalsamfund bliver klædt ordentligt på til at implementere de solcelledrevne kunstvandingsanlæg. Og det er en proces, der tager tid. Det understreger Daniel: 

”Processen med at implementere de særlige kunstvandingssystemer er ikke noget, vi bare kan gøre lige nu på kort tid. Det handler om at være tålmodig og grundig, og at give familierne den rette viden om brugen af de soldrevne vandingssystemer – for vi ønsker at klæde dem ordentligt på til en bedre hverdag både på kort sigt og længere ude i fremtiden.” 

Og netop denne proces er de i gang med lige nu, fortsætter Daniel: 

”Vi er et sted i projektet lige nu, hvor vi ønsker at få distribueret de soldrevne kunstvandingssystemer ud til lokalsamfundene i Siaya. Det betyder, at vi skal have identificeret de vigtigste kilder til vand i området, og samtidigt uddanne familierne i den praktiske brug og håndtering af kunstvandingssystemerne igennem forskellige workshops og træningssessioner.” 

Daniel pointerer, at netop den rette viden blandt lokalbefolkningen om kunstvandingssystemerne og de praktiske færdigheder til at kunne bruge dem, er afgørende for at forankre projektets videre arbejde med fødevaresikkerheden i Siaya. 

”For at projektet kan ende med at blive til en langsigtet og bæredygtig løsning i området, skal vi sikre os, at så mange som muligt blandt familierne ved, hvordan vandingssystemerne fungerer i praksis, og selv kan håndtere dem i hverdagen. Det er med til at give familierne et større ejerskab i projektet, og det gør dem i stand til selv at planlægge og tilpasse vandingen af deres afgrøder i dagligdagen.” 

”Familiernes liv forandrer sig allerede” 

Dan understreger dog samtidigt, at det ikke er nok med implementeringen af de soldrevne kunstvandingssystemer, hvis fødevaresikkerheden skal øges blandt børnene og familierne i Siaya. 

”For at imødekomme den alvorlige fødevarekrise i Siaya, er det ikke tilstrækkeligt blot at give familierne et redskab til at øge deres fødevareproduktion. Det er også nødvendigt at øge deres forståelse for ernæring, og hvor vigtig en sund og varieret kost er for ens helbred og velvære.” 

Mange af de sårbare familier er nemlig unge forældre, som mangler basal viden om hvordan en sund kost sammensættes. Samtidigt mangler de specifik viden om, hvilken kost børnene har brug for – også for at kunne vokse og udvikle sig. Derfor har projektets første fase blandt andet bestået af en fire-dages træningssession om børns kost og ernæring samt praktiske workshops for familierne om dyrkelsen af egne køkkenhaver i deres hjem.  

Projektets initiativer til at skabe en større praktisk forståelse for ernæring er blevet taget godt imod af Siayas lokalsamfund. Særligt er det lykkedes at øge familiernes opmærksomhed på vigtigheden af den rette kost og ernæring for børnenes helbred, trivsel og udvikling, forklarer Daniel og afslutter: 

”For mig er et af projektets nøgleresultater indtil videre, at familiernes syn på ernæring har ændret sig. De er især blevet mere opmærksomme på, hvor vigtigt det er for deres børn at få den rigtige ernæring, og hvordan de selv kan dyrke de rigtige afgrøder – blandt andet i deres køkkenhaver og med hjælp fra de soldrevne kunstvandingsanlæg. På den måde forandrer familiernes liv sig allerede.” 

 

 

Daniel Nyambok, administrerende direktør i AGRISS, sammen med nogle af mødrene fra de sårbare familier - her er de i gang med en træningssession om dyrkning af afgrøder.
Daniel Nyambok, administrerende direktør i AGRISS, sammen med nogle af mødrene fra de sårbare familier - her er de i gang med en træningssession om dyrkning af afgrøder.

 

 

Scroll to Top